settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao các Cơ Đốc nhân không kiêng ăn giống như người Hồi giáo?

Trả lời


Cả người Hồi giáo và Cơ Đốc nhân đều kiêng ăn, nhưng mục đích kiêng ăn của họ khác nhau. Để giữ một trong Năm Cột Trụ, một người Hồi giáo bắt buộc phải kiêng ăn trong suốt tháng chay Ramadan.

Kinh Thánh dạy rằng việc kiêng ăn không phải để xứng đáng với ân huệ của Chúa hay là có được một nơi trên thiên đàng. Cơ Đốc nhân có thể kiêng ăn vì một trong những lý do sau:
• Để chứng tỏ sự thỏa lòng của họ đối với Chúa (Ma-thi-ơ 4:4)
• Tự hạ mình xuống trước Chúa (Đa-ni-ên 9:3)
• Cầu xin sự giúp đỡ của Chúa (II Sa-mu-ên 12:16; Ê-xơ-tê 4:16; Ê-xơ-ra 8:23)
• Để tìm kiếm ý muốn của Chúa (Công vụ 13:2-3)
• Để tránh khỏi tội lỗi (Giô-na 3:5-10)
• Để thờ phượng Chúa mà không bị mất tập trung (Lu-ca 2:36-38)

Chúa Giê-xu kiêng ăn
Khi bắt đầu chức vụ công khai của Chúa Giê-xu, trước khi có những phép lạ và sự dạy dỗ vĩ đại của Ngài, Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày. Sau đó, ma quỷ đã thử thách Chúa Giê-xu trong khi Ngài yếu đuối vì đói: "Sau khi kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, Ngài đói. Ma quỷ lại đem Ngài lên đỉnh núi cao, chỉ cho Ngài thấy tất cả các vương quốc trên thế gian với sự huy hoàng của chúng, và nói: "Nếu ngươi sấp mình thờ lạy ta, ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ nầy." Đức Chúa Jêsus phán với nó rằng: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ngay! Vì có lời chép rằng: 'Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi.'" Ma quỷ bỏ đi, và kìa, các thiên sứ đến phục vụ Ngài". (Ma-thi-ơ 4:2,8-11).

Mặc dù Sa-tan cám dỗ Chúa Giê-xu phạm tội, nhưng Chúa Giê-xu vẫn hoàn hảo, không giống như tất cả những con người khác trong lịch sử.

Sự cảnh báo của Chúa Giê-xu chống lại sự sự kiêu ngạo trong việc kiêng ăn
Các nhà lãnh đạo tôn giáo của thời Chúa Giê-xu đã tự hào trong việc kiêng ăn hai lần một tuần, nhưng Chúa Giê-xu đã thách thức sự chân thành của họ.

• Đừng kiêng ăn để trông có vẻ sùng đạo trước mặt con người

"Khi các con kiêng ăn, đừng tỏ vẻ âu sầu như những kẻ đạo đức giả, vì họ làm bộ thiểu não để mọi người biết họ kiêng ăn. Thật, Ta bảo các con, những kẻ ấy đã nhận được phần thưởng của mình rồi. Nhưng khi con kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, và rửa mặt, để người ta không biết con đang kiêng ăn, nhưng chỉ có Cha con,là Đấng hiện diện ở nơi kín đáo biết được mà thôi, và Cha con, Đấng thấy trong nơi kín đáo sẽ thưởng cho con" (Ma-thi-ơ 6:16-18).

Đừng kiêng ăn để giành được sự tha thứ tội lỗi
(Người Pha-ri-si là một người thuộc về một giáo phái gốc, sùng đạo của người Do Thái.)

"Người Pha-ri-si đứng dậy và cầu nguyện về mình như thế nầy: 'Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài, vì con không phải như những người khác: tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thu thuế nầy. Con kiêng ăn mỗi tuần hai lần, và nộp một phần mười về mọi lợi tức của con.' Còn người thu thuế đứng xa xa, thậm chí không dám ngước mắt lên trời, chỉ đấm ngực thưa: 'Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con, vì con là một tội nhân!' Ta bảo các con, người nầy trở về nhà mình, được xưng công chính chứ không phải người kia. Vì ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ xuống sẽ được tôn cao." (Lu-ca 18:11-14). Chúa Giê-xu dạy rằng chúng ta không thể kiếm được lối vào thiên đàng thông qua việc kiêng ăn. Tội lỗi của chúng ta làm cho những việc làm sùng đạo nhất của chúng ta không có giá trị (Ê-sai 64:6).

Sự biến đổi của Chúa Giê-xu trong việc kiêng ăn
Chúa Giê-xu dạy rằng tuân theo ý muốn của Chúa, sẽ mang lại sự thỏa lòng hơn là thức ăn: ". . . Trong lúc đó, các môn đồ nài nỉ Ngài: "Thưa Thầy, xin hãy ăn." Nhưng Ngài đáp: "Ta có lương thực để ăn mà các con không biết." Vì vậy, các môn đồ nói với nhau: "Có ai đã đem gì cho Ngài ăn chăng?" Đức Chúa Jêsus nói với họ: "Lương thực của Ta là làm theo ý muốn của Đấng đã sai Ta, và hoàn tất công việc của Ngài" (Giăng 4:31-34).

Ý muốn của Đức Chúa Trời là gì? "Đức Chúa Jêsus đáp: 'Ta là bánh của sự sống. Ai đến với Ta chẳng hề đói, ai tin Ta chẳng hề khát. Nhưng Ta đã nói với các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy Ta, mà vẫn không tin. Tất cả những người Cha Ta ban cho Ta đều đến với Ta; ai đến với Ta, Ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu. Vì Ta từ trời xuống,không phải để làm theo ý Ta, mà làm theo ý Đấng đã sai Ta. Đây là ý muốn của Đấng đã sai Ta: Tất cả những người Ngài đã ban cho Ta thì Ta sẽ không để mất một ai, nhưng Ta phải làm cho sống lại trong ngày cuối cùng. Vì đây là ý muốn của Cha Ta: Tất cả những ai thấy Con và tin Con thì được sự sống đời đời, Ta sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày cuối cùng'" (Giăng 6:35-40).

Giống như chúng ta sẽ chết nếu không ăn, thì chúng ta cũng sẽ chết (tức là bị tách khỏi Chúa và ở đời đời trong địa ngục) nếu chúng ta không tiếp nhận Chúa Giê-xu, là Bánh Sự Sống. Bởi vì Ngài "xuống từ trời", được sinh bởi một trinh nữ, Chúa Giê-xu gọi Đức Chúa Trời là Cha của Ngài. Chúa Giê-xu đã chứng minh rằng Ngài là thần, là Con trai của Đức Chúa Trời bằng sự sống, sự chết và sự sống lại hoàn hảo của Ngài. Chúa Giê-xu đã hoàn thành ý muốn của Cha Ngài: cứu những tội nhân tin đặt niềm tin nơi Ngài bằng cách nhận lấy hình phạt cho tội lỗi của họ trên thập tự giá. Bằng cách Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết, Đức Chúa Trời đã cho thấy rằng Ngài chấp nhận sự hy sinh của Đấng Christ.

Làm thế nào để bạn nhận được Bánh Sự Sống? Bạn phải từ bỏ tội lỗi và tin vào sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu để cứu bạn — chớ không phải là lòng tốt của bạn thông qua các việc làm như kiêng ăn.

Sau khi cứu bạn khỏi tội lỗi, Chúa sẽ ban cho bạn sự khát khao và sức mạnh để tôn vinh Chúa qua những việc làm tốt, ngay cả việc kiêng ăn: "Nhưng bây giờ anh em đã được giải phóng khỏi tội lỗi và trở nên nô lệ của Đức Chúa Trời, thì kết quả mà anh em được là sự thánh hóa, và cuối cùng được sự sống đời đời. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta" (Rô-ma 6:22-23).

Một sự làm chứng cá nhân về việc kiêng ăn
Một người khôn ngoan, người đã dành nhiều năm trong cuộc đời của mình để phục vụ người Hồi giáo ở Trung Đông, chia sẻ lý do kiêng ăn của mình.

Tôi muốn kiêng ăn để làm . . .
• một tuyên bố trung thực về điều gì là quan trọng nhất đối với tôi. Tôi muốn làm hành động đơn giản này (không có thức ăn trong một thời gian) để nhắc nhở tôi rằng những điều thuộc linh, vĩnh cửu thì quan trọng hơn những điều trần tục.

• một biểu tượng của sự thỏa lòng mà tôi đang tìm thấy ở chính Đức Chúa Trời: yêu mến Ngài, học hỏi về Ngài, làm theo ý muốn của Ngài.

• một sự kỷ niệm về việc Chúa tách biệt tôi, ban cho tôi sự tha thứ thông qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá và giải cứu tôi khỏi những thói quen tội lỗi đang khiến tôi thành nô lệ của nó.

• một thời gian vui mừng, khen ngợi và cầu thay đại diện cho gia đình và bạn bè của tôi ở nhiều quốc gia.

• một phương tiện để thỏa lòng sâu sắc hơn trong Chúa. Vì vậy, tôi sẽ có động lực hơn và có thể chia sẻ tốt hơn những món quà vật chất và tinh thần của mình với người khác. Chúa Giê-xu đã nói, "Và Cha con, Đấng thấy trong nơi kín đáo sẽ thưởng cho con (Ma-thi-ơ 6:18b).

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao các Cơ Đốc nhân không kiêng ăn giống như người Hồi giáo?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries