settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมพระเจ้าจึงทดสอบเรา?

คำตอบ


เมื่อเราถามว่าทำไมพระเจ้าจึงทดสอบเราหรืออนุญาตให้เราถูกทดสอบ เรากำลังยอมรับว่าการทดลองนั้นมาจากพระองค์อย่างแน่นอน เมื่อพระเจ้าทรงทดสอบลูกของพระองค์ พระองค์ทรงทำสิ่งที่มีคุณค่า ดาวิดแสวงหาการทดสอบของพระเจ้าโดยการขอให้พระองค์ทรงตรวจสอบจิตใจและความคิดของเขาและดูว่าพวกเขาจริงใจต่อพระองค์ (สดุดี 26:2, 139:23) อับราฮัมถูกทดสอบโดยพระเจ้าในเรื่องการเสียสละอิสอัค อับบราฮัมได้เชื่อฟัง (ฮีบรู 11:17-19) และแสดงให้ทั้งโลกเห็นว่าเขาเป็นบิดาแห่งความเชื่อ (โรม 4:16)

ทั้งในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ แปลคำว่า "ทดสอบ" หมายความว่า "พิสูจน์โดยการทดลอง" ดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทดสอบลูกของพระองค์จุดประสงค์ของพระองค์คือการพิสูจน์ว่าความเชื่อของเราที่เป็นจริง ไม่ใช่ว่าพระเจ้าจำเป็นจะต้องพิสูจน์ตัวเอง ในเมื่อพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่พระองค์กำลังพิสูจน์เพื่อให้เราเห็นว่าความเชื่อของเราเป็นความจริง ว่าเราเป็นลูกของพระองค์อย่างแท้จริง และไม่มีการทดลองใดที่จะเอาชนะความเชื่อของเรา

ในคำอุปมาเรื่องผู้หว่าน พระเยซูทรงระบุถึงคนที่หลงหายว่าเป็นผู้ที่ทรงรับพืชพรรณแห่งพระวจนะของพระเจ้าด้วยความปิติยินดี แต่ทันทีที่เวลาของการทดสอบมาถึงพวกเขาทั้งหมดหลงหายไป ยากอบกล่าวว่าการทดสอบความเชื่อของเราพัฒนาความเพียรซึ่งนำไปสู่ความความการเติบโตอย่างเต็มที่ในการเดินของเรากับพระเจ้า (ยากอบ 1:3-4) ยากอบกล่าวต่อไปว่าการทดสอบเป็นพระพรเพราะว่าเมื่อการทดสอบสิ้นสุดลงและเราได้ "ผ่านการทดสอบ" เราจะ "รับมงกุฎแห่งชีวิต ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์" (ยากอบ 1:12) การทดสอบมาจากพระบิดาในสวรรค์ผู้ซึ่งจัดการทุกอย่างเพื่อสิ่งดีสำหรับผู้ที่รักพระองค์และผู้ที่ถูกเรียกให้เป็นลูกของพระองค์ (โรม 8:28)

การทดสอบหรือการทดลองที่เราประสบนั้นมีหลายวิธี การเป็นคริสเตียนมักจะทำให้เราต้องออกจากบริเวณความสะดวกสบายของเราเพื่อไปสู่สิ่งที่เราไม่รู้จัก ความขยันหมั่นเพียรในการทดสอบคือผลลัพธ์ในการเติบโตอย่างเต็มที่และความสมบูรณ์ทางฝ่ายวิญญาณ นี่คือทำไมยากอบถึงเขียนว่า "ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี" (ยากอบ 1:2) การทดสอบความเชื่อสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการเล็กๆ และเกิดความหงุดหงิดประจำวัน พวกเขาอาจจะเกิดความเจ็บปวดที่รุนแรง (อิสยาห์ 48:10) และการโจมตีจากซาตาน (โยบ 2:7) อะไรก็ตามที่เป็นแหล่งของการทดสอบก็เพื่อเป็นประโยชน์ของเราที่จะผ่านการทดลองที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดขึ้น

เรื่องราวของโยบเป็นตัวอย่างที่ดีมากของพระเจ้าที่อนุญาตให้หนึ่งในธรรมิกชนของพระองค์ได้รับการทดสอบโดยปีศาจ โยบเบื่อการทดลองทั้งหมดนี้อย่างอดทนและ "...มิได้ทำบาปหรือกล่าวโทษพระเจ้า" (โยบ 1:22) อย่างไรก็ตามเรื่องราวการทดสอบของโยบเป็นข้อพิสูจน์ว่าความสามารถของซาตานในการพยายามทดลองเราถูกจำกัดโดยการควบคุมของพระเจ้าผู้มีอำนาจสูงสุด ไม่มีมารตนใดที่สามารถทดสอบหรือทำให้เราทุกข์ทรมานเกินกว่าที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ การทดลองทั้งหมดของเราดำเนินไปเพื่อจุดประสงค์ที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าและเพื่อประโยชน์ของเรา

มีตัวอย่างของการทดลองเชิงบวกอยู่มากมาย ผู้เขียนพระธรรมสดุดีนั้นเปรียบเสมือนการทดสอบของเราว่าเหมือนกับการถลุงเงิน (สดุดี 66:10) เปโตรกล่าวถึงความเชื่อของเราว่า "มีค่ายิ่งกว่าทองคำ" และนั้นทำไมเราถึง "ทุกข์ยากในการทดลองทุกรูปแบบ" (1 เปโตร 1:6-7) ในการทดสอบความเชื่อของเรานั้นพระเจ้าทรงทำให้เราเติบโตขึ้นเป็นสาวกที่แข็งแกร่ง ที่มีชีวิตอยู่ด้วยความเชื่ออย่างแท้จริงและไม่ใช่จากสิ่งที่เรามองเห็น (2 โครินธ์ 5:7)

เมื่อเราพบกับพายุแห่งชีวิต เราควรเป็นเหมือนต้นไม้ที่หยั่งรากของมันให้ลึกลงเพื่อยึดเกาะบนโลก เราต้อง "หยั่งรากของเรา" ให้ลึกลงไปในพระคำของพระเจ้าและยึดมั่นในคำสัญญาของพระองค์เพื่อที่เราจะได้สามารถต่อสู้กับพายุที่เกิดขึ้นกับเรา

เรารู้สึกสบายใจที่สุดเมื่อรู้ว่าพระเจ้าจะไม่ยอมให้เราถูกทดลองเกินกว่าที่เราจะยอมรับได้โดยอำนาจของพระองค์ พระคุณของพระองค์เพียงพอสำหรับเราและพลังของพระองค์นั้นถูกทำให้สมบูรณ์แบบในความอ่อนแอของเรา (2 โครินธ์ 12:9) "นั่นคือเหตุผลที่" เปาโลกล่าวว่า "เหตุฉะนั้นเพราะเห็นแก่พระคริสต์ ข้าพเจ้าจึงชื่นใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า ในการประทุษร้ายต่างๆ ในความยากลำบาก ในการถูกข่มเหง ในความอับจน เพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใด ข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั้น" (2 โครินธ์ 12:10)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมพระเจ้าจึงทดสอบเรา?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries