settings icon
share icon
Câu hỏi

Làm thế nào tôi có thể biết được điều nào đó là tội?

Trả lời


Có hai vấn đề liên quan đến câu hỏi này, đó là những điều mà Kinh Thánh đề cập cụ thể và tuyên bố đó là tội và những điều Kinh Thánh không nói một cách cụ thể. Danh sách của các tội lỗi khác nhau trong Kinh Thánh bao gồm Châm ngôn 6:16-19, Ga-la-ti 5:19-21, và I Cô-rinh-tô 6:9-10. Không có gì tranh cãi là là những đoạn Kinh Thánh đó trình bày các hành vi tội lỗi, tức những điều Đức Chúa Trời không chấp nhận: Giết người, ngoại tình, dối trá, ăn cắp. v.v… Kinh Thánh khẳng định nhưng điều đó là tội lỗi. Vấn đề khó khăn hơn trong việc xác định những gì là tội lỗi trong các lĩnh vực mà Kinh Thánh không trực tiếp nói đến. Khi mà Kinh Thánh không trình bày một vấn đề nhất định, chúng ta có một số nguyên tắc chung trong Lời của Chúa để hướng dẫn chúng ta.

Trước tiên, khi không có đoạn Kinh Thánh tham khảo cụ thể, chúng ta không nên đặt câu hỏi liệu điều đó có sai không, nhưng thay vào đó, hãy hỏi xem điều đó có chắc chắn là tốt hay không. Thí dụ Kinh Thánh nói rằng chúng ta "Tận dụng mọi cơ hội" (Cô-lô-se 4:5). Thời gian của chúng ta trên đất này là quá ngắn và quý giá trong mối quan hệ với cõi đời đời nên chúng ta đừng bao giờ để lãng phí thời gian vào những điều ích kỷ, nhưng phải sử dụng nó vào việc "có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe" (Ê-phê-sô 4:29).

Một cách hiệu quả là xác định xem chúng ta có thể trung thực, với một lương tâm ngay thẳng, cầu xin Đức Chúa Trời ban phước và sử dụng các hành động cụ thể cho các mục đích tốt lành của chính Ngài. "Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Ðức Chúa Trời mà làm. " (I Cô-rinh-tô 10:31). Nếu có chỗ cho sự nghi ngờ về việc làm vui lòng Thiên Chúa, thì tốt nhất nên từ bỏ nó." Tất cả những gì không đến từ đức tin là tội lỗi" (Rô-ma 14:23). Chúng ta cần nhớ rằng thân thể chúng ta, cũng như linh hồn của chúng ta, đã được cứu chuộc và thuộc về Đức Chúa Trời. "Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Ðức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Ðấng mà anh em đã nhận bởi Ðức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Ðức Chúa Trời"(I Cô-rinh-tô 6:19-20). Lẽ thật này nên ăn sâu vào trong mỗi việc chúng ta làm và mỗi nơi chúng ta đến.

Ngoài ra, chúng ta phải đánh giá hành động của chúng ta, không chỉ trong quan hệ với Đức Chúa Trời, mà còn ảnh hưởng của chúng trong gia đình của chúng ta, bạn hữu của chúng ta, và người khác nói chung. Ngay cả khi điều đó không gây hại cho cá nhân chúng ta, nhưng nếu nó gây ảnh hưởng không tốt đến người khác, thì nó là tội lỗi.. "Ðiều thiện ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu, và kiêng cữ mọi sự chi làm dịp vấp phạm cho anh em mình. Vậy chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình." (Rô-ma 14:21;15:1).

Cuối cùng, hãy nhớ rằng Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta, và không có gì khác có thể được cho phép vượt qua ưu tiên của chúng ta là phải tuân theo ý muốn của Ngài. Không có thói quen hay trò tiêu khiển hoặc tham vọng có thể được phép kiểm soát quá mức trên đời sống của chúng ta; chỉ có Chúa cứu thế mới thẩm quyền đó. "Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi." (I Cô-rinh-tô 6:12). "Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Ðức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Ðức Chúa Trời, là Ðức Chúa Cha" (Cô-lô-se 3:17).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Làm thế nào tôi có thể biết được điều nào đó là tội?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries