settings icon
share icon
Kérdés

Mik Isten tulajdonságai? Milyen Isten?

Válasz


A Biblia, Isten Szava elmondja nekünk, milyen Isten, és hogy milyen nem Õ. A Biblia tekintélye nélkül bármilyen próbálkozás Isten tulajdonságainak megmagyarázására nem lenne jobb egy véleménynél, amely önmagában gyakran pontatlan, fõleg Isten megértésében (Jób 42:7). Azt mondani, fontos számunkra megpróbálni megérteni, milyen Isten, nagyon enyhe kifejezés. Ha ezt nem így tesszük, emiatt hamis isteneket állíthatunk fel, utánuk futhatunk, és imádhatjuk ezeket, az Õ akaratával ellenkezõen. (II Móz. 20:3-5)

Csak az tudható meg Istenrõl, amelyrõl õ úgy döntött, kinyilatkoztatja magáról. Isten tulajdonságai, vagy kvalitásai közül az egyik az, hogy „világosság” ami azt jelenti, Õ önmagát kijelentõ az Önmagáról való információkban. (Ézsaiás 60:19; Jakab 1:17) Nem kellene mellõzni a tényt, hogy Isten Önmagáról ismeretet nyilatkoztatott ki (Zsidókhoz 4:1). A teremtés, a Biblia, és az, hogy az Ige testté lett (Jézus Krisztus) segíteni fog nekünk, hogy megtudjuk, milyen Isten.

Kezdjük annak megértésével, hogy Isten a Teremtõnk, és mi a teremtése része vagyunk (I Móz. 1:1; Zsolt. 24:1), és az Õ képére lettünk teremtve. Az ember a teremtett dolgok felett áll, és uralom adatott neki azok felett (I Móz. 1:26-28). A teremtést elcsúfította a bukás, de továbbra is egy futó pillantást kínál Isten mûveire (I Móz. 3:17-18; Róma 1:19-20). Ha elgondoljuk a teremtés óriási mivoltát, összetettségét, szépségét, és rendjét, akkor érezhetjük Isten nagyszerûségét.

Annak a keresésében, milyen Isten segítségünkre lehet Isten néhány nevét olvasni.

Ezek a következõek:
Elohim- Erõs Valaki, isteni (I Móz. 1:1)
Adonaj-Ú r, Gazda- szolga viszonyt jelez (II Móz. 4:10, 13)
El Eljon- A legmagasabb, a legerõsebb Valaki (I Móz. 14:20)
El Roj- Az erõs Valaki, aki lát (I Móz. 16:13)
El Shaddaj- Hatalmas Isten (I Móz. 17:1)
El Olam- Örökkévaló Isten (Ézsaiás 40:28)
Jahve- Úr, „Én vagyok” jelentése az örök, önmagában létezõ Isten (II Mózes 3: 13-14).

Isten örök, ami azt jelenti: Neki nincs kezdete, és a létezése sosem ér véget. Halhatatlan, és végtelen. (V Móz. 33:27; Zsolt. 90:2; 1 Tim. 1:17). Isten változhatatlan, ami azt jelenti, sosem változik; ez másfelõl azt jelenti, hogy Isten teljes mértékben megbízható, és becsületes. Isten egyedülálló; a mûveiben, és a létezésében senki sincs olyan, mint Õ. Õ utolérhetetlen, és tökéletes (2 Sámuel 7:22; Zsoltárok 86:8; Ézsaiás 40:25; Máté 5:48). Isten kifürkészhetetlen, végtelenül mély, kikutathatatlan, és azon túl létezik, hogy teljesen megérthetnénk Õt (Ézsaiás 40:28; Zsolt. 145:3; Róma 11:33, 34).

Isten igazságos, a részrehajlás értelmében a személyeknek nem tisztelõje (V Mózes 32:4; Zsoltárok 18:30). Isten mindenható; Õ teljhatalmú, és bármit megtehet, amit akar, de a cselekedetei mindig a jelleme többi részével lesznek összhangban (Jelenések 19:6; Jeremiás 32:17, 27). Isten mindenütt jelenlévõ, ami azt jelenti, Õ mindenütt jelen van, de ez nem jelenti azt, hogy minden dolog Isten (Zsolt. 139:7-13; Jeremiás 23:23). Isten mindentudó, ami azt jelenti, ismeri a múltat, a jelent, és a jövõt, ebben az is benne van, mit gondolunk bármilyen adott pillanatban. Mivel Õ mindent tud, ezért az Õ igazsága mindig tisztán lesz intézve (Zsolt. 139:1-5; Példabeszédek 5:21).

Isten egy; és nemcsak, hogy nincs másik, hanem Õ egyedül képes kielégíteni a legmélyebb szükségleteket, és a szívünk vágyait (V Mózes 6:4). Isten igazságos, ami azt jelenti, Isten nem tudja, és nem fogja figyelmen kívül hagyni a törvényszegéseinket. Isten tisztessége és igazságossága miatt, azért hogy a bûneink meg legyenek bocsátva, Jézus kellett, hogy megtapasztalja Isten haragját amikor a bûneink rá lettek helyezve. (II Mózes 9:27; Máté 27:45-46; Róma 3:21-26)

Isten szuverén, amely azt jelenti, Õ minden felett való. Az Õ összes teremtménye együtt sem képes megakadályozni az Õ céljait (Zsolt. 93:1; 95:3; Jeremiás 23:20). Isten szellem, ami azt jelenti, láthatatlan (János 1:18; 4:24). Isten Háromság. Õ három egyben, e három a lényegében ugyanaz, hatalomban, és dicsõségben egyenlõek. Isten igazság, Õ megvesztegethetetlen fog maradni, és nem tud hazudni (Zsolt. 117:2; 1 Sámuel 15:29).

Isten szent, minden fajta erkölcsi megszentségtelenítéstõl elkülönített és ezek ellen van. Isten lát minden gonoszságot, és ez bosszantja Õt. Isten emésztõ tûzként is van említve (Ézsaiás 6:3; Habakuk 1:13; II Móz. 3:2, 4-5; Zsidókhoz 12:29). Isten kegyelmes, és a kegyelmében benne van az Õ jósága, a kedvessége, könyörülete, és szeretete. Ha nem Isten kegyelméért volna ez, akkor az Õ szentsége kizárna bennünket az Õ jelenlétébõl. Hála érte, nem ez a helyzet, mert Õ szeretne mindegyikünket személyesen ismerni. (II Móz. 34:6; Zsolt. 31:19; 1 Péter 1:3; János 3:16, 17:3).

Mivel Isten örökkévaló lény, senki ember nem tudja teljesen megválaszolni ezeket az Isten méretû kérdéseket, de Isten Igéje által sokat meg tudunk érteni arról, hogy ki Isten, és milyen Õ. Folytassuk hát mindnyájan teljes szívvel az Õ keresését (Jeremiás 29:13).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mik Isten tulajdonságai? Milyen Isten?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries