www.GotQuestions.org/NederlandsVraag: "Wat is het avondmaal van de bruiloft van het Lam?"

Antwoord:
In zijn visioen in Openbaring 19:7-10 zag en hoorde Johannes hoe de hemelse menigte God prijst omdat de bruiloft van het lam – letterlijk “het bruidsmaal” – op het punt staat te beginnen. Het idee van het avondmaal van de bruiloft van het Lam kan beter begrepen worden in de context van de huwelijksgebruiken in de tijd van Christus.

Deze bruiloften hadden gewoonlijk drie hoofdgedeelten. Allereerst werd er een huwelijkscontract ondertekend door de ouders van de bruid en de bruidegom. De ouders van de bruidegom of de bruidegom zelf gaven dan een bruidsschat aan de bruid of haar ouders. Hiermee begon een periode die wij nu de verlovingstijd zouden noemen. Dit was de tijd waarin Jozef en Maria zich bevonden toen zij zwanger bleek te zijn (Matteüs 1:18; Lukas 2:5).

De tweede stap in het proces vond normaliter een jaar later plaats, wanneer de bruidegom, samen met zijn mannelijke vrienden, in een optocht met fakkels om middernacht het huis van de bruid bezocht. De bruid wist van tevoren wanneer dit zou gebeuren. Zij zou dus, samen met haar bruidsmeisjes, klaarstaan om zich bij de optocht aan te sluiten. Samen gingen zij dan allemaal naar het huis van de bruidegom. Deze gewoonte vormt de basis van de gelijkenis van de tien bruidsmeisjes in Matteüs 25:1-13. De derde fase was dan de bruidsmaaltijd, die meerdere dagen kon duren, zoals aangegeven in het verhaal over de bruiloft te Kana in Johannes 2:1–2.

Het visioen van Johannes in het boek Openbaring is een voorstelling van het bruidsfeest van het Lam (Jezus Christus) en Zijn bruid (de Kerk) in de derde fase. Daaruit volgt dan dat de eerste twee fasen al voorbij zijn. De eerste fase werd op aarde voltooid toen elke individuele gelovige zijn of haar vertrouwen in Christus als Redder stelde. De bruidsschat die aan de vader van de bruidegom (God de Vader) werd betaald was het bloed dat Christus vergoot ten behoeve van de bruid. De Kerk die zich vandaag de dag op aarde bevindt is dus de “verloofde” van Christus. Net als de verstandige bruidsmeisjes in de gelijkenis zouden alle gelovigen waakzaam en voorbereid moeten zijn op de verschijning van de Bruidegom (de wederkomst). De tweede fase symboliseert de opname van de Kerk, wanneer Christus zal komen om Zijn bruid op te eisen en haar mee te nemen naar Zijn Vaders huis. Het bruidsmaal volgt dan als de derde en laatste stap. Wij zijn van mening dat het avondmaal van de bruiloft van het Lam in de hemel plaatsvindt, tussen de opname en de wederkomst (tijdens de verdrukking op aarde).

Naast de Kerk als de bruid van Christus zullen er ook nog anderen aanwezig zijn op het trouwfeest. Die “anderen” zijn de heiligen uit de Oudtestamentische periode; zij zullen nog niet uit de dood zijn opgestaan, maar hun zielen/geesten zullen wel in de hemel bij ons zijn. Zoals de engel aan Johannes opdroeg om te schrijven: “Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam” (Openbaring 19:9). Het bruidsmaal van het Lam is een glorieuze viering voor allen die in Christus zijn!

© Copyright Got Questions Ministries