Kutsal Ruh hakkında sorular


Kutsal Ruh kimdir?

Kutsal Ruh’u ne zaman/ nasıl alırız?

Kutsal Ruh’un vaftizi nedir?

Ben nasıl Kutsal Ruh’la dolabilirim?

Kutsal Ruh’a küfür nedir?

Ruhsal armağanımın ne olduğunu nasıl bilebilirim?

Ruh’un mucizesel armağanları günümüz için midir?

Dillerde konuşma armağanı nedir? Dillerde konuşma armağanı bugün geçerli midir?

Tanrı ruhsal armağanları nasıl dağıtır? Tanrı bana Kendisinden istediğim ruhsal armağanı verir mi?

Bir inanlının Kutsal Ruh’u hissedebilmesi gerekir mi?

Oğul’dan maddesi nedir?

Kutsal Ruh’un meyvesi nedir?

Kutsal Ruh’u kederlendirmek / söndürmek ne anlama gelir?

Dillerde dua etmek nedir? Dillerde dua etmek inanlıyla Tanrı arasındaki bir dua dili midir?

Kutsal Ruh’un günümüzde yaşamlarımızdaki rolü nedir?

Ruh’ta ölmek Kutsal Kitap’a uygun bir şey midir?

Kutsal Ruh bir inanlıyı hiç terk eder mi?

Bir yetenekle ruhsal bir armağan arasındaki fark nedir?

Bilinmeyen dillerde konuşmak, kişinin Kutsal Ruh’a sahip olduğunun kanıtı mıdır?

Ruh’un denetiminde yaşamak ne anlama gelir?


Türkçe anasayfaya dön
Kutsal Ruh hakkında sorular