www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Wie waren de schrijvers van de boeken van de Bijbel?"

Antwoord:
Uiteindelijk is het zo dat de Bijbel door God werd geschreven. 2 TimoteŁs 3:16 vertelt ons dat de Bijbel door God ďingegevenĒ of ďgeÔnspireerdĒ werd. God zag toe op de menselijke schrijvers van de Bijbel zodat zij precies vastlegden wat God had bedoeld, ook al gebruikten zij ieder hun eigen schrijfstijl en persoonlijkheid. De Bijbel werd niet door God gedicteerd, maar werd wel op perfecte manier door Hem geleid en volledig door Hem ingegeven.

Op menselijk niveau werd de Bijbel door ongeveer 40 mannen met verscheidene achtergronden geschreven, over een periode van ongeveer 1500 jaar. Jesaja was een profeet, Ezra was een priester, MatteŁs was een belastinginner, Johannes was een visser, Paulus was een tentmaker, Mozes was een herder, Lucas was een arts. Ondanks het feit dat de Bijbel over een periode van meer dan 15 eeuwen door verschillende auteurs werd geschreven, spreekt de Bijbel zichzelf niet tegen en bevat de Bijbel geen enkele fouten. Elk van de schrijvers biedt een ander perspectief, maar zij verkondigen allemaal de ene ware God en dezelfde ene weg naar de redding Ė Jezus Christus (Johannes 14:6; Handelingen 4:12). Slechts enkele van de boeken van de Bijbel vermelden specifiek wie de schrijver was. Hier volgen de boeken van de Bijbel, samen met de naam van de meest waarschijnlijke schrijver volgens de Bijbelse schriftgeleerden en (ruwweg) de datum van schrijven:

Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium = Mozes - 1400 v.C.
Jozua = Jozua - 1350 v.C.
Rechters, Ruth, 1 SamuŽl, 2 SamuŽl = SamuŽl/Natan/Gad - 1000 - 900 v.C.
1 Koningen, 2 Koningen = Jeremia - 600 v.C.
1 Kronieken, 2 Kronieken, Ezra, Nehemia = Ezra - 450 v.C.
Ester = Mordechai - 400 v.C.
Job = Mozes - 1400 v.C.
Psalmen = diverse schrijvers, vooral David - 1000 - 400 v.C.
Spreuken, Prediker, Hooglied = Salomo - 900 v.C.
Jesaja = Jesaja - 700 v.C.
Jeremia, Klaagliederen = Jeremia - 600 v.C.
EzechiŽl = EzechiŽl - 550 v.C.
DaniŽl = DaniŽl - 550 v.C.
Hosea = Hosea - 750 v.C.
JoŽl = JoŽl - 850 v.C.
Amos = Amos - 750 v.C.
Obadja = Obadja - 600 v.C.
Jona = Jona - 700 v.C.
Micha = Micha - 700 v.C.
Nahum = Nahum - 650 v.C.
Habakuk = Habakuk - 600 v.C.
Zefanja = Zefanja - 650 v.C.
Haggai = Haggai - 520 v.C.
Zacharia = Zacharia - 500 v.C.
Maleachi = Maleachi - 430 v.C.
MatteŁs = MatteŁs Ė 55 n.C.
Marcus = Johannes Marcus - 50 n.C.
Lucas = Lucas Ė 60 n.C.
Johannes = Johannes Ė 90 n.C.
Handelingen = Lucas Ė 65 n.C.
Romeinen, 1 KorintiŽrs, 2 KorintiŽrs, Galaten, EfeziŽrs, Filippenzen, Kolossenzen, 1 Tessalonicenzen, 2 Tessalonicenzen, 1 TimoteŁs, 2 TimoteŁs, Titus, Filemon = Paulus Ė 50-70 n.C.
HebreeŽn = onbekend, waarschijnlijk Paulus, Lucas, Barnabas of Apollos Ė 65 n.C.
Jakobus = Jakobus Ė 45 n.C.
1 Petrus, 2 Petrus = Petrus Ė 60 n.C.
1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes = Johannes Ė 90 n.C.
Judas = Judas - 60 n.C.
Openbaring = Johannes Ė 90 n.C.

© Copyright Got Questions Ministries