settings icon
share icon
คำถาม

โลกทัศน์ของคริสเตียนคืออะไร?

คำตอบ


โลกทัศน์หมายถึงแนวความคิดอันกว้างขวางเกี่ยวกับโลกจากมุมมองที่จำเพาะเจาะจง ดังนั้นโลกทัศน์ของคริสเตียนคือแนวความคิดเกี่ยวกับโลกจากมุมมองของคริสเตียน โลกทัศน์ของคน ๆ หนึ่งคือ “ภาพรวม” ของเขาที่ความเชื่อเกี่ยวกับโลกทั้งหมดสอดคล้องกันเป็นอย่างดี มันเป็นวิธีเข้าใจสภาพที่เป็นจริงของเขา โลกทัศน์คือพื้นฐานในการตัดสินใจในแต่ละวัน ดังนั้นมันจึงสำคัญมาก

มีแอบเปิ้ลลูกหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะโดยมีคนหลายคนมองเห็น เมื่อนักพฤกษศาสตร์เห็นมันเขาก็จัดประเภทให้มัน ศิลปินมองว่ามันเป็นภาพนิ่งที่มีชีวิตแล้วลงมือวาดรูปมัน คนขายของชำมองว่ามันเป็นสินทรัพย์แล้วนับมันรวมเข้าไปในรายการสิ่งของในร้าน เด็กเล็ก ๆ คนหนึ่งมองว่ามันเป็นอาหารแล้วหยิบมันขึ้นมากิน ดังนั้นการที่เราจะมองสถานการณ์อะไรอย่างหนึ่งว่าเป็นอย่างไรจึงขึ้นอยู่กับว่าเรามีโลกทัศน์อย่างไร โลกทัศน์ทุกโลกทัศน์ ไม่ว่าผู้มองจะเป็น คริสเตียนหรือไม่ เกี่ยวข้องกับคำถามอย่างน้อยสามคำถามดังต่อไปนี้:

1) เรามาจากไหน? (และเพราะอะไรเราจึงมาอยู่ที่นี่?)
2) โลกนี้มีปัญหาอะไร?
3) เราจะแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไร?

โลกทัศน์ของคนในปัจจุบันคือความเป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็นคำตอบของคำถามสามคำถามดังนี้: 1. เราเป็นผลโดยบังเอิญจากธรรมชาติโดยไม่มีเป้าหมายอะไรที่แท้จริง 2. เราไม่ได้เคารพธรรมชาติอย่างที่เราควรทำ 3. เราสามารถช่วยโลกได้โดยการรักษาสิ่งแวดล้อมเอาไว้ โลกทัศน์ของผู้ที่ยึดธรรมชาติเป็นหลัก คือที่มาของหลักปรัชญาหลายอย่าง เช่น ปรัชญาเกี่ยวกับคุณธรรม, ปรัชญาเกี่ยวกับการดำรงอยู่, ปรัชญาที่แสดงการเกี่ยวพันของเหตุการณ์ และ ปรัชญาเกี่ยวกับโลกที่มีแต่ความสุข เป็นต้น

ในทางกลับกัน โลกทัศน์ของคริสเตียน ตอบคำถามสามคำถามตามแนวพระคัมภีร์ดังนี้: 1. เราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสร้าง, เราถูกสร้างให้ปกครองโลกและมีความสัมพันธ์กับพระองค์ (ปฐมกาล 1:27-28; 2:15), 2. เราทำบาปต่อพระเจ้าและทำให้คนทั้งโลกตกอยู่ในคำแช่งสาป (ปฐมกาลบทที่ 3), 3. พระเจ้าทรงไถ่โลกด้วยพระองค์เองโดยผ่านทางการเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์ (ปฐมกาล 3:15; ลูกา 19:10) และในวันหนึ่งพระองค์จะทรงนำมนุษย์ให้กลับคืนมาสู่สภาพดีพร้อม (อิสยาห์ 65:17-25) โลกทัศน์ของคริสเตียนนำให้เราเชื่อในคุณธรรมสมบูรณ์, การอัศจรรย์, ศักดิ์ศรีของมนุษย์ และการไถ่ถอนที่เป็นไปได้

มันเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องจำไว้ว่าโลกทัศน์ของคนส่วนใหญ่เป็นโลกทัศน์ที่ กว้างขวาง มันมีผลต่อทุกพื้นที่ในชีวิต, ตั้งแต่เรื่องเงินไปจนถึงเรื่องคุณธรรม, จากการเมืองจนถึงศิลปะ ความเชื่อแท้ของคริสเตียนเป็นมากกว่าแนวความคิดเป็นชุด ๆ ในคริสตจักร ความเชื่อของคริสเตียนตามที่พระคัมภีร์สอนคือโลกทัศน์ในตัว พระคัมภีร์ไม่เคยมีข้อแบ่งแยกระหว่างชีวิตที่ “เคร่งในศาสนา” หรือ ชีวิต “ในทางโลก” ชีวิตคริสเตียนคือชีวิตเดียวที่มีอยู่พระเยซูคริสต์ทรงประกาศว่าพระองค์ทรง “เป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต” (ยอห์น 14:6) และในการทำให้มันเป็นเช่นนั้นมันจึงกลายเป็นโลกทัศน์ของเรา

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

โลกทัศน์ของคริสเตียนคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries