settings icon
share icon
Câu hỏi

Có phải có một danh sách tội lỗi trong Kinh Thánh?

Trả lời


Chúng ta thường nghĩ rằng cuộc sống chúng ta có thể được đơn giản hoá nếu chúng ta chỉ cần có một bảng liệt kê những mục cần kiểm tra. Chúng ta có danh sách mua sắm, danh sách các việc cần làm, bản liệt kê những mong muốn, và nhiều danh sách khác nữa. Thật vậy, nếu Đức Chúa Trời muốn chúng ta thành công trong cuộc sống vì Ngài, thì trong Kinh Thánh phải có một danh sách tội lỗi cần phải tránh. Khi chúng ta xem Kinh Thánh, chắc chắn chúng ta tìm thấy danh sách tội lỗi, nhưng chúng ta cũng khám phá ra rằng danh sách đó dường như không bao giờ có hồi kết.

Từ lúc sáng thế, Đức Chúa Trời đã nói cho loài người biết các điều thiện và điều ác. Đức Chúa Trời phán với A-đam trong vườn Ê-đen rằng: “Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết” (Sáng Thế Ký 2:16-17)”. Khi con cháu Y-sơ-ra-ên ra khởi xứ Ai Cập, Đức Chúa Trời đã thiết lập Luật Pháp của Ngài với họ tại núi Si-na-i. Mười (10) điều răn (Xuất Ai Cập 20:1-17) không phải là toàn bộ luật pháp, nhưng đó là một bản tóm tắt tất cả những điều mà Đức Chúa Trời đã phán dạy họ. Trọn bộ sách Lê-Vi và sách Phục Truyền Luật Lệ Ký được dành để bày tỏ cho dân Y-sơ-ra-ên biết các luật pháp của Đức Chúa Trời. Các Ra-bi (các thầy dạy luật) người Do Thái nói rằng có 613 điều luật trong kinh Torah (Sách của Môi-se). Phần lớn trong những điều luật – 365 điều luật – là thuộc danh mục “Các ngươi chớ …” (“Các ngươi không được …”).

Một số ví dụ về những tội lỗi này là gì? Từ Mười Điều Răn, chúng ta có sự thờ phượng sai cách, thờ hình tượng, lạm dụng danh của Đức Chúa Trời, không giữ ngày Sa bát, làm ô danh cha mẹ, giết người, ngoại tình, trộm cắp, nói dối / phỉ báng, tham lam. Trong bài giảng trên Núi (Ma-thi-ơ 5-7), Chúa Giê-su đã đưa một số tội lỗi giống như vậy lên một cấp độ mới. Về việc giết người, Chúa Giê-su phán “Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình rằng: Ra-ca, thì đáng bị tòa công luận xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt” (Ma-thi-ơ 5:22). Về tội ngoại tình, Chúa Giê-su phán “Hễ ai nhìn phụ nữ mà ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm với người ấy rồi” (Ma-thi-ơ 5:28). Trong Ga-la-ti 5:19-21, chúng ta được sứ đồ Phao-lô cho biết: “Các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời”. Thật vậy, với những danh sách ngắn gọn này sẽ cung cấp cho hầu hết mọi người nhiều điều để làm trong suốt cả đời. Ngoài ra, những danh sách khác có thể được tìm thấy trong Kinh Thánh, chúng ta còn được biết trong 1 Giăng 5:17 rằng “Mọi điều không công chính đều là tội lỗi”. Kinh Thánh không nói cho chúng ta biết những điều không nên làm nhưng trong Gia-cơ 4:17 chúng ta được cho biết rằng “kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội”.

Khi chúng ta cố gắng lập một danh sách tội lỗi, chúng ta thấy mình bị chôn vùi dưới cảm giác phạm tội về những lỗi lầm của chính mình bởi vì chúng ta khám phá ra rằng chúng ta đã phạm tội nhiều hơn những tội chúng ta nhận ra. Kinh Thánh cho chúng ta biết: “Vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay là kẻ không bền đỗ trong mọi sự đã chép ở sách luật, đặng làm theo những sự ấy!’” (Ga-la-ti 3:10). Mặc dù tuyên bố đó có vẻ như thất bại, nhưng thực ra đó là tin tốt lành nhất. Vì chúng ta không bao giờ có thể tuân giữ trọn vẹn luật pháp của Đức Chúa Trời, nên phải có một câu trả lời khác, và nó được tìm thấy ở một số câu sau đó: “Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, hầu cho phước lành ban cho Áp-ra-ham nhờ Đức Chúa Giê-su Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho” (Ga-la-ti 3:13-14). Luật pháp của Đức Chúa Trời, hoặc danh sách các tội lỗi chúng ta tìm thấy trong Kinh Thánh, đóng vai trò như một thầy giáo “đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình” (Ga-la-ti 3:24).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có phải có một danh sách tội lỗi trong Kinh Thánh?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries