settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúa Giê-su có phải là Đấng Tạo Hóa?

Trả lời


Sáng Thế Ký 1:1 chép rằng “Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất.” Kế đó, Cô-lô-se 1:16 bổ sung thêm chi tiết rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên “muôn vật” qua Chúa Giê-su Christ. Do đó, lời dạy rõ ràng của Kinh Thánh rằng Chúa Giê-su là Đấng Tạo Hóa của cả vũ trụ.

Thật khó để hiểu hết được bí ẩn của lẽ thật Ba Ngôi Đức Chúa Trời hiệp nhất, nhưng đó là một trong những lẽ đạo đã được bày tỏ trong Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh, cả Đức Chúa Cha và Chúa Giê-su đều được xưng là Đấng Chăn Chiên, Đấng Phán Xét và Đấng Cứu Rỗi. Cả hai đều được xưng là Đấng đã bị đâm – trong cùng một câu Kinh Thánh (Xa-cha-ri 12:10). Đấng Christ là hình ảnh phản chiếu chính xác của Đức Chúa Cha, cả hai có cùng một bản thể (Hê-bơ-rơ 1:3). Theo một khía cạnh nào đó, thì tất cả những gì Đức Chúa Cha làm, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh cũng đồng công, và ngược lại. Ba Ngôi Đức Chúa Trời luôn có sự thống nhất trọn vẹn tại mọi thời điểm, và cả Ba Ngôi hiệp lại thành một chân thần duy nhất (Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:4). Việc biết được Đấng Christ cũng là Đức Chúa Trời và Ngài sở hữu mọi bản tính của Đức Chúa Trời giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Chúa Giê-su là Đấng Tạo Hóa.

“Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời” (Giăng 1:1). Có ba điều quan trọng mà câu Kinh Thánh này bày tỏ về Chúa Giê-su và Đức Chúa Cha:

1) Chúa Giê-su đã hiện hữu từ lúc “ban đầu” – Ngài đã có mặt trong buổi sáng thế. Ngài đồng hiện hữu đời đời với Đức Chúa Trời.

2) Chúa Giê-su khác biệt với Đức Chúa Cha. Ngài đã ở cùng “với” Đức Chúa Trời.

3) Chúa Giê-su có đồng bản tính với Đức Chúa Trời – Ngài “chính là Đức Chúa Trời”.

Hê-bơ-rơ 1:2 chép, “Nhưng trong những ngày cuối cùng nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên làm Đấng thừa kế muôn vật; cũng qua Con ấy, Ngài đã sáng tạo vũ trụ.” Chúa Giê-su chính là tác nhân của sự sáng thế; cả thế gian được dựng nên “bởi” Ngài. Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con giữ những vai trò khác nhau trong công cuộc sáng tạo, nhưng đồng làm việc với nhau để dựng nên cả hoàn vũ này. Giăng đã nói, “Muôn vật đều do [Chúa Giê-su] tạo dựng, không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi [Chúa Giê-su]” (Giăng 1:3). Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh lại rằng: “nhưng với chúng ta thì chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha, Đấng tạo dựng muôn vật, và chúng ta sống vì Ngài; cũng chỉ có một Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ, muôn vật nhờ Ngài mà có, chúng ta cũng nhờ Ngài mà hiện hữu” (I Cô-rinh-tô 8:6).

Đức Thánh Linh, Ngôi thứ Ba của Ba Ngôi, cũng là một tác nhân của trong việc sáng tạo (Sáng Thế Ký 1:2). Vì chữ “linh” trong tiếng Hê-bơ-rơ thường được dịch thành chữ “gió” hay “hơi thở”, nên chúng ta có thể thấy sự vận hành của cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong một câu Kinh Thánh: “Các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, Tất cả đạo binh tinh tú do hơi thở của miệng Ngài mà có” (Thi Thiên 33:6). Sau khi đã nghiên cứu Kinh Thánh kỹ càng, chúng ta có thể kết luận rằng Đức Chúa Cha là Đấng Tạo Hóa (Thi Thiên 102:25), và Ngài sáng tạo muôn vật qua Chúa Giê-su, là Đức Chúa Con (Hê-bơ-rơ 1:2).

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Chúa Giê-su có phải là Đấng Tạo Hóa?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries