Kilise Hakkındaki Sorular


Kilise nedir?

Kilisenin amacı nedir?

Hristiyanlıkta vaftiz ne önem taşıyor?

Rab’bin Sofrası’nın / Hıristiyan Komünyonu’nun önemi nedir?

Kiliseye gitmek neden önemlidir?

Şabat hangi gündür, Cumartesi mi, Pazar mı? Hıristiyanlar’ın Şabat gününü yerine getirmeleri gerekir mi?

Organize dine inanmam için bir neden var mı?

Kadınlar pastör ya da vaiz görevine atanabilir mi?

Kutsal Kitap’a göre ayrılma nedir?

Kutsal Kitap kilise disiplini / aforoz hakkında ne der?

Kutsal Kitap kilisenin yönetim şekli hakkında ne der?

Kutsal Kitap kilisenin büyümesi hakkında ne der?

Neden bu kadar çok Hristiyan mezhep var?

Hristiyanlık’ta neden bu kadar çok farklı yorum var?

Neden bu kadar çok müjdeci Hristiyan lider skandallara karışıyor?

Hristiyanlık tarihi nedir?

“1 Timoteos 3:2’deki “tek karılı” sözü ne anlama gelir? Boşanmış bir adam önder, ihtiyar ya da gözetmen olarak hizmet edebilir mi?”?

Doğru vaftiz biçimi hangisidir?

Tanrı Hristiyanlar’ın Şabat’ı tutmalarını şart koşar mı?

Evrensel kiliseyle yerel kilise arasındaki fark nedir?


Türkçe anasayfaya dön
Kilise Hakkındaki Sorular