www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Houdt God van iedereen of alleen van Christenen?"

Antwoord:
Op een bepaalde manier houdt God van iedereen in de hele wereld (Johannes 3:16; 1 Johannes 2:2; Romeinen 5:8). Deze liefde is niet voorwaardelijk. Deze liefde is volledig gebaseerd op het feit dat God een God van liefde is (1 Johannes 4:8,16). Gods liefde voor de hele mensheid leidt ertoe dat God Zijn genade toont door mensen niet onmiddellijk voor hun zonden te straffen (Romeinen 3:23; 6:23). Als God niet van alle mensen zou houden, dan zouden wij ons nu allemaal in de hel bevinden. Gods liefde voor de wereld komt tot uitdrukking in het feit dat Hij mensen de gelegenheid geeft om tot inkeer te komen (2 Petrus 3:9). Maar Gods liefde voor de wereld betekent niet dat Hij zonden zal negeren. God is ook een God van rechtvaardigheid (2 Tessalonicenzen 1:6). Zonden kunnen niet voor altijd ongestraft blijven (Romeinen 3:25-26).

De meest liefdevolle daad uit de hele eeuwigheid wordt in Romeinen 5:8 beschreven: “Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” Ieder mens die Gods liefde negeert, die Christus als Redder afwijst, die de Redder die hem heeft vrijgekocht ontkent (2 Petrus 2:1), zal tot in de eeuwigheid onderworpen zijn aan de toorn van God (Romeinen 1:18), niet aan Zijn liefde (Romeinen 6:23). God houdt van alle mensen op een onvoorwaardelijke manier in die zin dat Hij aan iedereen Zijn genade toont. God houdt op een voorwaardelijke manier alleen van die mensen die hun vertrouwen in Zijn Zoon stellen voor hun redding (Johannes 3:36). Alleen de mensen die geloven dat Jezus Christus hun Heer en Redder is zullen Gods liefde eeuwig ervaren.

Houdt God van iedereen? Ja. Houdt God meer van Christenen dan van ongelovigen? Nee. Houdt God op een andere manier van Christenen dan van ongelovigen? Ja. God houdt van iedereen even veel, in die zin dat Hij iedereen genadig is. God houdt alleen van Christenen, in die zin dat alleen Christenen Zijn eeuwige genade en erbarmen hebben: de belofte van Zijn eeuwige liefde in de hemel. De liefde van God voor alle mensen zou ons allen ertoe moeten aanzetten om Zijn eeuwige liefde te ontvangen.

© Copyright Got Questions Ministries