settings icon
share icon
Savol

Bugungi kunda Ruhning ajoyib in'omlari bormi?

Javob


Birinchidan, tan olish kerakki, bu bugungi kunda Xudo mo'jizalarni amalga oshiradimi degan savol emas. Xudo odamlarni shifolamaydi, odamlarga gapirmaydi va bugungi kunda mo'jizaviy alomatlar va mo'jizalar ko'rsatmaydi deb da'vo qilish nodonlik va imonsizlikdir. Savol, birinchi navbatda, 1 Korinfliklarga 12-14 boblarda tasvirlangan Muqaddas Ruhning in'omlari bugungi kunda ham jamoatda faol bo'lib qoldimi? Shuningdek, bu Muqaddas Ruh kimgadir ajoyib in'om berishi mumkinligi haqidagi savol emas. Savol shundaki, Muqaddas Ruh bugungi kunda ajoyib in'omlarini hali ham berayapdimi? Eng muhimi, biz Muqaddas Ruh O'zining irodasiga ko'ra ajoyib in'omlarini berishi mumkinligini tan olamiz (1Korinfliklarga 12:7-11).

Havoriylar kitobi va Maktublarda mo'jizalarning aksariyati havoriylar va ularning yaqin hamkorlari tomonidan amalga oshiriladi. Pavlus nima uchun shunday sababni keltirmoqda: "Orangizda bo'lganimda har xil qiyinchiliklarga bardosh berganim, mo'jizalaru alomatlar, qudratli ishlar qilganim haqiqiy havoriy ekanligimdan dalolat beradi" (2 Korinfliklarga 12:12). Agar Masihdagi har bir imonli, mo'jizalar va ajoyibotlar yaratish qobiliyatiga ega bo'lsa, unda alomat, mo'jizalar va alomatlar hech qanday havoriyning aniq belgisi bo'lishi mumkin emas edi. Havoriylar 2:22 oyatda bizga aytadi, Iso "mo'jizalar, alomatlar va belgilar" bilan vakolatli bo'lgan. Xuddi shu singari, havoriylar o'zlari bajargan mo'jizalari orqali Xudoning haqiqiy xabarchilari sifatida "belgilangan". Havoriylar 14:3 da, Pavlus va Barnaboning qilgan mo'jizalari orqali xushxabarni "tasdiqlagan" deb tasvirlaydi.

1Korinfliklarga 12-14 boblar, avvalambor, Ruhning in'omlari mavzusiga bag'ishlangan. Ushbu matnda "oddiy" masihiylarga ba'zan mo'jizaviy in'omlar berilgan (12: 8-10, 28-30). Buning qanchalik oddiy ish bo'lganligi bizga aytilmagan. Yuqorida aytib o'tganimizdek, havoriylar mo'jizalar va alomatlar bilan "belgilangan" bo'lib, "oddiy" masihiylarga mo'jizaviy in'omlar berilgani qoida emas, istisno edi. Havoriylar va ularning yaqin hamkorlaridan boshqa, Yangi Ahdning hech bir joyda Ruhning mo'jizaviy in'omlarini bajaradigan odamlar haqida aniq aytilmagan. Bundan tashqari, bugungi kunda biz kabi, ilk jamoatda to'liq Muqaddas Kitob yo'qligini tushunishimiz kerak (2Timo'tiyga 3:16-17). Shunday qilib, ilk masihiylarga Xudo xohlagan narsalarni qilishlari uchun ularga payg'ambarchilik, bilim, donolik va hakazo in'omlar kerak edi. Payg'ambarlik in'omi imonlilarga Xudoning yangi haqiqati va vahiysini yetkazishga imkon berdi. Endi Xudoning vahiysi Muqaddas Kitobda amalga oshdi, endi ular Yangi Ahdda bo'lganidek bir hil imkoniyatlarga ega bo'lmagani uchun boshqa kerak emasdir. Xudo mo'jizaviy yo'l bilan har kuni odamlarni shifolayapti. Xudo biz bilan bugungi kunda ham ovozimizni eshitgandek bizning ongimiz yoki taassurot va his-tuyg'ilarimiz orqali gapiradi. Xudo hali ajoyib mo''jizalar, alomatlar va belgilarni yaratadi va ba'zan masihiylar orqali bu mo''jizalarni amalga oshiradi. Biroq, bu narsalarni Ruhning in'omlarining mo''jizalari deb hisoblash shart emas. Mo''jizaviy in'omlarning asosiy maqsadi shundan iborat ediki, Xushxabarning haqiqat ekanligini va havoriylarning haqiqatan ham Xudoning xabarchilari ekanligini isbotlash edi. Muqaddas Kitobda mo''jizaviy in'omlar to'xtatilganligi haqida to'g'ridan-to'g'ri aytilmagan, lekin ular Yangi Ahdda qayt etilgandek, nimaga ular endi bir xil darajada sodir bo'lmasligi uchun asos yaratdi.

EnglishO’zbek tilidagi saxifaga qaytish

Bugungi kunda Ruhning ajoyib in'omlari bormi?
© Copyright Got Questions Ministries