settings icon
share icon
Kérdés

A Biblia valóban Isten Igéje?

Válasz


A válaszunk erre a kérdésre nemcsak azt fogja meghatározni, hogyan látjuk a Bibliát, és a fontosságát az életünkre nézve, hanem végeredményben örökkévaló hatással is lesz ránk. Ha a Biblia valóban Isten Igéje, akkor kedvelnünk, tanulmányoznunk kell, engedelmeskednünk kell neki, és teljesen bíznunk kell benne. Ha a Biblia Isten Igéje, akkor elutasítani ugyanaz, mint magát Istent utasítani el.

A tény, hogy Isten nekünk adta a Bibliát, az õ irántunk való szeretetének bizonyítéka és szemléltetése. A „kinyilatkoztatás” kifejezés egyszerûen annyit jelent, Isten közölte az emberiséggel, milyen Õ, és hogyan lehet megfelelõ kapcsolatunk Vele. Ezeket a dolgokat nem tudhatnánk, ha Isten nem nyilatkoztatta volna ki isteni módon nekünk a Bibliában. Habár Isten Önmagáról való kinyilatkoztatása körülbelül 1500 éven át fokozatosan adatott, mindig benne volt minden, amit az embernek szükséges volt Istenrõl tudnia azért, hogy megfelelõ kapcsolatban lehessen Vele. Ha a Biblia tényleg Isten Igéje, akkor a végsõ tekintély a hit minden ügyében, vallásos gyakorlatokban és erkölcsökben.

A kérdés, amelyet fel kell magunknak tennünk az, hogyan tudhatjuk, hogy a Biblia Isten Igéje, és nemcsak egy jó könyv? Mi egyedülálló a Bibliával kapcsolatban, amely megkülönbözteti minden más valaha írt vallásos könyvtõl? Van bármilyen bizonyíték arra, hogy a Biblia tényleg Isten Igéje? Ezeket a fajta kérdéseket muszáj komolyan megvizsgálni, ha meg akarjuk határozni a Biblia állítását, hogy valóban Isten Igéje, és teljesen elegendõ minden hitbeli és gyakorlatbeli ügyben. Semmi kétség nem lehet, a Biblia állítja, hogy valóban Isten Igéje. Ez tisztán látszik Pál dicséretében Timóteusnak: „Istentõl származik az egész Írás, amely hatékonyan használható a tanításra. Alkalmas arra, hogy meggyõzõen rávilágítson a bûneinkre, hogy helyreigazítson és helyreállítson bennünket, hogy engedelmességre neveljen, és megmutassa, hogyan éljünk Isten tetszése szerint. Mindez pedig azt a célt szolgálja, hogy az Isten embere tökéletes legyen: minden tekintetben felkészült és alkalmas mindenféle jó munkára.” (2 Timóteus 3:15-17).

Mind belsõ, mind külsõ bizonyítékok vannak arra, hogy a Biblia valóban Isten Igéje. A belsõ bizonyítékok azok a dolgok a Biblián belül, amelyek tanúskodnak isteni eredetérõl. Egyike a belsõ bizonyítékoknak arra, hogy a Biblia valóban Isten Igéje, annak egysége. Habár valóban hatvanhat független könyvbõl áll, három kontinensen, három különbözõ nyelven íródott, több mint körülbelül 1500 éves idõszak alatt, több mint 40 írótól, akik sokféle életútból jöttek, a Biblia egységes könyv marad az elejétõl a végéig, ellentmondás nélkül. Ez az egység minden más könyvhöz képest egyedülálló, és bizonyítéka azoknak a szavaknak az isteni eredetére, amelyek leírására Isten megmozdított embereket.

Egy másik a belsõ bizonyítékok közül, amely jelzi, hogy a Biblia valóban Isten Igéje, a próféciák, amelyeket az oldalai tartalmaznak. A Biblia több száz részletes próféciát tartalmaz egymástól független nemzetekrõl, köztük Izraelrõl, bizonyos városokról, és az emberiségrõl. Más próféciák arra a Valakire vonatkoznak, aki a Messiás lesz, megmentõje mindazoknak, akik hinni fognak Benne. A más vallásos könyvekben található próféciáktól, vagy a Nostradamustól eredõektõl eltérõen a bibliai próféciák rendkívül részletesek. Az Ószövetségben több mint háromszáz prófécia foglalkozik Jézus Krisztussal. Nem csak az lett megjövendölve, hogy hol fog megszületni, és mi a származása, hanem az is, hogyan fog meghalni és feltámadni. Nincs egyszerû, vagy logikus módja annak, ahogy a Bibliában lévõ beteljesedett próféciákat magyarázhatjuk az isteni eredeten kívül. Nincs más vallásos könyv olyan mértékû vagy olyan fajta jövendölõ próféciákkal, amelyeket a Biblia tartalmaz.

A harmadik belsõ bizonyíték a Biblia isteni eredetére annak egyedülálló hatalma és ereje. Míg ez a bizonyíték szubjektívebb, mint az elsõ kettõ, nem kevésbé erõteljes tanúságtétel a Biblia isteni eredetérõl. A Biblia hatalma különbözik minden valaha írt más könyvétõl. Ez a hatalom és erõ a legjobban az Isten Igéje természetfeletti ereje által átalakított számtalan megváltozott élet nyomán látható. Drogfüggõk gyógyultak meg általa, homoszexuálisok szabadultak meg általa, elhagyottak, adósságban lévõk változtak meg, megkeményedett bûnözõk újultak meg általa, bûnösök lettek megdorgálva, és a gyûlölet szeretetté alakult át általa. A Bibliának van egy erõteljes, és átformáló hatalma, ez csak azért lehetséges, mert valóban Isten Igéje.

Külsõ bizonyítékok is vannak arra, hogy a Biblia valóban Isten Igéje. Az egyik a Biblia történelmi hitelessége. Mivel a Biblia részletezi a történelmi eseményeket, a szavahihetõsége, és a pontossága hitelesítés tárgyát képezi hasonlóan bármilyen más történelmi dokumentumhoz. Mind a régészeti bizonyítékok, és egyéb iratok által idõrõl idõre újra igazolt a Biblia történelmi beszámolójának pontos, és helytálló volta. Valójában minden régészeti és kézirat bizonyíték a Bibliát támasztja alá, ezzel az õsi világ legjobban dokumentált könyvévé téve azt. Az a tény, hogy a Biblia pontosan, és szavahihetõen tart nyilván ellenõrizhetõ történelmi eseményeket, remekül jelzi a szavahihetõségét, amikor vallási témával, és tanokkal foglalkozik, és segít annak az állításának az igazolásában, hogy valóban maga Isten Igéje.

Egy másik külsõ bizonyítéka annak, hogy a Biblia valóban Isten Igéje, a Biblia emberi szerzõinek becsületessége. Ahogy korábban lett említve, Isten sokféle életútból való embereket használt az Õ szavainak rögzítésére. Ahogy ezeknek az embereknek az életét tanulmányozzuk, becsületesnek, és õszintének találjuk õket. Az a tény, hogy hajlandók voltak meghalni, gyakran kínhalált halni azért, amiben hittek, arról tesz bizonyságot, hogy ezek az átlagos emberek valóban hitték, Isten szólt hozzájuk. Azok a férfiak, akik az Újszövetséget írták és sok száz más hívõ (1 Korintus 15:6) tudta az üzenetük igaz voltát, mert látták, és idõt töltöttek Jézus Krisztussal miután Õ feltámadt a halálból. Látni a feltámadt Krisztust óriási hatással volt rájuk. Attól, hogy félelembõl elrejtõztek, eljutottak addig, hogy önként meghaljanak azért az üzenetért, amit Isten fedett fel nekik. Az életük és a haláluk arról tanúskodik, hogy a Biblia valóban Isten Igéje.

Az utolsó külsõ bizonyítéka annak, hogy a Biblia tényleg Isten Igéje, a Biblia elpusztíthatatlansága. A fontossága miatt, és azon állítása miatt, hogy maga Isten Igéje, a Biblia több gonosz támadást, és elpusztítására tett kísérletet szenvedett el, mint bármilyen más könyv. A korai római császároktól, mint Diocletianus, a kommunista diktátorokon át a modern ateistákig és agnosztikusokig, a Biblia ellenállt és túlélte az összes támadóját, ma továbbra is a világ legszélesebb körben közzétett könyve.

Az idõk folyamán a szkeptikusok a Bibliát mitológiainak tartották, de a régészet megerõsítette, hogy történelmi. Az ellenfelek támadták a tanításait, mint primitív és idejétmúlt tanokat, de az erkölcsi, jogi fogalmai és tanításai pozitívan befolyásolták a társadalmakat és kultúrákat szerte a világon. Továbbra is az áltudomány, a pszichológia, és politikai mozgalmak is támadják, mégis ugyanolyan igaz és aktuális marad, mint amilyen akkor volt, amikor elõször leírták. Egy könyv, amely számtalan életet és kultúrát változtatott meg az utóbbi 2000 év során. Nem számít, hogyan próbálják az ellenfelei támadni, megsemmisíteni, lejáratni, a Biblia megmarad; megbízhatósága, és az életekre tett hatása nyilvánvaló. A pontosság, amely meg lett õrizve minden elferdítési, támadási, vagy elpusztítási kísérlet ellenére, tisztán tanúskodik arról a tényrõl, hogy a Biblia valóban Isten Igéje, és Õ természetfeletti módon õrizte meg azt. Nem lephet meg bennünket az, hogy nem számít mennyire van a Biblia támadva, mindig változatlan, és sértetlen lesz. Végtére is, Jézus mondta: „Az ég és a föld elmúlik, de amit én mondok, az soha nem múlik el: örökké érvényes marad” (Márk 13:31). Miután megnéztük a bizonyítékot, azt mondhatjuk, hogy igen, a Biblia valóban Isten Igéje.

EnglishVissza a magyar oldalra

A Biblia valóban Isten Igéje?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries