settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúa có yêu Sa-tăn không?

Trả lời


Không, Chúa không yêu Sa-tăn, và chúng ta cũng không nên. Chúa không thể yêu những gì gian ác và không thánh khiết, và Sa-tăn chính là hiện thân của những điều đó. Nó chính là kẻ thù (1 Phie-rơ 5:8); là kẻ ác (Ma-thi-ơ 6:13); là cha đẻ của dối trá và là một kẻ giết người (Giăng 8:44); kẻ vu cáo các con dân của Chúa (Khải huyền 12:10); kẻ cám dỗ (1 Thê-sa-lô-ni-ca 3:5); ngạo mạn, gian độc và tàn bạo (Ê-sai 14:12-15); một kẻ lừa dối (Công vụ các sứ đồ 13:10); một kẻ đầy mưu chước (Ê-phê-sô 6:11); một tên trộm (Lu-ca 8:12); và nhiều điều gian ác khác nữa. Thực tế, nó là mọi thứ Chúa ghét. Lòng dạ gian ác của Sa-tăn không thay đổi và được xác minh trong sự thù ghét của nó với Chúa, án phạt cho nó đã được định, sự huỷ diệt của nó là chắc chắn. Khải huyền 20 miêu tả kế hoạch tương lai của Chúa với Sa-tăn, và tình thương dành cho Sa-tăn không có chỗ trong kế hoạch đó.

Chúa Giê-su ra mạng lệnh cho chúng ta yêu kẻ thù của mình (Ma-thi-ơ 5:44) được dành để duy trì mối quan hệ giữa người với người ở trên đất này. Chúng ta yêu Chúa, và chúng ta yêu mọi người (kể cả kẻ thù của chúng ta), là những người được tạo ra với hình ảnh của Chúa. Thiên thần không được tao ra với hình ảnh của Chúa. Chúng ta chưa bao giờ được Chúa phán bảo để yêu thiên thần tốt, và chúng ta càng không được bảo phải yêu thiên thần xấu.

Vì Sa-tăn là mọi điều phản luân lý với Chúa mà chúng ta yêu, chúng ta không thể yêu Sa-tăn. Nếu chúng ta yêu Sa-tăn, chúng ta buộc phải ghét Chúa, vì sự thánh khiết đi ngược với tội lỗi.

Chúa đã xác định rằng sẽ không có sự tha thứ (khoan hồng) nào cho Sa-tăn; chỉ có chúng ta là đối tượng của tình yêu thương hy sinh của Chúa mà Ngài đã bày tỏ trên thập tự giá. Trong khi Chúa là đấng cứu chuộc đầy yêu thương đang cứu chuộc loại người (trên thập tự giá), Ngài đồng thời chiến thắng Sa-tan và bêu nó ra giữa thiên hạ (Cô-lô-sê 2:15). Án phạn của Chúa dành cho Sa-tăn là một phần của tình yêu vĩ đại Ngài dành cho chúng ta.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chúa có yêu Sa-tăn không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries