settings icon
share icon
Câu hỏi

Tôi là người Hồi giáo, tại sao tôi nên xem xét việc trở thành Cơ Đốc nhân?

Trả lời


Mọi người thường theo tôn giáo của cha mẹ hoặc văn hóa của họ, cho dù là Hồi giáo, Phật giáo hay Công giáo. Nhưng khi chúng ta đứng trước Chúa vào Ngày phán xét, thì mỗi người phải tự giải trình cho mình — cho dù đã tin vào chân lý của Chúa. Nhưng trong số rất nhiều tôn giáo, lẽ thật (chân lý) là gì? Chúa Giê-xu trả lời, "Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha" (Giăng 14:6).

Cơ Đốc nhân thật là những người theo Chúa Giê-xu. Làm thế nào Chúa Giê-xu có thể tuyên bố mình là cách duy nhất để đến với Đức Chúa Cha? Hãy cùng tìm hiểu trong Kinh Thánh.

Sự sống, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu
Kinh Thánh ghi lại việc Chúa Giê-xu đã ứng nghiệm lời tiên tri như thế nào khi Ngài được sinh ra bởi nữ đồng trinh Ma-ri. Ngài lớn lên một cách khác biệt so với bất kỳ con người nào khác vì Ngài không bao giờ phạm tội (I Phi-e-rơ 2:22). Đám đông đổ xô đến nghe lời dạy của Ngài và ngạc nhiên trước các phép lạ của Ngài. Chúa Giê-xu đã chữa lành người bệnh, khiến người chết sống lại và đi trên mặt nước.

Trong tất cả mọi người, Chúa Giê-xu không đáng chết. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã tiên đoán rằng Ngài sẽ bị đóng đinh và sống lại từ cõi chết (Ma-thi-ơ 20:18-19). Lời nói của Ngài đã xảy ra như dự định. Những người lính đánh Chúa Giê-xu và đội mão gai trên đầu Ngài. Người ta chế nhạo và nhổ vào Ngài, đinh đóng xuyên qua tay và chân Ngài vào cây thánh giá bằng gỗ. Chúa Giê-xu có quyền năng tự cứu chính Ngài, nhưng Ngài đã hy sinh, sẵn sàng chết trên thập tự giá (Giăng 19:30). Ba ngày sau, Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết!

Tại sao là thập tự giá?
Là một người Hồi giáo, bạn có thể hỏi, "Tại sao Allah lại cho phép Tiên tri Isa của Ngài bị ngược đãi và giết chết?" Sự chết của Chúa Giê-xu là rất cần thiết bởi vì. . .

• Mỗi người là một tội nhân: "Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:23). Cho dù không làm ô danh cha mẹ, không nói dối, không yêu Chúa nhất, hay không tin Lời Chúa, thì mỗi chúng ta đều đã phạm tội chống lại Đức Chúa Trời thánh khiết.

• Hình phạt dành cho tội lỗi là sự chết: "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết" (Rô-ma 6:23a). Đức Chúa Trời trút cơn thịnh nộ của Ngài chống lại những kẻ tội lỗi không tin bằng cách chia cách họ mãi mãi trong địa ngục (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:8,9). Là Thẩm phán công bằng, Chúa sẽ không bỏ qua tội lỗi.

• Chúng ta không thể tự cứu mình bằng những việc làm tốt: "Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào" (Ê-phê-sô 2:8-9). Đây là sự khác biệt chính giữa Cơ Đốc giáo và Hồi giáo. Hồi giáo dạy rằng một người có thể được lên thiên đàng bằng cách giữ Ngũ trụ dù có thể những việc làm xấu nhiều hơn những việc làm tốt, nhưng Kinh Thánh dạy rằng, "mọi việc công chính của chúng ta như miếng giẻ bẩn thiểu" (Ê-sai 64:6b). Ngay cả một tội lỗi cũng khiến một người phạm tội vi phạm tất cả luật pháp của Chúa (Gia-cơ 2:10). Con người tội lỗi không thể làm gì để được lên thiên đàng.

• Chúa đã hy sinh Con trai của Ngài vì tội nhân: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời" (Giăng 3:16). Chúa biết tội lỗi của loài người đã khiến họ không được vào thiên đàng. Chúa biết cách duy nhất mà món nợ tội lỗi có thể được trả chính là một Người hoàn hảo phải trả giá bằng cái chết. Chúa biết một mình Ngài có thể trả một cái giá vô hạn như vậy. Vì vậy, kế hoạch đời đời của Chúa là sai Con trai của Ngài là Chúa Giê-xu chết thế cho những tội nhân tin nhận Ngài.

Trở thành Cơ Đốc nhân
"Hãy tin Chúa là Đức Chúa Giê-su thì bạn sẽ được cứu" (Công vụ 16:31b).

Là một người Hồi giáo, bạn có thể nói, "Ồ, tôi tin vào Chúa Giê-xu. Tôi tin rằng Isa là một giáo viên thực thụ, một nhà tiên tri vĩ đại và một người tốt".

Nhưng bạn không thể nói Chúa Giê-xu là một giáo viên thực thụ mà lại phủ nhận lời dạy của Ngài rằng Ngài là con đường duy nhất, lẽ thật và sự sống (Giăng 14:6). Bạn không thể tin Chúa Giê-xu là một nhà tiên tri vĩ đại mà lại từ chối lời tiên tri của Ngài rằng Ngài sẽ chết và sống lại sau ba ngày (Lu-ca 18:31-33). Bạn không thể thừa nhận Chúa Giê-xu là một người tốt nhưng lại không tin rằng Ngài là Con trai của Đức Chúa Trời (Lu-ca 22:70; Giăng 5:18-47).

Bạn không thể xem xét việc trở thành Cơ Đốc nhân mà không nhận ra rằng Cơ Đốc giáo loại trừ tất cả các tôn giáo khác (Công vụ 4:12). Kết luận không thể chối cãi được của Cơ Đốc giáo là thế này: hoặc Chúa Giê-xu gánh lấy tội lỗi của bạn trên thập tự giá hoặc bạn mang tội lỗi của bạn trong địa ngục. "Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng kinh nghiệm được sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy" (Giăng 3:36).

Khi bạn tìm kiếm Kinh Thánh, Chúa có thể đánh thức tấm lòng bạn xoay khỏi tội lỗi và tin vào Chúa Giê-xu. Bạn có thể đáp lại bằng một lời cầu nguyện như bên dưới. Hãy nhớ rằng, lời cầu nguyện không cứu bạn. Chỉ một mình Chúa mới có thể cứu bạn! Nhưng lời cầu nguyện có thể là sự biểu hiện đức tin của bạn mà Chúa ban cho bạn trong Chúa Giê-xu Christ.

"Chúa ơi, con đau buồn vì con đã phạm tội chống lại Ngài. Là một tội nhân, con đáng chết trong địa ngục. Nhưng con tin rằng Ngài đã gửi Con trai của Ngài, là Chúa Giê-xu, chết trên thập tự giá vì tội lỗi và sống lại từ cõi chết trong chiến thắng. Bây giờ con sẽ từ bỏ việc theo đuổi những ham muốn tội lỗi của chính mình và từ bỏ việc cố gắng lên thiên đàng bằng các việc làm của riêng con. Con tin vào một mình Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của con khỏi tội lỗi. Lạy Chúa, con yêu Chúa và phục tùng Chúa theo Lời Chúa là Kinh Thánh. Amen!"

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Tôi là người Hồi giáo, tại sao tôi nên xem xét việc trở thành Cơ Đốc nhân?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries