settings icon
share icon
Pytanie

Jaki był pierwszy/ pierwotny Kościół? Czy pierwotny/ pierwszy kościół to prawdziwy kościół?

Odpowiedź


Umiejętność jakiegoś kościoła do odnalezienia swoich korzeni w pierwszym kościele poprzez sukcesję apostolską jest argumentem używanym przez wiele różnych kościołów aby udowodnić że ich kościół to ten `jedyny prawdziwy kościół`. Kościół Rzymskokatolicki tak twierdzi. Kościół Prawosławny tak twierdzi, niektóre denominacje protestanckie tak twierdzą. Niektóre `chrześcijańskie` sekty też tak twierdzą. Skąd wiemy który kościół ma rację? Biblijna odpowiedź jest następująca- to nie ma znaczenia.

Pierwszy kościół, jego wzrost, doktryna i praktyki zostały zapisane dla nas w Nowym Testamencie. Jezus, tak jak i Jego apostołowie, przepowiedzieli, że pojawią się fałszywi nauczyciele i jest to widoczne w niektórych listach Nowego Testamentu, że apostołowie musieli walczyć przeciwko fałszywym nauczycielom od samego początku. Posiadanie rodowodu sukcesji apostolskiej, albo bycie w stanie odnalezienia korzeni jakiegoś kościoła w `pierwszym kościele` nie jest w Biblii testem na bycie prawdziwym kościołem. To co często się pojawia w Biblii to ciągłe porównania pomiędzy tym czego nauczali fałszywi nauczyciele a czego nauczał pierwszy kościół . Czy jakiś kościół jest `prawdziwym kościołem` lub nie jest określone przez porównanie jego nauczania i praktyk z tym co mówi Biblia na temat kościoła Nowego Testamentu.

Na przykład, w Dziejach Apostolskich 20: 17-38 apostoł Paweł miał możliwość rozmawiania z liderami kościoła w dużym mieście Efez ostatni raz twarzą w twarz. W tym fragmencie Paweł mówi im, że fałszywi nauczyciele nie tylko wejdą miedzy nich ale wyjdą z nich ( werset 29- 30). Paweł nie naucza, że oni mają podążać za „pierwszym” zorganizowanym kościołem jako stróżem prawdy. Raczej powierza ich pod opiekę „Boga i słowa łaski Jego”(w.32). Dlatego, prawda ma być określana przez zależność od Boga i „słowa łaski Jego” ( tzn. Pisma Świętego, zobacz Jana 10:35).

Zależność od Słowa Bożego, raczej niż podążanie za pewnymi indywidualnymi „założycielami” jest widoczna znowu w Galicjan 1: 8-9, gdzie Paweł stwierdza: „Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!”. Dlatego też, fundamentem dla określania prawdy i błędu nie jest KTOŚ, kto tego naucza „my czy anioł z nieba,” ale to właśnie ta sama ewangelia, którą oni otrzymali – a ta ewangelia jest zapisana w Piśmie Świętym.

Jak rozróżniamy czy kościół naucza właściwej doktryny czy nie? Jedynym nieomylnym standardem, o którym mówi Pismo, jest Biblia (Izajasz 8:20; 2 Tymoteusza 3:15-17; Mateusza 5:18; Jana 10:35; Izajasza 40:8; 1 Piotra 2:25; Galicjan 1:6-9). Tradycja jest częścią każdego kościoła, ale tradycja musi być porównana z Bożym Słowem, czy nie jest przeciwna z tym co jest prawdą (Marka 7: 1-13). Prawdą jest, że niektóre sekty, a czasami nawet historyczne kościoły przekręcają interpretację Pisma aby podeprzeć swoje praktyki; jakkolwiek, Pismo Święte, studiowane w kontekście i wiernie, jest w stanie doprowadzić człowieka do prawdy.

„Pierwszy kościół” jest kościołem, które jest opisany w Nowym Testamencie, szczególnie w Dziejach Apostolskich i listach Pawła. Kościół Nowego Testamentu, jest „pierwotnym kościołem” i „jedynym prawdziwym kościołem”. Wiemy o tym ponieważ jest on opisany szczegółowo w Piśmie Świętym. Kościół, opisany w Nowym Testamencie, jest Bożym wzorem i fundamentem dla Jego kościoła. Na tej podstawie sprawdźmy twierdzenie, że Kościół Rzymskokatolicki, to „pierwszy kościół”. Nigdzie w Nowym Testamencie nie znajdziemy „jedynego prawdziwego kościoła” czyniącego następujące rzeczy: modlitwa do Marii, modlitwa do świętych, czczenie Marii, poddanie papieżowi, posiadani wybranych kapłanów, chrzest niemowląt, postrzeganie chrztu i wieczerzy Pańskiej jako sakramentów, przekazywanie apostolskiego autorytetu następcom apostołów. Wszystko to jest kluczowym elementem wiary Kościoła Rzymskokatolickiego. Jeśli większość tych elementów nie była praktykowana w Kościele Nowego Testamentu ( pierwszy kościół i jedyny prawdziwy kościół), jak w takim razie Kościół Rzymskokatolicki może być pierwszym kościołem? Studium Nowego Testamentu jasno pokaże, że Kościół Rzymskokatolicki nie jest tym samym kościołem, co kościół opisany w Nowym Testamencie.

Nowy Testament opisuje historię kościoła od około 30 r. n.e. do około 90 r.n.e. . W drugim, trzecim i czwartym wieku historia odsłania kilka rzymskokatolickich doktryn i praktyk wśród wczesnych chrześcijan. Czy nie jest to logiczne, ze pierwsi chrześcijanie najlepiej rozumieli co apostołowie mieli na myśli? Tak, to jest logiczne, ale jest jeden problem. Chrześcijanie w drugim, trzecim i czwartym wieku nie byli pierwszymi chrześcijanami. Nowy Testament pokazuje nam doktryny i praktyki pierwszych chrześcijan … a Nowy testament nie naucza katolicyzmu. Jakie zatem jest wyjaśnienie tego, że kościół drugiego, trzeciego, czwartego wieku zaczął przejawiać oznaki Kościoła Rzymskokatolickiego?

Odpowiedź jest prosta – kościół drugiego, trzeciego oraz czwartego wieku (i kolejnych) nie miał całego Nowego Testamentu. Kościół posiadał części Nowego Testamentu, ale Nowy Testament ( i pełna Biblia) nie był powszechnie dostępny aż do czasu wynalezienia maszyny drukarskiej w 1440 r. . Wczesny kościół robił co mógł przekazując naukę chrześcijańską apostołów przez tradycję ustną i przez mocno ograniczony dostęp do Słowa w formie pisemnej. W tym samym czasie, łatwo zauważyć jak fałszywa doktryna mogła wkraść się do kościoła który posiadał tylko List do Galicjan, na przykład. Jest to bardzo interesujący fakt, że Reformacja Protestancka, nastąpiła bardzo szybko po wynalezieniu maszyny drukarskiej i tłumaczeniu Biblii na języki zrozumiałe dla ludzi. Kiedy ludzie zaczęli studiować Biblię sami, stało się oczywistym jak daleko Kościół Rzymskokatolicki odszedł od kościoła opisanego w Nowym Testamencie.

Pismo Święte nigdy nie wspomina o tym, „który kościół był pierwszy” jako podstawy dla określania, który kościół jest „prawdziwy”. To czego naucza, to fakt, że kościół, który używa Biblii jako wyznacznika, że dany kościół głosi prawdę i dlatego jest prawdziwym względem pierwszego kościoła. Szczególnie jest to ważne aby porównać Pismo z nauczaniem kościoła w kwestiach tak istotnych jak boskość i człowieczeństwo Chrystusa, zadość uczynienie za grzech przez krew Chrystusa na Kalwarii, zbawienie z łaski przez wiarę, i nieomylność Biblii. „Pierwszy kościół” i „jedyny prawdziwy kościół” jest opisany w Nowym Testamencie. To jest kościół, który wszystkie inne kościoły maja naśladować i wzorować się na nim.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaki był pierwszy/ pierwotny Kościół? Czy pierwotny/ pierwszy kościół to prawdziwy kościół?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries