Kysymyksiä rukoilemisesta


Mikä on syntisen rukous?

Miksi meidän pitäisi rukoilla?

Onko yhdessä muiden kanssa rukoileminen tärkeää? Onko yhdessä rukoileminen tehokkaampaa kuin yksin rukoileminen?

Mitä Jeesuksen nimessä rukoileminen tarkoittaa?

Mikä on Isä meidän -rukous ja pitäisikö meidän käyttää sitä?

Kuinka saan Jumalalta vastauksen rukouksiini?

Onko hyväksyttävää rukoilla toistuvasti saman asian puolesta?

Kuinka voin varmistua siitä, että rukoilen Jumalan tahdon mukaisesti?

Onko äänetön rukous raamatullista?

Mitä tarkoittaa lakkaamatta rukoileminen?

Mitkä tekijät voivat olla esteenä tehokkaalle rukoilemiselle?

Mikä on esirukous?

Mikä on rukousvaellus? Onko rukousvaellus raamatullista?

Onko rukoilemisella ja paastolla yhteys toisiinsa?

Mikä on rukouksen voima?

Mikä on pelastusrukous?

Mitä on Hengessä rukoileminen?

Mikä on oikea tapa rukoilla?

Kenelle meidän pitäisi rukoilla—Isälle, Pojalle vai Pyhälle Hengelle?


Paluu suomenkieliselle etusivulle

Kysymyksiä rukoilemisesta