settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมผู้คนถึงต้องตาย?

คำตอบ


ผู้คนตายเพราว่าสิ่งที่เรียกว่า "ความบาปตั้งแต่แรก" คือการไม่เชื่อฟังของอาดัมและเอวาในสวนเอเดน พระเจ้าเตือนมนุษย์คู่แรกที่ฝ่าฝืนกฎของพระองค์จะมีผลคือการตาย (ปฐมกาล 2:17) และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น "ค่าจ้างของบาปคือความตาย" (โรม 6:23ก)

อาดัมและเอวาได้รับความมุ่งหมายว่าจะอยู่กับพระเจ้าไปตลอด ฉะพวกเขาอาจจะไม่รู้เลยว่าการ "ตาย" หมายถึงอะไร น่าเสียดายที่ความบาปในเวลานั้นได้บุกรุกอาณาจักรนิรันดร์ของทูตสวรรค์และซาตานได้ล่อลวงเอวาและเธอก็ตกลงในความบาป เอวานำผลไม้ไปให้สามีของเธอกินและเขาก็ตามเธอเข้าสู่ความบาป ความบาปนั้นนำความตายเข้ามาในโลก ในขณะที่มนุษย์แยกตัวเองออกจากแหล่งแห่งชีวิต (พระเจ้า)

ตั้งแต่เวลานั้นมนุษย์ทุกคนที่ได้รับการสร้างโดยผู้หญิงด้วยความช่วยเหลือของผู้ชายได้ผลิตลูกหลานที่มีความบาป ธรรมชาติบาปนี้นำความตายมาด้วย "บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนๆ เดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้น และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาป" (โรม 5:12)

พระธรรมปฐมกาลบทที่ 3 อธิบายการสาปแช่งที่พระเจ้าประกาศต่อโลก การสาปแช่งนี้รวมถึงคำเหล่านี้ต่ออาดัมคือ "เจ้ากลับไปเป็นดิน เพราะเจ้าถูกนำมาจากดิน และเพราะเจ้าเป็นผงคลีดิน และเจ้าจะกลับเป็นผงคลีดินดังเดิม" (ปฐมกาล 3:19) การตายทางกายภาพของร่างกายคือสิ่งที่พระเจ้ากำลังตรัสนี้ การตายทางกายภาพไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีเพื่ออาดัมและเอวาแต่เพราะความบาปของพวกเขาสัตว์ที่ไร้เดียงสานั้นได้ตาย (ปฐมกาล 3:21)

ความตายอีกแบบหนึ่งที่ความบาปของอาดัมและเอวานำเข้ามาในโลกนี้คือความตายฝ่ายวิญญาณ คือจิตวิญญาณของพวกเขาถูกแยกออกจากพระวิญญาณของพระเจ้าคือการสามัคคีของพวกเขาแตกหักไป การตายฝ่ายวิญญาณนี้เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่พวกเขากินผลไม้ต้องห้ามนั้นร่วมกันและมีความกลัวและความละอายใจ (ปฐมกาล 3:10) การตายฝ่ายวิญญาณเหมือนกับการตายทางกายภาพทั้งสองมีการตกทอดไปสู่ลูกหลานของพวกเขา (เอเฟซัส 2:1)

ตั้งแต่อาดัมเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ทำงานอย่างหนักภายใต้ "กฎแห่งบาปและความตาย" (โรม 8:2) พระเจ้าและความดีของพระองค์ได้ส่งพระบุตรมาเลิกล้มกฎแห่งบาปและความตายและสร้าง "กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิต" (โรม 8:2) พระธรรม 1 โครินธ์ 15:20 – 26 ประกาศว่า "แต่บัดนี้ พระคริสต์ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และทรงเป็นผลแรกของพวกที่ล่วงหลับไป เพราะว่าในเมื่อความตายเกิดขึ้นโดยมนุษย์คนหนึ่ง การเป็นขึ้นจากความตายก็เกิดขึ้นโดยมนุษย์คนหนึ่งเช่นกัน เพราะว่าเช่นเดียวกับที่ทุกคนต้องตายโดยเกี่ยวเนื่องกับอาดัม ทุกคนก็จะได้รับชีวิตโดยเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์...ศัตรูตัวสุดท้ายที่จะถูกทำลายคือความตาย"

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมผู้คนถึงต้องตาย?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries