settings icon
share icon
Câu hỏi

Giu-đa chết như thế nào?

Trả lời


Cái chết của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là một vụ tự sát sau khi ông đầy hối hận (nhưng không ăn năn) vì đã phản bội Chúa Giê-su. Ma-thi-ơ và Lu-ca (trong sách Công-vụ) đều đề cập đến một số chi tiết về cái chết của Giu-đa và việc đối chiếu các chi tiết giữa hai lời tường thuật đã gây ra một số khó khăn.

Ma-thi-ơ nói rằng Giu-đa chết bằng cách treo cổ. Đây là lời tường thuật trong Phúc Âm Ma-thi-ơ: "Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra, đi thắt cổ. Nhưng các thầy tế lễ cả lượm bạc và nói rằng: Không có phép để bạc nầy trong kho thánh, vì là giá của huyết. Rồi họ bàn với nhau dùng bạc đó mua ruộng của kẻ làm đồ gốm để chôn những khách lạ. Nhân đó, ruộng ấy đến nay còn gọi là "ruộng huyết"" (Ma-thi-ơ 27:5–8).

Lu-ca nói rằng Giu-đa nhào xuống ruộng và thân thể ông ta bị nát ra. Đây là lời tường thuật trong Công Vụ Các Sứ Đồ: "Tên đó lấy tiền thưởng của tội ác mình mà mua một đám ruộng, rồi thì nhào xuống, nứt bụng và ruột đổ ra hết. Sự đó cả dân thành Giê-ru-sa-lem đều biết chán, đến nỗi chúng gọi ruộng đó theo thổ âm mình là Hác-en-đa-ma, nghĩa là ruộng huyết" (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:18–19).

Tường thuật nào là chính xác? Giuđa chết vì treo cổ hay chết vì ngã nhào xuống? Hay cả hai đều đúng? Một câu hỏi liên quan là Giu-đa mua ruộng hay các thầy tế lễ mua ruộng?

Liên quan đến việc Giu-đa chết như thế nào, đây là sự đối chiếu đơn giản giữa các sự kiện: Giu-đa treo cổ tự tử trong ruộng của người thợ gốm (Ma-thi-ơ 27:5), và đó là cách ông ta chết. Sau đó, sau khi thân thể của Giu-đa bắt đầu thối rữa và trương lên, sợi dây đứt, hoặc cành cây mà ông đang dùng bị gãy, và thân thể ông ta rơi xuống, vỡ tung trên mảnh ruộng của người thợ gốm (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:18–19). Lưu ý rằng Lu-ca không nói rằng Giu-đa chết vì ngã nhào xuống, mà chỉ nói rằng xác của ông ta nhào xuống. Đoạn văn trong Công Vụ Các Sứ Đồ cho biết rằng Giu-đa bị treo cổ, vì một người ngã nhào xuống ruộng thường không khiến cơ thể anh ta vỡ nát ra. Chỉ có sự phân hủy và rơi từ độ cao mới có thể khiến cơ thể bị vỡ tung. Vì vậy, Ma-thi-ơ đề cập đến nguyên nhân thực sự của cái chết và Lu-ca tập chú nhiều hơn vào nỗi kinh hoàng xung quanh nó.

Liên quan đến người đã trả tiền cho miếng ruộng, đây là hai cách khả thi để đối chiếu các sự kiện: 1) Vài ngày trước khi Chúa Giê-su bị bắt, Giu-đa đã được hứa cho ba mươi miếng bạc (Mác 14:11). Có thể trong những ngày trước khi phản bội Chúa Giê-su, Giu-đa đã thu xếp để mua miếng ruộng, mặc dù chưa nhận được tiền. Sau khi hành động (chỉ điểm Chúa Giê-su) được thực hiện, Giu-đa đã được trả tiền, nhưng sau đó ông ta trả lại số tiền đó cho các thầy tế lễ cả. Các thầy tế lễ, những người coi bạc này là tiền huyết, đã hoàn tất giao dịch mà Giu-đa đã bắt đầu và mua miếng ruộng. 2) Khi Giu-đa ném ba mươi miếng bạc xuống, các thầy tế lễ lấy số tiền đó và dùng nó để mua ruộng của người thợ gốm (Ma-thi-ơ 27:7). Giu-đa có thể không đích thân mua ruộng, nhưng ông ta đã cung cấp tiền cho giao dịch và sau đó có thể được cho là người mua.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Giu-đa chết như thế nào?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries