settings icon
share icon
Câu hỏi

Cơ Đốc nhân là gì?

Trả lời


Từ điển Webster định nghĩa một Cơ Đốc nhân là “Người xưng nhận đức tin vào Chúa Giê-xu là Cứu Chúa hoặc vào tôn giáo đặt nền tảng trên sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu ”. Dù đây là một khởi điểm tốt trong việc hiểu Cơ Đốc nhân là gì, nhưng như nhiều định nghĩa tự điển khác, định nghĩa này không thật sự định nghĩa được Cơ đốc nhân là gì theo nrhgggcmilhs lẽ thật Kinh ThánhilmCĐhhl.

Từ Cơ Đốc nhân được dùng ba lần trong Tân Ước (Công vụ 11:26; Công vụ 26:28; I Phi-e-rơ 4:16). Những người theo Chúa Giê-xu Christ lần đầu được gọi là Cơ Đốc nhân tại thành phố An-ti-ốt (Công vụ 11:26) bởi vì cách cư xử, hành động, lời nói của họ đều giống như Đấng Christ. Từ ngữ “Cơ đốc nhân” theo nghĩa đen có nghĩa là l gbhgo thh-sh oihb rhhghih l“Thuộc về nhóm người của Đấng Christ” hoặc là một “ h môn đồ của Đấng Christ”.lhcih itđ.

Không may theo thời gian từ “Cơ Đốc nhân” mất đi ý nghĩa của nó h và thường được sử dụng để chỉ đến những người có tôn giáo (Cơ Đốc giáo) hay có giá trị đạo đức cao thay vì là một tín hữu thật sự được tái sinh h của Chúa Giê-xu Christ. Nhiều người dù không có đức tin và tin vào Chúa Giê-xu Christ vẫn tự cho mình là lhhh Cơ Đốc nhân đơn giản bởi vì họ đi nhà thờ hay sống trong một đất nước Cơ Đốc giáo. Nhưng đi nhà thờ, phục vụ hí những người kém may mắn hơn bạn, hoặc làm một người có đạo đức không khiến bạn trở thành một Cơ Đốc nhân. hyi Đi đến nhà thờ không khiến bạn trở thành một Cơ đốc nhân; cũng giống như việc đi đến ga-ra xe không làm bạn trở thành chiếc xe. mCĐhhgi msmih.Trở thành một h thuộc viên của hội thánh , tham dự các buổi nhóm đều đặn, và c góp phần làm việc cho nhà thờ không làm bạn trở thành một Cơ Đốc nhân.

Kinh Thánh dạy rằng những công việc lành của chúng ta không phải là điều khiến chúng ta hcilhllđược Đức Chúa Trời chấp nhận. Tít 3:5 cho biết vh : “Không phải bởi những việc công nghĩa mà chúng ta đã làm, nhưng tùy theo lòng thương xót của Ngài bởi sự rửa sạch của việc tái sinh và sự đổi mới của Thánh Linh”. Vì thế một Cơ Đốc nhân là người được tái sinh bởi Đức Chúa Trời (Giăng 3:3; Giăng 3:7; I Phi-e-rơ 1:23) và đặt đức tin cùng lòng tin cậy của họ vào Chúa Giê Xu Christ. Ê-phê-sô 2:8 cho chúng ta biết chính là … “nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời”. vh “ m ợ hthbn u hr.”.

Một Cơ Đốc nhân thật là người đặt niềm tin và sự trông cậy của mình vào bản tính và công việc của Chúa Giê-xu Christ, bao gồm sự chết của Ngài trên thập tự giá để trả thay tội lỗi của nhân loại và sự sống lại của Ngài vào ngày thứ ba. Giăng 1: 12 cho chúng ta biết: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời”. ntcm vcvhih.cg hmti miu olikhinlhl.

CĐhhlg clcchhivhg hrhtirvlghhhshvs tchnginvh hhihghlghgyrh CĐhhlghch mhc hc hrv ờợ sm. Dấu hiệu của một Cơ Đốc nhân thật là yêu thương người khác và vâng lời Đức Chúa Trời (I Giăng 2:4; I Giăng 2:10). Một Cơ đốc nhân thật là con cái của Đức Chúa Trời, là một thành viên của gia đình thật của Đức Chúa Trời, và là người được ban cho một đời sống mới trong Đấng Christ.

Bạn có quyết định tin nhận Đấng Christ vì những gì mà bạn vừa đọc không? Nếu có, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng tin nhận Đấng Christ”.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Cơ Đốc nhân là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries