settings icon
share icon
Kérdés

Isten valódi? Honnan tudhatom biztosan, hogy valós?

Válasz


Biztosan tudjuk, hogy Isten valódi, mert háromféleképpen is megmutatja magát nekünk: a teremtésben, az ő Igéjében és a Fiában, Jézus Krisztusban.

Az egyik alapvető bizonyítéka Isten létezésének az, amit alkotott. “Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennélfogva nincs [a hitetleneknek] mentségük” (Róma 1:20). “Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny.” (Zsoltárok 19:2)

Ha találnék egy karórát a mező közepén, nem gondolnám, hogy csak úgy “megjelent” a semmiből, vagy hogy mindig is létezett. Az óra kidolgozottsága alapján azt feltételezném, hogy van egy alkotója. De ennél sokkal jobb és precízebb tervezettséget látok a körülöttünk levő világban. Az idő mérésének az alapja nem a karórákon múlik, hanem Isten kezének munkáján – a Föld forgásán (és a cézium-133 atom rádióaktív tulajdonságain). Az univerzum csodálatos kidolgozottságról árulkodik, ami egy Csodálatos Alkotót feltételez.

Ha találnék egy kódolt üzenetet, keresnék egy kódfejtőt, hogy segítsen feltörni a kódot. Abból indulnék ki, hogy az üzenetnek van egy értelmes feladója, valaki, aki a kódot készítette. Milyen összetett a DNS “kód” ami testünk minden sejtjében benne van? Ez a komplexitás és a DNS célja nem érv egy Intelligens Kódoló mellett?

Isten nem csak egy bonyolult és finoman hangolt fizikai világott teremtett, hanem beleültette az örökkévalóság érzetét is minden emberi lény szívébe (Prédikátor 3:11). Az emberiségnek van egy öröklött érzése, hogy az élet több, mint amit a szemünkkel látunk, és hogy van egy, a földi mindennapoknál magasabb lét is. Az örökkévalóság-érzésünk kétféleképpen nyilvánul meg: a törvényalkotásban és az imádatban.

Minden civilizáció a történelem során értékelt bizonyos erkölcsi törvényeket, melyek meglepően azonosak bármely kultúrában. Például a szeretet eszméje általánosan megbecsült, míg a hazugság általánosan elítélt cselekedet. Ez az általános erkölcs – a jó és rossz globális megértése – egy Felsőbbrendű Erkölcsi Lényre utal, aki a lelkiismeretet adta.

Ugyanígy az emberek kultúrától függetlenül az egész világon részt vesznek az imádatban. Ennek tárgya változó, de egy “felsőbb erő” érzete kétségtelenül része az emberi létnek. Az imádatra való hajlamunk is arra utal, hogy “megteremtette Isten az embert a maga képmására” (1 Mózes 1:27).

Isten felfedi magát előttünk az Igéje, a Biblia által is. Az egész Bibliában Isten létét önmagától érthetődő tényként kezelik (1 Mózes 1:1; 2 Mózes 3:14). Amikor Benjamin Franklin megírta az önéletrajzát, nem pocsékolta az idejét azzal, hogy bebizonyítsa, valóban létezik. Ugyanígy Isten sem tölt sok időt létezésének bizonyításával a könyvében. A Biblia életeket megváltoztató természete, egységessége, és a csodák, amik az írását kísérték elegendőek bizonyítékként.

A harmadik mód, ahogyan Isten felfedi magát, az ő Fia, Jézus Krisztus (János 14:6-11). “Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. ... Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” (János 1:1, 14) “Mert benne [Jézusban] lakik az istenség egész teljessége testileg” (Kolossé 2:9)

Jézus lenyűgöző életében tökéletes betartotta az Ószövetségi törvényt és betöltötte a próféciákat arról, hogy ő a Messiás (Máté 5:17). Számtalan tettel mutatta meg könyörületességét, és nyilvános csodákkal tette hitelessé az üzenetét, hogy tanúkat szerezzen isteni voltáról. (János 21:24-25). Aztán három nappal a kereszthalála utána feltámadt, ezt több száz szemtanú is megerősítette (1 Korinthus 15:6). A törénelmi feljegyzések tele vannak bizonyítékokkal, hogy kicsoda Jézus. Ahogyan Pál apostol fogalmazta, “nem valami zugban történt dolgok ezek.” (Apostolok Cselekedetei 26:26)

Tudhatjuk, hogy mindig lesznek szkeptikusok, akiknek saját véleményük lesz Istenről és ennek megfelelően fogják a bizonyítékokat nézni. Lesznek olyanok is, akik minden bizonyíték nélkül is meg lesznek győzve (Zsoltárok 14:1). Minden a hiten múlik (Zsidók 11:6).

EnglishVissza a magyar oldalra

Isten valódi? Honnan tudhatom biztosan, hogy valós?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries