settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao Đức Chúa Trời đặt cây biết điều thiện và điều ác trong Vườn Ê-đen?

Trả lời


Đức Chúa Trời đặt cây biết điều thiện và điều ác trong vườn Ê-đen để cho A-đam và Ê-va sự lựa chọn vâng lời hoặc không vâng lời Ngài. A-đam và Ê-va được tự do làm bất cứ điều gì họ muốn, trừ ăn trái cây biết điều thiện và điều ác. Sáng thế ký 2:16-17, "Rồi, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Nếu Đức Chúa Trời không ban cho A-đam và Ê-va sự lựa chọn, họ về cơ bản là Robot, làm những gì họ đã được lập trình để làm. Đức Chúa Trời tạo dựng A-đam và Ê-va là người "tự do", có thể đưa ra quyết định, có thể lựa chọn giữa điều thiện và điều ác. Để cho A-đam và Ê-va thật được tự do, họ phải có quyền lựa chọn.

Cơ bản không có gì xấu về cây hoặc trái của cây. Ăn trái cây, tự thân việc đó chưa chắc cho A-đam và Ê-va có nhiều hiểu biết hơn. Đó là hành động của việc bất tuân qua đó mở mắt A-đam và Ê-va về tội ác. Tội lỗi của họ không vâng lời Đức Chúa Trời đã mang tội lỗi và điều ác vào thế gian và vào cuộc sống của họ. Ăn trái cây, như là một hành động bất tuân chống lại Đức Chúa Trời, là những gì đã cho A-đam và Ê-va hiểu biết về điều ác (Sáng thế ký 3:6-7).

Đức Chúa Trời không muốn A-đam và Ê-va phạm tội. Đức Chúa Trời biết trước thời khắc những gì do hậu quả của tội lỗi sẽ gây ra. Đức Chúa Trời biết rằng A-đam và Ê-va sẽ phạm tội và do đó sẽ mang lại điều ác, khổ đau, và sự chết vào thế gian. Tại sao, sau đó, Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan cám dỗ A-đam và Ê-va? Chúa cho phép Sa-tan cám dỗ A-đam và Ê-va để đặt họ vào sự lựa chọn. A-đam và Ê-va đã chọn, bởi ý chí tự do của riêng mình, không vâng lời Đức Chúa Trời và ăn trái cấm. Những hậu quả - điều ác, tội lỗi, đau khổ, bệnh tật và sự chết – đã gieo rắc tai họa trên thế giới từ đó đến nay. Hậu quả của quyết định A-đam và Ê-va trong mỗi người được sinh ra với bản chất tội lỗi, xu hướng tội lỗi. Quyết định của A-đam và Ê-va đòi hỏi Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá và đổ huyết thay cho chúng ta sau này. Qua đức tin trong Đấng Christ, chúng ta được tha thứ khỏi những hậu quả của tội lỗi, và nhất là thoát khỏi chính tội lỗi. Có thể chúng ta nghe tiếng dội lại từ những lời của thánh Phao-lô trong Rô-ma 7:24-25, "Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? Cảm tạ Ðức Chúa Trời, nhờ Ðức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa chúng ta!”

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao Đức Chúa Trời đặt cây biết điều thiện và điều ác trong Vườn Ê-đen?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries