O’limdan keyin nima sodir bo’ladi?


Savol: O’limdan keyin nima sodir bo’ladi?

Javob:
Olimdan keyin nima sodir bo’ladi degan savolga, javob berish yetarli darajada qiyin. Muqaddas Kitobda yozilgan, o’limdan keyin odam Jannatga yoki do’zahga tushishi shunga bog’liqki, u Isoni o’zining Qutqaruvchisi deb, qabul qildimi yoki yo’qmi. Imonli odamlar uchun o’lim - bu tanani tark etish, Xudovand bilan birga bo’lish uchun( 2-chi Korinfliklar maktubi5: 6-8; Filippiliklarga maktub 1:23). Imonsizliklar uchun o’lim , do’zahtagi cheksiz jazoni bildiradi ( Luqo Xushxabari 16: 22-23).

Bundan keyin nima sodir bo’lishi bunchalik ham oydin emas. Vahiy Kitobi 20: 11-15da do’zahtagi o’liklar, olovli ko’lga tashlanganlari tasvirlangan.Vahiy kitobdagi 21-22 boblar Yangi osmon va Yangi Yerni yorqin tasvirlab bertyapti. Shuning uchun, aftidan hukm sodir bo’lishidan oldin, odam o’limdan keyin “ vaqtinchali” Jannatda yoki do’zahda bo’ladi.Odamning abadiy qismati o’zgarmaydi, faqat aniq “ turar joyi”, u qayyerda mangulikni o’tkazishi o’zgaradi. Bir vaqt muddat ichida o’limdan keyin, imonliylar Yangi osmon va Yangi yerga tushishadi( Vahiy kitobi 21:1), imonsizliylar esa, olovli ko’lga tashlaniladi( Vahiy kitobi20: 11-15). Bu odamning ohirgi va abadiy turar joyi bo’lib qoladi, bu yana shunga bog’liqki, u Iso Masihga gunohlaridan qutulish uchun to’liq ishondimi yoki yo’qmi.

English
O’zbek tilidagi saxifaga qaytish

O’limdan keyin nima sodir bo’ladi?

Qanday qilib ...

Abadiyatni Xudoga bag'ishlangXudoning kechirimini qabul qiling