settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúa Giê-xu cứu có nghĩa là g?

Trả lời


“Chúa Giê-xu cứu” là một khẩu hiệu phổ biến trên miếng dán ở bộ phận hãm xung của ô-tô, các dấu hiệu tại các sự kiện thể thao, và thậm chí trên các biểu ngữ được kéo ngang bầu trời bởi những chiếc phi cơ nhỏ. Buồn thay, ít người thấy được cụm từ "Chúa Giê-xu cứu" thật sự và hiểu được đầy đủ nó có ý nghĩa gì. Có một lượng rất lớn năng quyền và lẽ thật được gói ghém trong mấy chữ này.

Chúa Giê-xu cứu, nhưng Chúa Giê-xu là ai?
Hầu hết con người đều hiểu rằng Chúa Giê-xu đã là một người nam sống ở Do Thái cách đây xấp xỉ 2000 năm. Hầu như mọi tôn giáo trên thế giới đều xem Chúa Giê-xu như một vị thầy nhân đức và/hoặc là một đấng tiên tri. Và trong khi những điều đó là chắc chắn đúng về Chúa Giê-xu, chúng không nắm bắt được Chúa Giê-xu thật sự là ai, và chúng cũng không giải thích được tại sao hay Chúa Giê-xu cứu chuộc cách nào. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trong hình dạng con người. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, đến Trái đất, như một con người thật (1 Giăng 4:2). Đức Chúa Trời đã trở thành một con người trong thân vị Chúa Giê-xu để cứu chúng ta. Điều đó mang đến câu hỏi kế tiếp: tại sao chúng ta lại cần được cứu?

Chúa Giê-xu cứu, nhưng tại sao chúng ta cần được cứu?
Kinh Thánh tuyên bố rằng mọi con người từng sống đều phạm tội (Truyền Đạo 7:20; Rô-ma 3:23). Phạm tội là làm một điều gì đó, dầu trong tư tưởng, lời nói, hay hành động, trái với bản tánh trọn vẹn và thánh khiết của Đức Chúa Trời. Bởi tội lỗi của chúng ta, tất cả chúng ta đều xứng đáng với sự phán xét từ Đức Chúa Trời (John 3:18, 36). Đức Chúa Trời là công chính một cách trọn vẹn, cho nên Ngài không thể cho phép tội lỗi và cái ác không bị trừng phạt. Bởi vì đức Chúa Trời là vô hạn và đời đời, và vì tất cả tội lỗi là rốt cuộc chống nghịch lại Đức Chúa Trời (Thi Thiên 51:4), chỉ có sự trừng phạt vô hạn và đời đời là đủ. Sự chết đời đời là sự trừng phạt công chính duy nhất cho tội lỗi. Đó là lý do tại sao chúng ta cần được cứu.

Chúa Giê-xu cứu, nhưng Ngài cứu cách nào?
Bởi vì chúng ta đã và đang phạm tội nghịch lại một Đức Chúa Trời vô hạn, hoặc một con người hữu hạn (chúng ta) phải trả cho những tội lỗi mình trong một lượng thời gian vô hạn, hoặc một Con Người vô hạn (Chúa Giê-xu) phải trả cho tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả. Không có lựa chọn nào khác. Chúa Giê-xu cứu chúng ta bằng cách chết thế chúng ta. Trong thân vị của Chúa Giê-xu Cơ Đốc, Đức Chúa Trời đã hy sinh chính mình Ngài cho chúng ta, trả hình phạt vô hạn và đời đời mà chỉ chính Ngài mới có thể trả (2 Cô-rinh-tô 5:21; 1 Giăng 2:2). Chúa Giê-xu đã nhận lấy sự trừng phạt mà chúng ta đáng nhận lãnh để cứu chúng ta khỏi một số phận đời đời kinh khiếp (kinh khủng??), hậu quả xứng đáng của tội lỗi chúng ta. Bởi tình yêu vĩ đại của Ngài dành cho chúng ta, Chúa Giê-xu đã hy sinh sự sống của Ngài (Giăng 15:13), trả hình phạt mà chúng ta đã kiếm được, nhưng không thể trả được. Sau đó Chúa Giê-xu đã được sống lại, chứng tỏ rằng sự chết của Ngài quả thật là đủ để trả hình phạt cho tội lỗi chúng ta (1 Cô-rinh-tô 15).

Chúa Giê-xu cứu, nhưng Ngài cứu ai?
Chúa Giê-xu cứu tất cả những ai sẽ nhận món quà cứu rỗi của Ngài. Chúa Giê-xu cứu tất cả những ai hoàn toàn tin cậy nơi chỉ một mình sự hy sinh của Ngài như sự trả giá cho tội lỗi (Giăng 3:16; Công vụ 16:31). Trong khi sự hy sinh của Chúa Giê-xu đã là đầy đủ một cách trọn vẹn để trả cho tất cả tội lỗi của toàn thể nhân loại, Chúa Giê-xu chỉ cứu những người tiếp nhận cách cá nhân món quà quý giá nhất trong các món quà của Ngài (Giăng 1:12).

Nếu bây giờ bạn hiểu Chúa Giê-xu cứu nghĩa là gì, và bạn muốn tin cậy nơi Ngài như Chúa Cứu Thế của cá nhân bạn, hãy chắc là bạn hiểu và tin những lời sau đây, và như một hành động của đức tin, hãy thưa trình cùng Đức Chúa Trời những lời sau đây. “Lạy Đức Chúa Trời, con biết con là một tội nhân, và con biết rằng vì cớ tội lỗi của con con xứng đáng bị phân cách đời đời với Ngài. Mặc dầu con không xứng đáng, cảm ơn Ngài yêu thương con và cung ứng của tế lễ cho những tội lỗi của con qua sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu Cơ Đốc. Con tin rằng Chúa Giê-xu đã chết cho những tội lỗi của con và con tin cậy chỉ một mình Ngài cứu con. Từ thời điểm này trở đi, xin hãy giúp con sống cuộc đời mình cho Ngài thay vì cho tội lỗi. Xin hãy giúp con sống phần còn lại của cuộc đời con trong sự biết ơn về cứu rỗi tuyệt vời mà Ngài đã và đang dành sẵn. Lạy Chúa Giê-xu, Cảm ơn Ngài đã cứu con!"

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chúa Giê-xu cứu có nghĩa là g?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries