settings icon
share icon
Câu hỏi

Có trường hợp nào được xem là một cựu cơ đốc nhân?

Trả lời


Đây là một câu hỏi mà chắc chắn có một câu trả lời rõ ràng và đúng với Kinh Thánh. I Giăng 2:19 khẳng định: "Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta; vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì đã ở cùng chúng ta; song điều đó đã xảy đến, hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy." Câu kinh thánh trên đã giải thích rất rõ – không có trường hợp nào được gọi là cựu Cơ đốc nhân. Nếu một người thật sự là một Cơ đốc nhân, anh ấy/cô ấy sẽ không bao giờ từ bỏ niềm tin của mình: "vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì đã ở cùng chúng ta". Nếu một người nhận mình là Cơ đốc nhân mà lại chối bỏ niềm tin, thì anh ấy/ cô ấy thật sự không phải là một Cơ đốc nhân. "Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta; — song điều đó đã xảy đến, hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy.'' Không, thật sự không có trường hợp nào được gọi là cựu Cơ đốc nhân.

Việc phân biệt giữa một Cơ đốc nhân thật và Cơ đốc nhân chỉ mang danh là rất quan trọng. Cơ đốc nhân thật là người tin hoàn toàn nơi Đấng Christ để được cứu. Một Cơ đốc nhân thật là người hiểu rõ Kinh thánh nói gì về tội lỗi, hình phạt của tội lỗi, Chúa Giê-xu là ai, Chúa đã làm gì cho chúng ta, và điều đó đã đem đến sự tha tội như thế nào. Một Cơ đốc nhân thật là người đã tiếp nhận Chúa làm Cứu Chúa của mình, là người được dựng nên mới (2 Cô-rinh-tô 5:17), và dần được biến đổi theo hình ảnh của Đấng Christ. Một Cơ đốc nhân thật là người được Đức Thánh Linh ấn chứng (Ê-phê-sô 4:13,30; 2 Cô-rinh-tô 1:22). Cơ đốc nhân thật sẽ không thể trở nên người bỏ Chúa. Không ai thật sự hoàn toàn tin Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Chuộc lại có thể chối bỏ Ngài. Không ai hiểu rõ sự gian ác của tội lỗi, hậu quả khủng khiếp của tội lỗi, tình yêu thương vô điều kiện của Đấng Christ, ân điển và lòng nhân từ của Chúa, lại có thể quay lưng lại với niềm tin cơ đốc của mình.

Có rất nhiều người trên thế giới này nhận mình là Cơ đốc nhân, nhưng không phải vậy. Là một Cơ đốc nhân không có nghĩa là có một quốc tịch hoặc có một màu da nào đó. Một Cơ đốc nhân không có nghĩa là nhận biết Chúa Giê-xu đã là một giáo sư giỏi, hoặc thậm chí là tìm cách làm theo lời dạy của Chúa. Một Cơ đốc nhân là một đại diện của Đấng Christ và là một môn đồ/ đầy tớ của Chúa (Lu-ca 9:23; 14:33). Có nhiều người tham gia với một nhà thờ "Cơ đốc giáo" và rồi sau đó rời đi. Có nhiều người "thử'' và "theo gương" Chúa Giê-xu, mà thậm chí chưa bao giờ tiếp nhận Chúa làm Chủ cuộc đời mình (He-bơ-rơ 6:4-6). Tuy nhiên, không có trường hợp nào được gọi là cựu Cơ đốc nhân. Một Cơ đốc nhân thật sẽ chưa bao giờ, và có thể không bao giờ, từ bỏ niềm tin. Bất cứ ai thừa nhận mình là một Cơ đốc nhân, rồi sau đó lại chối bỏ niềm tin của mình, thì chưa bao giờ thật sự đã là một Cơ đốc nhân.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt
Có trường hợp nào được xem là một cựu cơ đốc nhân?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries