settings icon
share icon
Câu hỏi

Làm sao để tôi tôn xưng Chúa Giê-xu làm Chúa đời sống mình?

Trả lời


Điểm mấu chốt là hiểu rằng Giê-xu đã là Chủ đời sống bạn. Chúng ta không tôn Giê-xu là Chúa. Giê-xu là Chúa. Điều ta nên làm là đầu phục sự tể trị của Ngài. Một từ khác cho phản ứng của chúng ta với quyền tể trị của Chúa Giê-xu là "sự đầu phục". Đầu phục là vâng theo ý và sự điều khiển của người khác, và, với Cơ Đốc Nhân, thì nghĩa là vâng theo ý và sự điều khiển của Chúa Giê-xu. Điều này nghĩa là khi Kinh Thánh ra lệnh cho tín đồ yêu thương lẫn nhau (Giăng 13:34; 15:12), đó là điều cần phải làm. Nó có nghĩa khi Kinh Thánh nói chúng ta không được phạm tội tà dâm hay ăn cắp (Xuất 20:14-15), những điều này không được làm. Nên hiểu rằng sự đầu phục, hay sự vâng theo những điều răn của Chúa, liên hệ với sự lớn lên và trưởng thành của Cơ Đốc Nhân, và không liên quan đến việc trở thành một Cơ Đốc Nhân. Một người trở thành Cơ Đốc Nhân chỉ bởi đức tin trong Đấng Christ chứ không phải do công đức (Ê-phê-sô 2:8-9).

Chúng ta nên hiểu rằng sự vâng lời tuyệt đối không thể làm được do sự vui long làm nó bởi sức của

người đó. Điều này không xảy ra vì ta "quyết định" làm nó. Bởi vì ngay cả những tín đồ cũng có xu hướng phạm tội và có những ý nghĩ tội lỗi khi không làm việc và trong sức của Đức Thánh Linh. Để vâng lời, ta phải dựa trên quyền năng ban cho bởi Đức Thánh Linh ngự trị bên trong (Giăng 14:16-17). Bản thân hành động này là sự vâng lời, vì chúng ta được ra lệnh trong Ê-phê-sô 5:18 hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh. Điều này không có nghĩa rằng tín đồ có thêm Đức Thánh Linh, mà là Đức Thánh Linh ở trong tín đồ càng thêm- đây là toàn cục ý nghĩa của sự đầu phục. Đầy dẫy Đức Thánh Linh là vâng theo sự điều khiển của Đức Thánh Linh. Nói một cách thực tế, điều này diễn ra khi một tín đồ phản ứng tích cực với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Điều này không có nghĩa là người này cảm thấy phải tham gia vào một mục vụ Cơ Đốc toàn thời gian và vâng theo cảm giác này, mặc dù việc này có thể bao gồm. Hơn cả, nó ám chỉ đển những quyết định hàng ngày ta đặt ra, ví dụ như phản ứng một cách tử tế với những người đối xử không tốt với ta (Rô-ma 12:17); nói thật với người lân cận mình (Ê-phê-sô 4:25); làm ăn lương thiện (Ê-phê-sô 4:28); hay dành thời gian cầu nguyện và học lời Chúa như ta được truyền dạy (2 Timothy 2:15). Đây chỉ là một vài ví dụ về những quyết định hàng ngày biểu lộ sự đầu phục cho Christ.

Cũng là quan trọng để ghi nhớ rằng ngay cả khi ta thất bại trong việc vâng theo, Chúa đã có sự dự phòng để ta luôn có thể giữ mối thông công với Ngài. 1 Giăng 1:9 nói: "Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài, Ðấng thành tín và công chính, sẽ tha tội chúng ta và tẩy sạch khỏi chúng ta mọi điều gian ác." Ngay cả phần này của đầu phục và vâng lời- là để xưng ra tội mình với Chúa cho chúng ta có thể giữ mối thông công với Ngài. Điều quan trọng đáng nhớ rằng khi những quyết định khó khăn tới, điều đầu tiên ta cần làm là cầu nguyện, xin Chúa giúp chúng ta ra quyết định đúng đắn và/hoặc vâng theo những gì ta đã biết là đúng đắn theo lời Chúa.

Để kết lại ý niệm về sự tể trị của Christ, nó không chỉ bao gồm hành vi vâng lời trong một lần mà được ước lượng bởi sự vâng lời của ta trong tổng thể, và nó không thể được hoàn thành chỉ dựa vào sức hoặc quyền năng của riêng ta, mà bằng quyền năng ban cho ta bởi Đức Thánh Linh ngự trị bên trong. Ta mạnh mẽ nhất khi ta dựa vào Ngài (2 Cô-rinh-tô 12:10).

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Làm sao để tôi tôn xưng Chúa Giê-xu làm Chúa đời sống mình?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries