ናብ www.GotQuestions.org ብትግርኛ እንቛዕ ብደሓን መጻእኩም!ዝተመለሱ ሕቶታት ቅዱስ መጽሓፍ

ኣብዚ እዋን ሕቶታትኩም ብትግርኛ ክንቅበል ብዘይምኻልና ይቕሬታ ንሓትት። እንተ ደኣ ብእንግሊዘኛ ከተንብቡን ክትጽሕፉን ትኽእሉ ኰንኩም ሕቶታትኩም ብእንግሊዘኛ ናብ -https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html ክትልእኩ ትኽእሉ ኢኹም.

ካብዚ ስዒቦም ተዘርዚሮም ዘለዉ ብትግርኛ ዘለዉና ገጻት እዮም


ዘሐጉሱ ዜናታት

ዘለዓለማዊ ህይወትዶ ኣሎካ?

ተማሒርካዶ? ከመይ ገይረ እየ ካብ ኣምላኽ ሕድገት ዝቕበል?

ንኢየሱስ ከም ውልቃዊ መድሓኒኻ ምቕባል እንታይ ማለት እዩ?

እቲ መደብ ድሕነት ወይ መገዲ ድሕነት እንታይ እዩ?

ክርስትያን እንታይ እዩ?

ሕጂ እምነተይ ኣብ ኢየሱስ ኣንቢረ …ድሕሪ እዚኸ?


ኣዚዮም ኣገደስቲ ሕቶታት

እግዚኣብሄር ኣሎዶ እዩ? ንህላወ እግዚኣብሔር ዝገለጽ መርትዖዶ ኣሎ?

ኢየሱስ ክርስቶስ መን እዩ?

ኢየሱስ ኣምላኽዶ እዩM ኢየሱስ ኣምላኽ ምዃኑ ገሊጹዶ ይፈልጥ?
ዝተመለሱ ሕቶታት ቅዱስ መጽሓፍ