settings icon
share icon
Câu hỏi

Cơ Đốc Nhân ngày nay có thể thực hiện việc đuổi quỹ?

Trả lời


Đuổi quỹ (ra lệnh cho ma quỹ ra khỏi người khác) đã được thực hiện bởi nhiều người trong các sách Phúc Âm và sách Công Vụ-Các - môn đệ như là một phần của các hướng dẫn của Đấng Christ (Mathio 10); những người khác dùng danh Đấng Chirst (Mac 9:38); con cái của những người Pha-ri-si (Luca 11;18-19); Sứ đồ Phao-Lô (Công Vụ 16); và những thầy phù thủy nào đó (Công Vụ 19:11-16)

Nó được thấy rằng mục đích của các môn đệ của Chúa Giê Xu thực hiện việc đuổi quỹ là để bày tỏ quyền thống trị của Đấng Christ vượt trên các quỹ (Luca 10:17) và để xác minh rằng các môn đệ đã hành động trong danh Ngài và bởi quyền năng của Ngài. Nó cũng đã cho thấy đức tin hoặc sự thiếu đức tin của họ (Ma-Thi-ơ 17:14-21). Rõ ràng hành động đuổi quỹ này là quan trọng với chức vụ của các môn đệ-Tuy nhiên, vẫn chưa rõ việc đuổi quỹ thật sự giữ vai trò gì trong quá trình làm môn đệ hóa.

Điều thú vị là, có vẻ như là một sự thay đổi trong phần sau của Tân Ước có liên quan đến chiến tranh ma quỹ. Các phần giảng dạy của Tân Ước (Ro-Ma qua Giu-Đe) đề cập đến hoạt động của ma quỹ, không bàn đến hoạt động đuổi chúng nó ra, cũng không hô hào những người tin làm như vậy-Chúng ta đã được bảo – dạy mặc áo giáp để chống lại chúng (Ê-Phê-Sô 6:10-18). Chúng ta đã được bảo – dạy cách chống cự lại ma quỹ (Gia Cơ 4:7), cẩn thận với hắn (1Phi-e-rơ 5:8) và không dành chỗ cho hắn trong đời sống chúng ta (Ê-Phê-Sô 4:27). Tuy nhiên chúng ta không được chỉ dạy cho biết cách nào để đuổi quỹ hoặc đuổi ma quỹ ra khỏi người khác hoặc – hay thặm chí chúng ta nên cân nhắc khi làm như vậy.

Cuốn sách Ê-phê-sô cho những hướng dẫn rõ ràng về cách chúng ta phải chiến thắng trong cuộc sống chúng ta trong cuộc chiến chống lại các thế lực ác. Bước đầu tiên là đặt niếm tin vào Đấng Chirst (2:8-9), phá vỡ quy tắc của “hoàng tử cầm quyền chốn không trung” (2:2). Kế đến chúng ta chọn lựa, một lần nữa bởi ân điển của Đức Chúa Trời để từ bỏ những thói quen không tin kính và mặc lấy thói quen tin kính (4:17-24). Điều nầy không liên quan đến việc đuổi quỹ, nhưng tốt hơn là đổi mới tâm linh chúng ta (4:23). Sau nhiều hướng dẫn thực tế về cách vâng phục Đức Chúa trời, như con cái của Ngài chúng ta đã được nhắc nhở rằng có một trận chiến tâm linh. Nó đã được chiến đấu với áo giáp nào đó cho phép chúng ta đứng vững chống lại-không bỏ ra ngoài những thủ đoạn của thế giới ma quỹ (6:10). Chúng ta đứng vững với lẽ thật, sự công nghĩa, tin lành, đức tin, sự cứu rỗi, lời của Đức Chúa Trời và sự cầu nguyện (6:10-18).

Thấy rằng như là lời của Đức Chúa Trời đã được hoàn thành, các Cơ Đốc Nhân đã có nhiều loại vũ khí để chiến đấu với thế giới thần linh hơn so với các Cơ Đốc Nhân đầu tiên. Vai trò đuổi quỹ đã được thay thế, phần lớn với việc truyền giáo và làm môn đệ hóa thông qua lời của Đức Chúa Trời. Kể từ khi các phương thức của chiến tranh tâm linh trong Tân Ước không liên quan đến việc đuổi quỹ, rất khó để xác định những hướng dẫn làm thế nào để làm một điều như vậy. Nếu cần thiết như vậy, dường như thông qua việc tiếp xúc cá nhân với lẽ thật lời của Đức Chúa Trời và trong danh Chúa Giê-Xu Christ.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Cơ Đốc Nhân ngày nay có thể thực hiện việc đuổi quỹ?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries