settings icon
share icon
Câu hỏi

Ấn của Đức Chúa Trời là gì?

Trả lời


Có năm câu trong Kinh Thánh đề cập đến “Ấn của Đức Chúa Trời” hoặc một đồ vật hoặc con người được Đức Chúa Trời đóng ấn (Giăng 6:27; 2 Ti-mô-thê 2:19; Khải huyền 6:9; 7:2; và 9:4). . Từ niêm ấn trong Tân Ước bắt nguồn từ một từ Hy Lạp có nghĩa là “đóng dấu với một dấu ấn riêng” nhằm mục đích giữ bí mật một điều gì đó hoặc bảo vệ hoặc bảo tồn vật được niêm phong. Con dấu được sử dụng cho công việc chính thức: chẳng hạn, một viên đại đội trưởng La Mã có thể đã niêm phong một tài liệu chỉ dành cho cấp trên của anh ta. Nếu con dấu niêm phong bị hỏng, người nhận tài liệu sẽ biết rằng bức thư đã bị giả mạo hoặc đọc bởi một người nào đó không phải là người niêm phong.

Khải Huyền 7:3–4 và 9:4 đề cập đến một nhóm người có ấn tín của Đức Chúa Trời, và do đó được Ngài bảo vệ trong cơn hoạn nạn. Trong lần thổi loa phán xét thứ năm, châu chấu từ Vực Sâu Không Đáy tấn công người dân trên đất với “quyền giống như bọ cạp ở đất” (Khải huyền 9:3). Tuy nhiên, những con châu chấu ma quỷ này có giới hạn về những gì chúng có thể làm hại: “chớ làm hại loài cỏ ở đất, thứ xanh và cây cối nào, nhưng chỉ làm hại những người không có ấn Đức Chúa Trời ở trên trán” (Khải huyền 9:4). Những cá nhân được Đức Chúa Trời đánh dấu đều được bảo toàn. Dấu ấn của Đức Chúa Trời trong cơn hoạn nạn đối lập trực tiếp với dấu ấn của con thú, dấu hiệu xác định những người theo Sa-tan (Khải huyền 13:16–18).

Phao-lô nói về ấn tín của Đức Chúa Trời trong bối cảnh lẽ thật nền tảng. Ông nói với Ti-mô-thê rằng những học thuyết sai lạc đang lan truyền và một số người đang cố gắng phá hủy đức tin của các tín hữu. Sau đó, ông đưa ra lời khích lệ này: “Tuy vậy, nền vững bền của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên, có mấy lời như ấn đóng rằng: Chúa biết kẻ thuộc về Ngài; lại rằng: Phàm người kêu cầu danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác'” (2 Ti-mô-thê 2:19). Bức tranh vẽ nền móng của một tòa nhà được khắc hai câu nói về mục đích của tòa nhà. Nền tảng của hội thánh đã được đặt (Ê-phê-sô 2:20), và “con dấu” hay dòng chữ vĩnh cửu tóm tắt hai khía cạnh của đức tin—sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời và tránh xa tội lỗi (xem Mác 1:15). Đoạn văn tiếp tục mô tả nội dung của ngôi nhà vĩ đại được ghi như vậy: những chiếc bình dùng cho mục đích danh giá và những chiếc bình dùng cho mục đích hèn hạ. “Vậy, ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó, thì sẽ như cái bình quí trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 2:21).

Chúa Giê-su Christ đã mang ấn tín của Đức Chúa Trời: “Vì ấy là Con, mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình” (Giăng 6:27). Những ai tin cậy nơi Chúa Giê-su cũng được nhận ấn tín của Đức Chúa Trời, đó là Đức Thánh Linh: “Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài” (Ê-phê-sô 1:13–14). Thật là tốt đẹp để biết rằng con cái của Đức Chúa Trời đã được ấn chứng, an toàn và được nâng đỡ ở giữa thế gian tạm bợ hung ác này.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Ấn của Đức Chúa Trời là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries