settings icon
share icon
Savol

Muqaddas Kitobda jinga ega bo'lish/jinlarga chalinish haqida nima deyilgan?

Javob


"Muqaddas Kitobda jinga ega bo'lish/jinlarga ega chalinish haqida nima deyilgan? Bugungi kunda ham shunday bo'lishi mumkinmi? Agar shunday bo'lsa, alomatlari qanday?"

Javob: Muqaddas Kitobda jinlarning ta'siri ostida bo'lgan yoki ta'sir qilgan kishilarning ayrimlari haqida keltirilgan. Ushbu misollardan jinlarning ta'sirining ba'zi belgilarini topishimiz va jinlarga qanday chalinish mumkinligi haqida tasavvurga ega bo'lishimiz mumkin. Muqaddas Kitobdagi qismlarning ba'zilari: Matto 9:32-33; 12:22; 17:18; Mark 5:1-20; 7:26-30; Luqo 4:33-36; Luqo 22:3; Havoriylar 16:16-18. Ushbu qismlardan ba'zilarida, iblislar bilan aloqa qilish, gaplasholmaslik, epilepsiya belgilari, ko'rlik va boshqalar kabi jismoniy kasalliklarga olib keladi. Boshqa hollarda esa, u odamni yomonlik qilishga majburlaydi, bunga Yahudo asosiy misol bo'ladi. Havoriylarning 16:16-18-oyatlarida Muqaddas Ruh xizmatkorga o'z bilimlaridan tashqari narsalarni bilish qobiliyatini berdi. Ko'p jinlar (Legion) tomonidan egallangan jinlarning egasi Gadarin, g'ayritabiiy kuchga ega edi va qabr toshlari orasida yalang'och yashardi. Shoh Shoul, Xudoga qarshi gunoh qilganidan keyin, ruhiy tushkunlikka tushadi va Dovudni o'ldirish xohishi ko'payib, yovuz ruh bilan besovtalandi (1 Shohlar 16:14-15; 18:10-11; 19:9-10).

Shunday qilib, haqiqiy fiziologik muammoga, ruhiy tushkunlik yoki tajovuz, g'ayritabiiy kuch, adolatsizlik, axloqsiz xulq-atvor kabi shaxsiyat o'zgarishi bilan bog'liq bo'lmagan jismoniy zaiflik kabi shaytoniy boshqarilishning keng alomatlari va ehtimol, tabiiy ravishda hech kim bilmaydigan ma'lumotni bilish qobilyati mavjud. Shuni ta'kidlash kerakki, deyarli har bir kishi, agar bu xususiyatlarning barchasi boshqa tushuntirishlarga ega bo'lmasa, shuning uchun har bir depressiv odamni yoki epilepsiyani jinga ega bo'lgan deb atamaslik kerak. Boshqa tomondan, G'arb madaniyatida, ehtimol, odamlar hayotida shaytonning ishtirokini jiddiy qabul qilmaydilar.

Ushbu jismoniy yoki hissiy farqlardan tashqari, jinlarning ta'sirini ko'rsatadigan ruhiy xususiyatlarga ham qarash mumkin. Ular kechirimni rad etishi mumkin (2 Korinfliklarga 2:10-11) va ayniqsa, Iso Masihga va Uning qutqarish ishiga nisbatan soxta ta'limotga ishonish va uni tarqatishni o'z ichiga oladi (2 Korinfliklarga 11:3-4, 13-15; 1 Timo'tiy 4:1-5; 1 Yuhanno 4:1-3).

Masihiylarning hayotida jinlarning ishtirokiga kelsak, havoriy Butrusning imonlilar iblisning ta'siri ostida bo'lishi mumkinligi haqidagi misolni keltirish mumkin (Matto 16:23). Ba'zida "shayton" kabi kuchli jinlarlarning ta'sirini masihiylarga nisbatan ishlatsada, lekin Muqaddas Kitobda Masihiyni jin egallagani haqida yozilmagan. Ko'pgina ilohiyotshunoslarning fikricha, masihiy unga ega bo'lmaydi, chunki Muqaddas Ruh unda yashaydi (2 Korinfliklarga 1:22; 5:5, 1 Korinfliklarga 6:19) va Xudoning Ruhi jin bilan birga yashamaydi.

Bizga qanday qilib, inson jinga ega bo'lishi uchun o'zini ochib berishi haqida aytilmagan. Agar Yahudoning ishlarini misol qiladigan bo'lsak, u yuragini yovuzlikka ochdi — uning aybi ochko'zligi edi (Yuhanno 12: 6). Demak, shunga o'xshash, agar kishi odatiy gunohlari uning yuragini boshqarishga ruxsat bersa, bu iblis kirishiga taklif qilingan bo'ladi. Missionerlarning tajribasidan kelib chiqib shuni aytish mumkunki, jinlarga aloqador narsalar ham majusiylar butlariga sajda qilish va afsungarlik buyumlariga ega bo'lish bilan bog'liq. Muqaddas Kitobda bir necha marta butparastlikni ins-jinslarga sajda qilishga tenglaydi (Levilar 17:7; Qonunlar 32:17; Zabur 106:37; 1 Korinfliklarga 10:20), shuning uchun butparastlikda ishtirok etish jinlarga mubtalo bo'lishga olib kelishi ajablanarli emas.

Yuqoridagi oyatlardan va elchilar tajribasidan kelib chiqadigan bo'lsak, ko'pchilik odamlar o'zlarining qandaydir gunohlari orqali yoki butparastlikda ishtirok etishi bilan (ongli yoki ongsiz ravishda) jinlarga ishtirok etishi uchun o'z hayotlarini ochib berishlari mumkin degan xulosaga kelish mumkin. Bularga misol buzuqchilik, giyohvandlik/spirtli ichimliklar bo'lib, ongni, isyonni, xafagarchilikni va aql-idrok bilan tushunish holatini o'zgartiradi.

Qo'shimcha fikr ham mavjud. Shayton va uning yovuz jangchilari, Xudo ularga ruxsat bermasa hech narsa qila olmaydi (Ayub 1-2). Bu holatda, shayton, o'z maqsadlarini amalga oshirayotganini o'ylab, Yahudoning xiyonati kabi, Xudoning yaxshi maqsadlarini amalga oshiradi. Ba'zi odamlar yashirin ravishda va iblis faoliyati uchun nosog'lom ehtiroslarni rivojlantirmoqda. Bu noma'qul va Muqaddas Kitobga ziddir. Agar biz Xudoga ergashsak, uning qurol-yarog'lari ega bo'lsak va uning kuchiga tayansak (Efesliklarga 6:10-18), yovuzlikdan qo'rqishga hojat yo'q, chunki Xudo hamma narsani boshqaradi!

EnglishO’zbek tilidagi saxifaga qaytish

Muqaddas Kitobda jinga ega bo'lish/jinlarga chalinish haqida nima deyilgan?
© Copyright Got Questions Ministries