settings icon
share icon
Câu hỏi

Làm sao tôi biết được khi nào Chúa bảo tôi làm điều gì đó?

Trả lời


Cầu nguyện, đặc biệt là khi bạn không chắc về ý muốn của Chúa cho cuộc đời bạn. "Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho" (Ga-cơ 1:5). "Hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài" (Thi thiên 37:7). Nếu bạn không biết cầu nguyện, bạn có thể cá nhân hóa lời cầu nguyện như sau "Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi, Vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa" (Thi thiên 143:8) và "Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài, và dạy dỗ tôi" (Thi thiên 25:5)

Cách chủ yếu mà Chúa truyền cho chúng ta là qua Lời Ngài. "Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình" (II Ti-mô-thê 3:16). Nếu Kinh Thánh truyền cho chúng ta điều gì thì chúng ta không cần phải nghi ngờ và tự hỏi đó có thật sự là ý muốn của Chúa cho chúng ta. Ngài quan tâm đến chúng ta rất nhiều đến nỗi Ngài đã ban cho chúng ta một quyển sách hướng dẫn sống rõ ràng và dễ hiểu – đó là Kinh Thánh. "Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi" (Thi thiên 119:105). "Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ dưỡng linh hồn lại; Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan" (Thi thiên 19:7). "Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa" (Thi thiên 119:9). Tương tự như vậy, Đức Chúa Trời không bao giờ mâu thuẫn với chính Ngài, vì vậy Ngài sẽ không bao giờ yêu cầu bạn điều gì trái ngược với Kinh thánh. Ngài sẽ không bao giờ yêu cầu bạn phạm tội. Ngài sẽ không bao giờ yêu cầu bạn làm việc gì mà Chúa Jêsus Christ chưa làm. Chúng ta cần phải suy gẫm Kinh Thánh để chúng ta biết hành động nào đáp ứng các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. "Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong" (Giô-suê 1:8).

Cơ Đốc Nhân cũng có Đức Thánh Linh để giúp chúng ta phân biệt đâu là ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta. "Thần lẽ thật …sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật" (Giăng 16:13). Đôi khi Đức Thánh Linh sẽ cáo trách lương tâm của chúng ta nếu chúng ta đưa ra một quyết định sai lầm, hoặc Ngài sẽ an ủi và khuyến khích chúng ta khi chúng ta đang hướng về một quyết định đúng đắn. Ngay cả khi Ngài không can thiệp bằng những cách có thể thấy được rõ ràng, chúng ta có thể tin tưởng rằng Ngài luôn luôn có trách nhiệm. Đôi khi Đức Chúa Trời sẽ thay đổi một tình huống mà thậm chí chúng ta không nhận ra Ngài đã hành động. "Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi" (Ê-sai 58:11).

Nếu Chúa kêu gọi bạn vững lòng tin chắc, hãy được khích lệ bởi sự hiện diện của Ngài. "Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi" (Giô suê 1:9). Và nhớ rằng "Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em" (I Phi-e-rơ 5:7). "Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con" (Châm ngôn 3:5-6)

Điều mà chúng ta không làm đó là trông đợi để được nghe tiếng Chúa. Ngày nay có một xu hướng khá nguy hiểm mà ở đó người ta tìm cách nghe "lời Chúa" nằm ngoài những gì Ngài đã cho chúng ta trong Kinh thánh. "Chúa bảo tôi…" đã trở thành câu thần chú của Cơ Đốc giáo. Thật không may, điều mà Ngài "bảo" một người thường mâu thuẫn với những gì Ngài "bảo" người khác, và những phát hiện ngoài kinh thánh này đã chứng minh cho sự chia rẽ, xâu xé từ nhà thờ này đến nhà thờ khác vì kinh nghiệm của một người muốn giành quyền trên người khác. Điều này dẫn đến sự hỗn loạn, không đem lại lợi ích cho ai ngoài Satan là kẻ yêu thích sự ganh ghét giữa các tín hữu. Chúng ta hãy lấy Sứ đồ Phi-e-rơ làm gương cho vấn đề này. Mặc dù có kinh nghiệm về sự kỷ diệu trên Núi Hóa Hình, nơi ông chứng kiến Đấng Christ vinh hiển nói chuyện với Môi-se và Ê-li, Phi-e-rơ từ chối dựa vào kinh nghiệm đó, thay vào đó ông tuyên bố rằng "Chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn, anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm" (II Phi-e-rơ 1:18-19)

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Làm sao tôi biết được khi nào Chúa bảo tôi làm điều gì đó?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries