settings icon
share icon
คำถาม

ขบวนการไซออนิสต์/คริสเตียนไซออนิสต์คืออะไร?

คำตอบ


เริ่มแรกเดิมทีไซออนิสต์เป็นขบวนการทางด้านการเมือง ซึ่งทุกวันนี้กลายเป็นอุดมการณ์มากกว่าสิ่งอื่นใด ขบวนการไซออนิสต์เป็นขบวนการนานาชาติสำหรับการกลับมาหาศิโยน แผ่นดินอิสราเอล ระหว่างที่ดำเนินการสิทธิที่จะยึดอำนาจของรัฐบาลของอิสราเอลซึ่งได้มีการสัญญาไว้กับพวกเขาในพระคัมภีร์ฮีบรู รากฐานของขบวนการไซออนิสต์อยู่ในปฐมกาลบทที่ 12 และบทที่ 15 ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำพันธสัญญากับอับราฮัมและลูกหลานของเขาว่าจะได้รับมรดกเป็นดินแดนระหว่างอียิปต์และแม่น้ำยูเฟรติส

เนื่องจากว่าความจริงที่ว่าขบวนการไซออนิสต์เริ่มต้นด้วยการเป็นขบวนการทางด้านการเมือง มีสิ่งนี้อยู่ท่ามกลางชาวต่างชาติและผู้ที่ไม่มีศาสนาหลายคนซึ่งคิดว่าภูมิหลังทางด้านศาสนาของชาวยิวไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการไซออนิสต์ มีการถกเถียงกันว่าขบวนการไซออนิสต์เป็นการตอบโต้ของชาวยิวต่อการกดขี่ข่มเหงที่เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไม่มีชาติใดที่จะรับพวกเขาเข้าไป พวกเขาเลยถูกบังคับให้สร้างชาติของตัวเอง เป็นแผ่นดินของบรรพบุรุษของพวกเขาซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุด

ไม่ว่าอย่างไรก็ตามขบวนการไซออนิสต์เริ่มต้นขึ้นท้ายๆ ปีค.ศ. 1890 มีการบรรลุเป้าหมายในปีค.ศ. 1894 เมื่ออิสราเอลเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นรัฐและได้รับเอกราชเป็นชาติในปาเลสไตน์โดยสหประชาชาติ นี่คือเมื่อขบวนการทางการเมืองไซออนิสต์จบลงอย่างมีหลักการและอุดมการณ์ของขบวนการไซออนิสต์ได้เริ่มต้นขึ้น ดังเช่นนั้นได้กลายเป็นหัวข้อที่มีการโต้เถียงกันเป็นอย่างมาก บางคนจะกล่าวว่าขบวนการไซออนิสต์ได้กลายเป็นแรงพลักดันสำหรับการเหยียดเชื้อชาติหรือการตอบสนองต่อการต่อต้านชาวยิว คนอื่นๆ เชื่อว่าขบวนการไซออนิสต์คือสิ่งที่เป็นอยู่คือเพียงแค่ความรักชาติของชาวยิว

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับยิวไซออนิสต์คือคริสเตียนไซออนิสต์ คริสเตียนไซออนิสต์คือการสนับสนุนของคนที่อยู่ในทางโลกของยิวไซออนิสต์ซึ่งมีรากฐานบนพระสัญญาต่อชาวอิสราเอลที่พบในพระคัมภีร์ บทต่างๆ เช่นในเยเรมีย์บทที่ 32 และเอเสเคียลบทที่ 34 คริสเตียนไซออนิสต์เป็นการเริ่มต้นของกลุ่มอีวานเจลิคัลและมีการสนับสนุนในทุกทางที่จะเป็นไปได้ต่อรัฐของชาวยิวในอิสราเอล การกลับมายังดินแดนพันธสัญญาของชาวยิวเป็นความสำเร็จของการเผยพระวจนะและได้เห็นอย่างเฉพาะเจาะจงโดยผู้ที่เชื่อในทฤษฎีแบ่งแยกยุคสมัย ซึ่งเป็นสัญญาณว่าโลกนี้ได้เข้าสู่ยุคสุดท้ายแล้ว

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ขบวนการไซออนิสต์/คริสเตียนไซออนิสต์คืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries