settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมจึงต้องอธิษฐาน?

คำตอบ


ทำไมจึงต้องอธิษฐานเมื่อพระเจ้าทรงควบคุมทุกอย่างได้ดีอยู่แล้ว? เราจะต้องอธิษฐานไปทำไมเมื่อพระเจ้าทรงรู้อยู่แล้วว่าเราจะขออะไรก่อนที่เราจะขอเสียอีก?

(1) การอธิษฐานคือการปรนนิบัติพระเจ้า (ลูกา 2:36-38) เราอธิษฐานเพราะพระเจ้าทรงสั่งให้เราอธิษฐาน (ฟีลิปปี 4:6-7)

(2) พระคริสต์และคริสตจักรในยุคแรกได้แสดงการอธิษฐานไว้เป็นตัวอย่างสำหรับเรา (มาระโก 1:35; กิจการ 1:14; 2:42; 3:1; 4:23-31; 6:4; 13:1-3) หากพระเยซูทรงคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะอธิษฐาน เราก็ควรอธิษฐาน

(3) พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะให้การอธิษฐานเป็นการแสวงหาคำตอบในสถานการณ์หลาย ๆ อย่าง เช่น:

ก) การเตรียมพร้อมสำหรับการตัดสินใจครั้งใหญ่ ๆ (ลูกา 6:12-13)
ข) การมีชัยชนะเหนืออุปสรรค์จากมารซาตานในชีวิต (มัทธิว 17:14-21)
ค) การรวบรวมคนงานเพื่อการเก็บเกี่ยวฝ่ายวิญญาณ (ลูกา 10:2)
ง) การมีพลังที่จะเอาชนะการทดลอง (มัทธิว 26:41)
จ) การเสริมกำลังผู้อื่นฝ่ายวิญญาณ (เอเฟซัส 6:18-19)

(4) เราได้รับพระสัญญาจากพระเจ้าว่าคำอธิษฐานของเราจะไม่เสียเปล่า แม้ว่าเราอาจจะไม่ได้รับสิ่งที่เราขอก็ตาม (มัทธิว 6:6; โรม 8:26-27)

(5) พระองค์ทรงสัญญาว่าเมื่อเราขอสิ่งใดที่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ พระองค์ก็จะทรงตอบคำอธิษฐาน (1 ยอห์น 5:14-15)

บางครั้งพระองค์จะทรงไม่ตอบคำอธิษฐานโดยทันทีเพื่อผลประโยชน์ของเราเอง ในสถานการณ์แบบนี้ เราต้องฉลาดและอธิษฐานต่อไปโดยไม่หยุด (มัทธิว 7:7; ลูกา 18:1-8) เราไม่ควรมองการอธิษฐานว่าเป็นการขอให้พระเจ้าทรงทำตามความต้องการของเราบนโลกนี้ แต่ควรจะมองว่ามันเป็นการขอให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จลงบนโลกนี้ มากกว่า พระปัญญาของพระเจ้าล้ำลึกกว่าสติปัญญาของเรามากนัก

ในบางครั้งเมื่อเราไม่รู้ชัดเจนว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าคืออะไร การอธิษฐานคือวิธีแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ หากท่านเปโตรไม่ได้ทูลขอให้พระเยซูทรงเรียกท่านให้ออกมาจากเรือและเดินบนน้ำ ท่านคงพลาดโอกาสนั้น (มัทธิว 14:28-29) หากหญิงชาวซีเรียผู้มีลูกสาวถูกผีสิงไม่ได้อธิษฐานต่อพระคริสต์ ลูกสาวของเธอคงจะไม่ได้รับการรักษาจนหายดี (มาระโก 7:26-30) หากชายตาบอดใกล้เมืองเยริโคไม่ได้ร้องเรียกพระคริสต์ ตาเขาก็คงยังบอดอยู่นั่นเอง (ลูกา 18:35-43) พระเจ้าตรัสว่าบ่อยครั้งที่เราไม่ได้รับเพราะเราไม่ได้ขอ (ยากอบ 4:2) ในอีกแง่หนึ่ง การอธิษฐานเปรียบได้กับการแบ่งปันพระกิตติคุณ เราไม่รู้ว่าใครจะตอบสนองต่อพระกิตติคุณบ้างจนกว่าเราจะแบ่งปันออกไป ก็เหมือนการอธิษฐาน เราจะไม่เห็นผลของการอธิษฐานจนกว่าเราจะอธิษฐานเสียก่อน

การไม่อธิษฐานแสดงถึงการขาดความเชื่อและความวางใจในพระวจนะของพระเจ้า เราอธิษฐานเพื่อแสดงความเชื่อของเราในพระเจ้า ว่าพระองค์จะทรงทำตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ในพระวจนะของพระองค์ และจะทรงอวยพรเรามากกว่าที่เราขอหรือหวังว่าจะได้ (เอเฟซัส 3:20) การอธิษฐานคือวิธีการเบื้องต้นของเราที่จะได้เห็นพระเจ้าทรงทำงานในชีวิตของผู้อื่น เนื่องจากมันเป็นวิธีของเราที่จะ “ดิ่งเข้าไปสู่” ฤทธิอำนาจของพระเจ้า, มันจึงเป็นวิธีที่เราจะเอาชนะศัตรูและสมุนของมัน (ซาตานและสมุนของมัน) ศัตรูที่เราไม่มีพลังที่จะเอาชนะด้วยตัวของเราเองได้ ดังนั้นขอให้พระเจ้าทรงได้พบเราเสมอที่พระที่นั่งของพระองค์ เพราะเรามีมหาปุโรหิตในสวรรค์ผู้ทรงผ่านการทดลองเหมือนอย่างเราทุกประการ (ฮีบรู 4:15-16) พระองค์ทรงสัญญาไว้ว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังมากทำให้เกิดผล (ยากอบ 5:16-18) ขอให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่ยกย่องสรรเสริญในชีวิตของเราเมื่อเราเชื่อในพระองค์มากพอที่จะเข้ามาหาพระองค์เสมอ ๆ ด้วยการอธิษฐาน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมจึงต้องอธิษฐาน?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries