settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนควรส่งเสริมสันติสุขของโลกหรือไม่?

คำตอบ


สันติสุขของโลกคืออุดมคติที่สวยงาม แต่มันจะเป็นจริงที่เราตระหนักได้ต่อเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาเท่านั้น

วิวรณ์ 21:4 “พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขา ความตายจะไม่มีอีกต่อไป การคร่ำครวญ การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป เพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว”

สันติสุขทั่วโลกจะไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงเวลานั้น พระเยซูตรัสว่าจนถึงวันนั้นที่พระองค์จะเสด็จมา ก็จะมี "สงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม" และ "ประชาชาติต่อประชาชาติและราชอาณาจักรต่อราชอาณาจักรจะต่อสู้กัน" (มัทธิว 24: 6-7) ไม่มีใครเคยมีเวลาใดในประวัติศาสตร์ของโลกที่บางแห่ง บางคนไม่ได้ต่อสู้กับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆ มากมาย หรือการต่อสู้กันเองในประเทศเกี่ยวข้องกับชนเผ่าต่างๆ หรือเผ่าพันธุ์ต่างๆ ผู้คนมากมายเข้าร่วมทำสงครามต่อกันและกัน

ในการส่งเสริมสันติสุขของโลก แม้ว่าเราจะรู้ว่ามนุษย์เรา ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามอย่างหนักเพียงใดก็ตาม จะไม่สามารถทำให้เกิดสันติสุขได้ มันไม่เป็นไปตามพระคัมภีร์ ในขณะทำการแจกจ่ายเพื่อการกุศล การส่งเสริมความอดทนและการแบ่งปันเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคริสเตียนเรา เราควรทำเช่นนั้นในพระนามของพระเยซู และเข้าใจว่าพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นจะทรงเป็นผู้นำสันติสุขมาสู่โลก จนกว่าทุกหัวเข่าก้มกราบลง และทุกลิ้นจะสารภาพว่าพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่สามารถมีสันติสุขที่แท้จริงและยาวนาน

ฟีลิปปี 2:10 “เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเข่า ในสวรรค์ ที่แผ่นดินโลก ใต้พื้นแผ่นดินโลก จะคุกลงกราบพระเยซู”

จนกว่าถึงเวลานั้น พวกคริสเตียนต้อง "จงอุตส่าห์ที่จะอยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลาย และอุตส่าห์ที่จะได้ใจบริสุทธิ์ ซึ่งถ้าใจไม่บริสุทธิ์ ก็จะไม่มีผู้ใดได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลย" (ฮีบรู 12:14)

ในฐานะคริสเตียนเราควรส่งเสริมสันติสุขแทนความขัดแย้ง จำไว้ว่าด้วยการกระทำของเราเองจะไม่สามารถทำให้เกิดสันติสุขที่สมบูรณ์ได้ เพราะมนุษย์ได้ตกอยู่ในบาป เราต้องดำรงความเชื่อในพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ เจ้าชายแห่งสันติสุข จนกว่าพระองค์จะเสด็จมาเพื่อเปลี่ยนโลกใหม่ และนำสันติสุขที่แท้จริงมา สันติสุขของโลกเหลืออยู่น้อยยิ่งกว่าความฝัน ภารกิจสำคัญที่สุดของเราคือการโน้มน้าวคนอื่น ๆ ว่าพวกเขาจำเป็นต้องรับพระผู้ช่วยให้รอด รงเป็นองค์เดียวที่สามารถนำมาซึ่งสันติสุขระหว่างเราแต่ละคนกับพระเจ้าได้

โรม 5:1 “เหตุฉะนั้น เมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว เราจึง มีสันติสุขในพระเจ้า ทางพระเยซูคริสตเจ้าของเรา”

แล้ว นี่คือวิธีที่เราส่งเสริมสันติสุขในโลก---โดยนำพาให้โลกได้ยินข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขกับพระเจ้า นำคนทั้งหลายมาคืนดีกับพระเจ้าผ่านทางพระคริสต์ 2โครินธ์ 5:20 “ฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์ โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายทางเรา เราจึงขอร้องท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกันกับพระเจ้า”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนควรส่งเสริมสันติสุขของโลกหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries