settings icon
share icon
Câu hỏi

Bê-ên-xê-bun là ai?

Trả lời


Bê-ên-xê-bun là từ Hy Lạp của tên Ba-anh-xê-bụt, một vị thần ngoại giáo của người Phi-li-tin, được thờ phượng tại thành Éc-rôn trong thời Cựu Ước. Đó là một từ chỉ “thần ruồi” (2 Các Vua 1:2). Các cuộc khai quật khảo cổ học tại các địa điểm của người Phil-li-tin cổ đại đã phát hiện ra những hình ảnh bằng vàng của những con ruồi. Sau thời của người Phi-li-tin, người Do Thái đổi tên thành “Bê-ên-xê-bun”, như được sử dụng trong Tân Ước tiếng Hy Lạp, có nghĩa là “chúa tể của phân”. Cái tên này đề cập đến vị thần của loài ruồi được tôn thờ nhằm giúp người Phi-li-tin tránh khỏi vết thương của loài côn trùng đó. Một số học giả Kinh Thánh tin rằng Bê-ên-xê-bun còn được gọi là “thần bẩn thỉu”, sau này trở thành cái tên bị những người Pha-ri-si chế giễu. Kết quả là, Bê-ên-xê-bun là một vị thần đặc biệt đáng khinh bỉ, và tên này được người Do Thái sử dụng như một biệt hiệu cho Sa-tan.

Từ này có hai phần: Ba-anh, là tên của những vị thần sinh sản mà người Ca-na-aan trong Cựu Ước tôn thờ; và Xê-bụt, có nghĩa là “nơi ở cao quý”. Đặt hai phần lại với nhau, chúng tạo thành tên cho chính Sa-tan, chúa quỷ. Thuật ngữ này lần đầu tiên được sử dụng bởi những người Pha-ri-si để mô tả Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ 10:24-25. Trước đó, họ đã cáo buộc Chúa Giê-su “nhờ chúa quỷ mà trừ quỷ” (Ma-thi-ơ 9:34), ám chỉ Bê-ên-xê-bun (Mác 3:22; Ma-thi-ơ 12:24).

Trong Ma-thi-ơ 12:22 Chúa Giê-us chữa lành một người mù và câm bị quỷ ám. Kết quả là “Chúng lấy làm lạ, mà nói rằng: Có phải người đó là con cháu vua Đa-vít chăng? Song những người Pha-ri-si nghe vậy, thì nói rằng: Người nầy chỉ nhờ Bê-ên-xê-bun là chúa quỉ mà trừ quỉ đó thôi.” (Ma-thi-ơ 12:23-24).

Điều đáng chú ý là những người Pha-ri-si đã phản ứng trước phép lạ khó tin này của Chúa Giê-xu theo cách hoàn toàn ngược lại với phản ứng của đám đông, những người nhận ra rằng Chúa Giê-su được Đức Chúa Trời sai đến. Trên thực tế, những người Pha-ri-si thừa nhận rằng Chúa Giê-su đã làm phép lạ hoặc thực hiện những việc làm ngoài khả năng con người, nhưng họ cho rằng quyền năng này thuộc về Bê-ên-xê-bun thay vì Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, đáng lẽ ra họ phải biết rõ hơn ai hết rằng: ma quỷ không thể làm những việc thiện. Tuy nhiên, với lòng kiêu ngạo tự phụ, những người Pha-ri-si này biết rằng, nếu những lời dạy của Chúa Giê-su thịnh hành trong dân chúng, thì quyền lực của họ sẽ chấm dứt. Vì vậy, dù họ không phủ nhận phép lạ của Chúa nhưng họ lại gán cho một thế lực tối tăm, “Bê-ên-xê-bun là chúa quỉ.”

Câu hỏi quan trọng hơn là: điều này có liên quan gì đến chúng ta là Cơ Đốc nhân ngày nay? Trong Ma-thi-ơ 10, Chúa Giê-su cho chúng ta thấy ý nghĩa cốt lõi của việc trở thành môn đồ của Ngài. Ở đây chúng ta biết rằng Ngài sẽ sai phái các sứ đồ của Ngài đi khắp thế gian để rao giảng phúc âm (Ma-thi-ơ 10:7. Ngài ban cho họ những hướng dẫn cụ thể về những gì nên làm và không nên làm. Ngài cảnh báo họ: “Hãy coi chừng người ta; vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội… Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta…” (Ma-thi-ơ 10:17, 22). Rồi Ngài nói thêm: “Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ, thì cũng đủ rồi. Nếu người ta đã gọi chủ nhà là Bê-ên-xê-bun, phương chi là người nhà!” (Ma-thi-ơ 10:24-25).

Điều mà Chúa Giê-su muốn nói với chúng ta ngày nay là, nếu người ta gọi Ngài là Sa-tan, giống như những người Pha-ri-si vào thời của Ngài, thì chắc chắn họ cũng sẽ gọi các môn đồ của Ngài như vậy. Trong Giăng chương 15, Chúa Giê-xu tuyên bố rằng: “Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. Nhưng vì danh ta họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi, bởi họ không biết Đấng đã sai ta đến.” (Giăng 15:18-21).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Bê-ên-xê-bun là ai?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries