settings icon
share icon
Câu hỏi

Con người đã biết đến Chúa thế nào trước khi có Kinh Thánh?

Trả lời


Mặc dù con người đã không có Lời của Chúa dưới dạng văn bản, họ không thiếu khả năng để nhận biết, hiểu và tuân theo Chúa. Thực tế, có nhiều nơi trên thế giới ngày nay không có Kinh Thánh, nhưng con người vẫn có thể biết được về Chúa. Vấn đề này là một phần của sự mặc khải – sự mặc khải của Chúa cho con người điều mà Ngài muốn chúng ta biết về Ngài. Khi không có Kinh Thánh, có nhiều phương tiện khác cho con người nhận và hiểu sự mặc khải của Chúa. Có hai loại mặc khải, chung và riêng.

Mặc khải chung liên quan đến những gì Chúa truyền đạt một cách tổng quát trên toàn vũ trụ cho toàn thể con người. Những thể hiện ngoại vi của sự mặc khải chung là những gì chỉ có Chúa là người tạo ra, là nguồn của. Bởi vì những điều này tồn tại, và phải có nguồn cơn cho sự tồn tại của chúng nên Chúa phải hiện diện. Rô-ma 1:20 nói “Thật vậy từ khi dựng nên trời đất, qua những gì đã được dựng nên, con người đã thấy rõ và nhận biết những gì không thấy được về Ngài, như quyền năng đời đời và thần tính của Ngài, vì thế họ không còn lý do để bào chữa.” Tất cả đàn ông và phụ nữ mọi nơi đều có thể thấy được sự sáng tạo của Chúa và biết rằng Chúa tồn tại. Thi thiên 19:1-4 giải thích hơn nữa rằng sự sáng tạo nói rõ ràng về Chúa bằng một ngôn ngữ mà tất cả mọi người đều hiểu được. “Không ngôn ngữ, tiếng nói nào không nghe được giọng đó” (câu 3). Sự mặc khải từ thiên nhiên thật rõ ràng. Không ai có thể lấy lý do để phớt lờ. Không có chứng cớ ngoại lệ cho những kẻ vô thần hay những người không tin.

Một khía cạnh khác của sự mặc khải chung – mà Chúa cho tất cả mọi người – là sự hiện hữu của ý thức/lương tâm con người. Điều này thuộc về nộ tại. “Vì những gì con người có thể biết về Ðức Chúa Trời đã được bày tỏ cho họ rồi” (Rô-ma 1:19). Bởi có phần phi vật chất này mà con người ý thức được sự tồn tại của Chúa. Hai khía cạnh này của sự mặc khải chung được minh hoạ bằng rất nhiều câu chuyện về những giáo sỹ truyền giáo gặp những bộ lạc bản địa những người chưa bao giờ nhìn thấy Kinh Thánh hay nghe về Chúa Giêsu. Mặc dù vậy, khi được biết về chương trình cứu chuộc, họ biết rằng Chúa tồn tại vì họ thấy được sự hiện diện của Ngài trong tự nhiên, và họ biết rằng họ cần một đấng Cứu thế vì lương tâm của họ cáo trách họ về tội lỗi của bản thân và cần Ngài.

Bên cạnh sự mặc khải chung, có sự mặc khải riêng mà Chúa dùng để cho con người biết về Ngài và ý Ngài. Sự mặc khải riêng không đến với tất cả mọi người, mà chỉ cho một số người ở một số thời điểm nhất định. Các ví dụ về sự mặc khải riêng có thể kể đến trong Kinh Thánh có sự bắt thăm (Công vụ 1:21-26, hay Châm ngôn 16:33), U-rim và Thum-min (một dạng bắt thăm đặc biệt sử dụng bởi các trưởng tư tế- xem trong Xuất hành 28:30; Dân số ký 27:21, Phục truyền 33:8, 1 Sa-mu-ên 28:6, và Ê-xơ-ra 2:63), các giấc mơ và khải tượng (Sáng thế ký 20:3, 6; 24:16, Xê-cha-ri 1:12), và công vụ (mục vụ) của các tiên tri (2 Sa-mu-ên 23:2; Xê-cha-ri 1:1). Chúng ta không liệt kê tất cả ở đây nhưng những ví dụ này là một minh hoạ rõ ràng cho dạng mặc khải này.

Kinh thánh mà chúng ta biết cũng là một dạng mặc khải đặc biết. Kinh thánh nằm trong một hạng mục riêng của chính nó, tuy nhiên, bởi vì nó cũng mang trong mình những dạng mặc khải riêng không nhất thiết là cho ngày hôm nay. Kể cả Phie-rơ, người cùng với Giăng chứng kiến việc Chúa Giê-su nói chuyện với Môi-sê và Ê-li-sê trên Núi Hoá Hình (Ma-thi-ơ 17:1-7; Mác 9:2-8; Luca 9:28-36), “Do đó chúng tôi lại càng tin chắc lời các nhà tiên tri nói. Anh chị em nên theo sát lời họ nói như theo sát ngọn đèn chiếu trong nơi tối tăm cho đến khi bình minh ló dạng và sao mai mọc lên trong lòng anh chị em.” (2 Phi-e-rơ 1:19). Bởi vì Kinh Thánh là văn bản chứa đựng những thông tin mà Chúa muốn chúng ta biết về Ngài và chương trình của Ngài. Thực tế là, Kinh thánh chứa đựng tất cả những điều mà chúng ta cần biết để có mối quan hệ với Chúa.

Như vậy, trước khi Kinh thánh mà chúng ta biết có, Chúa đã dùng nhiều cách để bày tỏ chính Ngài và ý Ngài cho con người. Thật tuyệt vời khi biết rằng Chúa đã không chỉ dùng một cách mà nhiều cách (Dân số 12:6; Hê-bơ-rơ 1:1). Chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban Lời ngài được viết ra và lưu giữ cho chúng ta ngày nay. Chúng ta không cần nhờ tới một người nào nói cho chúng ta biết điều gì mà Chúa đã nói ra; chúng ta có thể học trực tiếp lời Ngài.

Tất nhiên, mặc khải rõ ràng nhất của Chúa là Con Ngài, Chúa Giê-su Christ (Giăng 1:14; Hê-bơ-rơ 1:3). Khi Chúa mang hình hài con người vào thế gian với chúng ta, chỉ điều đó thôi đã nói lên tất cả. Khi Ngài chết cho tội lỗi chúng ta trên thập tự giá, chúng ta không thể nghi ngờ được một sự thật là Chúa là tình yêu (1 Giăng 4:10).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Con người đã biết đến Chúa thế nào trước khi có Kinh Thánh?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries