settings icon
share icon
Câu hỏi

Đức Chúa Trời có công bình không?

Trả lời


May mắn cho chúng ta, Thượng Đế không công bình. Tính công bình có nghĩa là tất cả mọi người nhận được chính xác những gì anh ta hoặc cô ấy xứng đáng được nhận. Trong tâm trí của nhiều người, sự công bình là tất cả mọi người được đối xử như nhau. Nếu Đức Chúa Trời đã hoàn toàn công bình, tất cả chúng ta sẽ ở đời đời trong hỏa ngục để trả giá cho tội lỗi của chúng ta, chính xác cho những gì chúng ta đáng phải nhận. Tất cả chúng ta đều phạm tội chống nghịch lại Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23) và do đó xứng đáng với sự chết đời đời (Rô-ma 6:23). Nếu chúng ta nhận được những gì chúng ta đáng phải nhận, tất cả chúng ta sẽ kết thúc trong hồ lửa (Khải Huyền 20:14-15). Nhưng Đức Chúa Trời không công bình; thay vào đó, Ngài thật nhân từ, nên Ngài đã sai Chúa Giê-su Christ đến, chết trên cây thập tự thay cho chúng ta, lấy hình phạt mà chúng ta đáng phải nhận (2 Cô-rinh-tô 5:21). Tất cả điều chúng ta cần phải làm là tin nhận Ngài và tất cả chúng ta sẽ được sự cứu rỗi, được tha thứ, và chúng ta sẽ nhận được một ngôi nhà đời đời trên thiên đàng (Giăng 3:16).

Tuy nhiên, bất chấp ân sủng yêu thương của Đức Chúa Trời, không một ai tin vào Ngài bởi chính mình họ (Rô-ma 3:18). Đức Chúa Trời đã kéo chúng ta đến với Ngài để cho chúng ta tin (Giăng 6:44). Đức Chúa Trời không kéo tất cả mọi người, nhưng chỉ có những người nào Ngài đã chọn (Rô-ma 8:29-30; Ê-phê-sô 1:4-5,11; so sánh Ma-thi-ơ 11:28; 1 Ti-mô-thê 2:4,6; 2 Phi-ê-rơ 3:9). Đây là sự không "công bình" trong mắt chúng ta bởi vì nó thể hiện Chúa không đối xử mọi người như nhau. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không phải chọn bất cứ ai. Một lần nữa, nó sẽ hoàn toàn công bình cho tất cả mọi người để sống trong hỏa ngục đời đời. Đức Chúa Trời cứu một số người là sự không công bình đối với những người vẫn còn chưa được cứu, như họ đang nhận được một cách chính xác những gì họ xứng đáng phải nhận.

Những người mà Chúa đã chọn đang nhận được tình yêu và ân sủng của Đức Chúa Trời. Nhưng, khi Chúa thu hút tấm lòng của chúng ta và mở tâm trí chúng ta, tất cả chúng ta có cơ hội để đáp ứng với sự mặc khải của sự sáng tạo (Thi Thiên 19:1-3), cũng như lương tâm Đức Chúa Trời đã đặt để trong chúng ta (Rô-ma 2:15), và hướng về Chúa. Những ai không, thì sẽ nhận được những gì họ thực sự xứng đáng vì họ từ chối Ngài. Những ai chối bỏ Ngài nhận sự trừng phạt điều đó là công bình (Giăng 3:18, 36). Những ai tin đang nhận được nhiều hơn, và tốt hơn nhiều, so với những gì họ xứng đáng phải nhận. Tuy nhiên, không ại bị trừng phạt vượt xa hơn những gì anh ta hoặc cô ấy xứng đáng. Đức Chúa Trời có công bình không? Không. May mắn thay, Đức Chúa Trời còn hơn công bình! Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, và tha thứ - nhưng cũng thánh khiết, công bình, và công chính. EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Đức Chúa Trời có công bình không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries