De BasisBijbel op GotQuestions.org


De BasisBijbel is een Bijbel in zo gemakkelijk mogelijk Nederlands. Het schrijven van de BasisBijbel nam maar liefst 15 jaar in beslag. Het werk werd voltooid in 2013. Schrijfster Jacoline Kleyn streefde er naar om zo veel mogelijk "basis-Nederlands" te gebruiken. Doel was om de bijbel voor zoveel mogelijk mensen begrijpelijk en toegankelijk te maken. "Echte" bijbelwoorden (bijvoorbeeld zondvloed, tabernakel) werden bijvoorbeeld vervangen door gewonere (grote overstroming, tent), en de woorden en zinnen zijn kort gehouden. De oude Statenvertaling werd als uitgangspunt gebruikt. Slechts hier en daar werd daarvan afgeweken en een andere vertaling gevolgd.

De teksten van de BasisBijbel worden door GotQuestions.org in samenwerking met de auteur en de Stichting BasisBijbel aangeboden op onze websites. Wij wensen je veel lees- en leerplezier met deze mooie Bijbelvertaling.

Bezoek de BasisBijbel website voor meer informatie en een leesrooster. Een serie bijbelstudies gebaseerd op de BasisBijbel is Dagboek Geestelijke Groei van Excellence Kerken.

copyright 2019 | Stichting BasisBijbel
De bijbel in makkelijk Nederlands
Terug naar het overzichtDe BasisBijbel op GotQuestions.org


Ontdek hoe je ...

breng de eeuwigheid met God doorvergeving van God ontvangen