settings icon
share icon
Câu hỏi

Đức Chúa Trời có tạo ra những người khác ngoài Adam và Eva không?

Trả lời


Không có dấu hiệu ở bất cứ chỗ nào trong Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra bất kỳ con người nào ngoài Ađam và Êva. Trong Sáng thế ký 2:4-8, chúng ta đọc thấy: "Đó là gốc tích sáng tạo trời và đất. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm nên trời và đất, thì trên đất chưa có bụi cây nào mọc ngoài đồng và cũng chưa có ngọn cỏ nào mọc trong ruộng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chưa cho mưa xuống đất, và cũng chưa có người cày xới đất đai. Nhưng có hơi nước từ dưới đất bốc lên, tưới khắp mặt đất. Bấy giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một sinh linh. Sau đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một khu vườn tại Ê-đen, ở hướng đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó… Đức Giê-hô-va phán rằng: "Con người ở một mình thì không tốt; Ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ thích hợp với nó… (2:18)" Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến cho A-đam ngủ mê, và lấy đi một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng chiếc xương sườn đã lấy từ A-đam dựng nên một người nữ và đưa đến cho A-đam" (Sáng thế ký 2:4-8, 18, 21-22 Bản dịch Truyền thống hiệu đính).

Chú ý rằng đoạn văn nói, "đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó." Không phải "những người đàn ông", chỉ là một "người". Và người này đã ở một mình (câu 18), vì vậy Đức Chúa trời đã tạo nên một người nữ từ xương sườn của người để trở thành người đồng hành của người đó. Tất cả những con người khác đều có nguồn gốc từ hai người ban đầu này.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Đức Chúa Trời có tạo ra những người khác ngoài Adam và Eva không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries