settings icon
share icon
Câu hỏi

Chủ nghĩa thần bí Cơ Đốc là gì?

Trả lời


Chủ nghĩa thần bí Cơ Đốc là một thuật ngữ khó định nghĩa. Nó thường được xem là việc thực hành những kiến thức kinh nghiệm về Đức Chúa Trời. Thuật ngữ này cũng có thể áp dụng cho điều bí ẩn trong Bí Tích Thánh Thể (bánh và rượu trong lễ ban thánh thể) của Công Giáo La Mã cũng như quan niệm về những ý nghĩa ẩn giấu của Thánh Kinh, như trong Thuyết Ngộ Đạo chẳng hạn. Kinh Thánh không có những ý nghĩa ẩn giấu, cũng như bánh và chén không phải là thịt và huyết thật của Chúa Giê-su khi ta dự lễ Tiệc Thánh. Mặc dù đúng là Cơ Đốc Nhân có thể kinh nghiệm sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nhưng chủ nghĩa thần bí Cơ Đốc có xu hướng đề cao tri thức mang tính trải nghiệm và yêu thích những yếu tố huyền bí, tập trung vào sự bí ẩn để tăng trưởng thuộc linh. Cơ Đốc Giáo dựa trên Kinh Thánh thì tập trung vào việc nhận biết Đức Chúa Trời thông qua Lời Ngài (Kinh Thánh) và tương giao với Đức Thánh Linh qua sự cầu nguyện. Chủ nghĩa thần bí thiêng về những thực hành mang tính cá nhân, chủ quan trong khi Cơ Đốc Giáo trên nền tảng Kinh Thánh vừa là mối liên hệ cá nhân với Chúa, vừa là mối liên hệ nhất thiết phải tồn tại trong cộng đồng. Không có cái gọi là một Cơ Đốc Nhân đơn độc. Không phải tất cả những yếu tố làm nên “Cơ Đốc Thần Bí” đều là sai, nhưng hầu hết chúng là như vậy, và việc tập chú thái quá vào sự huyền bí có thể dẫn người ta vào con đường sai lạc.

Thuyết thần bí có thể được tìm thấy trong nhiều tôn giáo. Thường thì nó ít nhiều liên quan đến chủ nghĩa khổ hạnh và tìm kiếm sự hợp nhất với Đức Chúa Trời. Việc mong muốn được đến gần với Đức Chúa Trời là đúng, nhưng sự kết hợp thần bí với Đức Chúa Trời hoàn toàn khác với sự gần gũi với Chúa mà các Cơ Đốc Nhân được kêu gọi đến. Thuyết thần bí có xu hướng tìm kiếm trải nghiệm thực tế và đôi khi được coi là chủ nghĩa bí mật hoặc tinh hoa. Cơ Đốc Nhân nhận thức và liên kết tham gia với các thực tại tâm linh (Ê-phê-sô 1:3; 6:10–19) và Cơ Đốc Giáo theo Kinh Thánh cũng bao gồm những trải nghiệm thuộc linh, nhưng sự gần gũi với Đức Chúa Trời là dành cho tất cả Cơ Đốc Nhân và nó không bị che đậy bởi bất cứ hình thức thực hành tâm linh huyền bí nào. Việc được đến gần với Chúa không có gì là bí hiểm hay cao siêu, nhưng nó bao gồm những thực hành niềm tin cơ bản như cầu nguyện, học Lời Chúa, thờ phượng Chúa và thông công với những Cơ Đốc Nhân khác. Nỗ lực cá nhân của chúng ta chỉ là sự nhạt nhòa so với công việc mà chính Đức Chúa Trời đã làm trong chúng ta. Trên thực tế, nỗ lực của chúng ta mang ý nghĩa là một sự đáp lại những gì Chúa đã làm hơn là một điều gì đó phát xuất từ chính chúng ta.

Cơ Đốc Nhân có thể có những trải nghiệm được xem là huyền bí. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-su là Cứu Chúa của mình, chúng ta được Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng. Đức Thánh Linh biến đổi chúng ta và giúp chúng ta sống đúng theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Thông thường, khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh, một Cơ Đốc Nhân sẽ thể hiện sự khôn ngoan, đức tin hay sự sáng suốt thuộc linh vượt hơn bình thường. Một tín đồ Đấng Christ được đầy dẫy Đức Thánh Linh cũng sẽ bày tỏ những phẩm tính như tình yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín và tiết độ (Ga-la-ti 5:22–23). Đức Thánh Linh giúp các tín đồ hiểu lẽ thật và sống theo lẽ thật (I Cô-rinh-tô 2:13–16). Đây không phải là kết quả của những thực hành thần bí mà là dấu hiệu của Đức Thánh Linh đang ngự trị và hành động. II Cô-rinh-tô 3:18 nói về công việc của Đức Thánh Linh trong cuộc sống của chúng ta: "Tất cả chúng ta đều để mặt trần chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ vinh quang đến vinh quang; vì điều nầy đến từ Chúa là Thánh Linh.”

Phong Trào Ân Tứ, với sự nhấn mạnh vào chiêm bao và sự hiện thấy, cảm giác và trải nghiệm, và sự mặc khải mới, chính là một hình thức của chủ nghĩa thần bí Cơ Đốc. Bởi vì đã có Lời trọn vẹn của Đức Chúa Trời nên chúng ta không phải tìm kiếm thêm những điềm chiêm bao, sự hiện thấy hay sự mặc khải bổ sung từ nơi Chúa. Mặc dù ngày nay Đức Chúa Trời vẫn có thể bày tỏ chính Ngài qua những giấc mơ và khải tượng, nhưng chúng ta nên cẩn thận với tính chất chủ quan của những cảm giác và linh tính siêu nhiên này.

Điều quan trọng cần nhớ là bất cứ điều gì một Cơ Đốc Nhân kinh nghiệm được đều phải phù hợp với lẽ thật của Kinh Thánh. Đức Chúa Trời sẽ không mâu thuẫn với chính Ngài. Chúa không phải là tác giả của sự hỗn loạn (I Cô-rinh-tô 14:33). Với trí hiểu giới hạn của mình, chúng ta chắc chắn không thể nào biết hết mọi điều về Đức Chúa Trời, và vẫn còn nhiều điều bí ẩn về Ngài mà chúng ta chưa thấu rõ. Nhưng Ngài đã bày tỏ chính Ngài cho chúng ta. Thay vì tìm kiếm những trải nghiệm thần bí, chúng ta nên đặt mình vào những điều Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta (Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:29). Ê-phê-sô 1: 3-14 nói về các ơn phước thuộc linh trong Đấng Christ. Một phần, phân đoạn Kinh Thánh này nói rằng, "[Đức Chúa Trời] khiến chúng ta biết được sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo mục đích tốt đẹp mà Ngài đã định sẵn trong Đấng Christ, để đến thời viên mãn, quy tụ muôn vật lại trong Đấng Christ, cả những vật trên trời và dưới đất.”(câu 9-10). Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự bí ẩn và kêu gọi chúng ta trung tín bước đi trong đường lối của Ngài, đang khi Ngài làm trọn kế hoạch thiên thượng của chính Ngài (Giăng 15:1-17; Phi-líp 3:20-21; II Cô-rinh-tô 5:16-21).

II Phi-e-rơ 1:3-8 đã khéo léo tổng kết lại sự kêu gọi của chúng ta: "Quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính, qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài. Cũng bởi vinh quang nhân đức ấy, Ngài ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và cao quý, để nhờ đó anh em có thể tránh khỏi sự băng hoại trong thế gian gây nên bởi tham dục, và trở nên người dự phần vào bản tính thiên thượng. Chính vì lý do đó mà anh em phải cố gắng hết sức để thêm cho đức tin mình lòng nhân đức, thêm cho nhân đức sự tri thức, thêm cho tri thức tính tiết chế, thêm cho tiết chế tính kiên nhẫn, thêm cho kiên nhẫn lòng tin kính, thêm cho lòng tin kính tình huynh đệ, thêm cho tình huynh đệ tình yêu thương. Vì nếu anh em có những điều nầy và có dư dật, thì sẽ không sợ mình thiếu hiệu năng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-su Christ." Sẽ có những điều bí ẩn, nhưng cách mà chúng ta được kêu gọi để sống lại không hề bí ẩn chút nào. Hãy học Lời Chúa, tìm kiếm cơ hội để tôn vinh Ngài, và cho phép Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm việc trong bạn.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Chủ nghĩa thần bí Cơ Đốc là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries