settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúa vô hạn nghĩa là gì?

Trả lời


Sự vô hạn của Chúa đơn giản là Chúa tồn tại bên ngoài thời gian và không gian, và không bị giới hạn bởi phạm trù đó. Vô hạn nghĩa là “không có giới hạn.” Khi miêu tả Chúa là “vô hạn,” chúng ta thường nhắc đến các cụm từ toàn tri, toàn năng và toàn tại.

Toàn tri nghĩa là Chúa biết hết, hay Chúa có kiến thức vô hạn. Kiến thức vô hạn của Ngài khiến Ngài có quyền thống trị và đoán xét muôn vật. Chúa không chỉ biết những điều sẽ xảy ra mà còn biết cả những điều có khả năng xảy ra. Không có gì làm Chúa ngạc nhiên, và không ai có thể che giấu tội lỗi khỏi Ngài. Có rất nhiều câu Kinh Thánh miêu tả bản tính này của Ngài. Một trong những câu đó là 1 Giăng 3:20: “…Vì Đức Chúa Trời còn vĩ đại hơn lòng chúng ta, và Ngài biết hết mọi sự.”

Toàn năng nghĩa là Chúa có mọi quyền năng, hay quyền năng không giới hạn. Có mọi quyền năng là điều quan trọng vì điều này là nền tảng cho Chúa thực hiện ý định tối cao của Ngài. Vì Chúa là toàn năng và có quyền năng vô hạn, không gì có thể ngăn cản ý Chúa, hay cản trở hoặc ngăn chặn mục đích thánh khiết của Ngài được hoàn thành. Nhiều câu Kinh Thánh Chúa sử dụng để bộc lộ bản tính này của Ngài. Một trong số đó là Thi Thiên 115:3: “Đức Chúa Trời chúng ta ở trên các tầng trời; Ngài làm bất cứ điều gì vừa ý Ngài.” Hoặc khi trả lời câu hỏi của các môn đồ “Vậy thì ai có thể được cứu?” (Ma-thi-ơ 19:25), Chúa Giê-xu đáp, “Đức Chúa Jêsus nhìn họ và phán: “Loài người không thể làm được điều nầy, nhưng Đức Chúa Trời làm được mọi sự.” (Ma-thi-ơ 19:26).

Toàn tại nghĩa là Chúa luôn luôn hiện diện. Không có nơi nào để trốn khỏi sự hiện diện của Chúa. Chúa không bị giới hạn bởi thời gian hay không gian. Ngài hiện diện tại bất cứ thời điểm nào trong không gian hay địa điểm nào trong thời gian. Sự hiện diện của Chúa là quan trọng vì đó là cơ sở cho sự vĩnh cửu của Ngài. Chúa đã tồn tại từ trước vô cùng và sẽ còn mãi. Trước khi có thời gian, Chúa đã có rồi. Trước cả thế giới, trước cả khi vật chất được tạo nên, Chúa đã tồn tại. Ngài không có khởi đầu, cũng không có kết thúc, và không có thời điểm nào Chúa không tồn tại, cũng không thời điểm nào trong tương lai Chúa không còn nữa. Một lần nữa, nhiều câu Kinh Thánh mô tả bản chất này của Chúa. Thi Thiên 139:7-10: “Con sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Con sẽ trốn đâu khỏi sự hiện diện của Ngài? Nếu con lên trời, Chúa ở tại đó, nếu con nằm dưới âm phủ, kìa Chúa cũng có ở đó. Nếu con chắp cánh hừng đông bay qua tận cùng biển cả, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt con, tay phải Chúa sẽ nắm giữ con.”

Vì Chúa là vô hạn, Ngài cũng là siêu việt, nghĩa là Chúa vượt hơn muôn vật, vĩ đại hơn muôn vật và không phụ thuộc vào muôn vật. Điều này nghĩa là Chúa vượt quá cao và xa hơn chúng ta nên nếu Ngài không tự bày tỏ mình, chúng ta sẽ không thể hiểu hay biết Ngài. Nhưng cảm tạ Chúa, Ngài không để chúng ta không biết Ngài. Thực tế, Ngài mặc khải về mình cho chúng ta thông qua mặc khải chung (sáng tạo và vũ trụ) và mặc khải đặc biệt (lời của Chúa, Kinh Thánh, và lời sống của Chúa Giê-xu Christ). Vì vậy, chúng ta có thể biết Ngài và biết cách hòa giải với Ngài, cũng như sống theo ý Ngài. Mặc dù chúng ta hữu hạn còn Ngài vô hạn, chúng ta có thể biết và hiểu Chúa vì Ngài đã bày tỏ mình cho chúng ta. EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chúa vô hạn nghĩa là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries