settings icon
share icon

Ruwáingga zuban or www.GotQuestions.org oré estekbal gorí!

Baibél or suwál ókkol zuwáb diyá giyé

Añára tuáñttu maf saái, tuñí Ruwáingga zuban ot suwál fusár goríle añára yala gosí no faijjúm. Zodi tuñí ingirazi leki edde forí faró toóile tuñí ibát fusár gorí faribá - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Nise asé de híin Ruwáingga zuban ot faa za de:Kúcir hóbor

Ofúrani zindigi faiyó ne?

Gunár maf faiyó ne? Añí Alla ttú añár gunár maf keéngori faiyúm?

Isá re nizor Basáiloya ísafe gosílo de yían or maáni ki?

Nejat or rasta honnán?

Isáyí (Kirístan) hoóde íba honnwá?

Añí Isár uore iman ainní… Yalá ki goittám?Bicí zorúri suwál ókkol

Alla asé ne?

Isá Moósi hoóde Íba honnwá?

Isá Alla ne? Isá ye honó din Alla hoói dabi goijjé ne?

Baibél or suwál ókkol zuwáb diyá giyé
© Copyright Got Questions Ministries