settings icon
share icon
Câu hỏi

DNA chỉ ra sự tồn tại của một Đấng Sáng Tạo như thế nào?

Trả lời


Trong nhiều thiên niên kỷ, những người tin vào Thượng Đế đã có nhiều cuộc tranh luận để cố gắng chứng minh sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Các hình thức lập luận vũ trụ học, bản thể học và đạo đức khác nhau đã được phát triển và hoàn thiện với nhiều thành công. Một hình thức thường xuyên được thảo luận của lập luận hữu thần là lập luận từ thiết kế. Lập luận thiết kế đã có nhiều người ủng hộ đáng chú ý từ Plato đến Thomas Aquinas và hơn thế nữa.

Trong khi một số phiên bản của lập luận thiết kế có giá trị và có sức thuyết phục đối với nhiều người, những khám phá gần đây ở cấp độ tế bào đã cung cấp thêm nguồn cung cấp cho những người đề xuất thiết kế. Năm 1953, các nhà nghiên cứu Francis Crick và James Watson đã làm sáng tỏ cấu trúc của phân tử DNA. Khi làm như vậy, họ đã phát hiện ra rằng DNA là vật mang thông tin di truyền cụ thể có dạng một mã kỹ thuật số bốn ký tự. Thông tin này được chứa trong một sự sắp xếp của bốn chất hóa học mà các nhà khoa học đại diện bằng các chữ cái A, C, T và G. Trình tự của những chất hóa học này cung cấp các chỉ dẫn cần thiết để lắp ráp các phân tử protein phức tạp, từ đó giúp hình thành các cấu trúc đa dạng như mắt. , cánh và chân.

Như Tiến sĩ Stephen C. Meyer đã lưu ý, “Hóa ra, các vùng cụ thể của phân tử DNA được gọi là vùng mã hóa có cùng đặc tính về 'tính đặc trưng của trình tự' hoặc 'độ phức tạp cụ thể đặc trưng cho mã viết, văn bản ngôn ngữ và phân tử protein. Cũng giống như các chữ cái trong bảng chữ cái của một ngôn ngữ viết có thể truyền tải một thông điệp cụ thể tùy thuộc vào sự sắp xếp của chúng, thì trình tự các thành phần cơ bản của acid nucleotide (chữ A, chữ T, chữ G và chữ C) cũng truyền tải một bộ hướng dẫn chính xác để xây dựng protein trong tế bào. "

Các đặc tính mang thông tin trong phân tử DNA dường như hiển nhiên. Tuy nhiên, thực tế này có buộc chúng ta phải suy ra một Nhà thiết kế thông minh là nguyên nhân của thông tin này không? Meyer tiếp tục, “Cho dù chúng ta đang xem một dòng chữ tượng hình, một phần văn bản trong sách hay phần mềm máy tính, nếu bạn có thông tin và bạn truy tìm nó về nguồn, thì bạn luôn trở nên người có khả năng hiểu biết. Do đó, khi bạn tìm thấy thông tin được ghi dọc theo xương sống của phân tử DNA trong tế bào, suy luận hợp lý nhất, dựa trên kinh nghiệm lặp đi lặp lại của chúng ta, là trí thông minh của một loại nào đó đóng một vai trò trong nguồn gốc của thông tin đó."

Các tính năng giàu thông tin của DNA cung cấp thêm xác nhận rằng vũ trụ của chúng ta được tạo ra và thiết kế bởi Đức Chúa Trời. Như sứ đồ Phao-lô đã nói trong lá thư gửi hội thánh tại Rô-ma, “bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được” (Rô-ma 1:20). Câu nói đầy cảm hứng này bây giờ dường như rõ ràng hơn so với khi nó được viết cách đây gần 2.000 năm.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

DNA chỉ ra sự tồn tại của một Đấng Sáng Tạo như thế nào?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries