settings icon
share icon
คำถาม

พระบาอัลคือใคร?

คำตอบ


พระบาอัลคือชื่อของพระที่มีอำนาจสูงสุดที่มีการนมัสการในเมืองคานาอันและเมืองฟีนิเซียโบราณ วิถีปฏิบัติของการนมัสการพระบาอัลแทรกซึมเข้าไปในชีวิตทางศาสนาของชาวยิวระหว่างช่วงเวลาของพระธรรมผู้วินิจฉัย (ผู้วินิจฉัย 3:7) จนมาแพร่กระจายในอิสราเอลระหว่างรัชสมัยของอาหับ (1 พงกษัตริย์ 16:31 — 33) และส่งผลต่อยูดาเช่นเดียวกัน (2 โครินธ์ 28:1 — 2) คำว่าบาอัลหมายถึง "องค์พระผู้เป็นเจ้า" ในรูปแบบพหูพจน์คือ บาอัลลิม โดยทั่วไปแล้วพระบาอัลคือพระแห่งความอุดมสมบูรณ์ ผู้ที่ได้รับการเชื่อว่าสามารถที่จะทำให้โลกนี้เกิดผลผลิตและทำให้ผู้คนมีลูกได้ ศาสนาต่างๆ นมัสการพระบาอัลด้วยวิธีการที่แตกต่างกันออกไปและพระบาอัลได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นพระที่ได้รับการปรับให้เหมาะกับแต่ละศาสนาเป็นอย่างมาก มีการให้ความสำคัญกับสถานที่ที่แตกต่างกันออกไปหนึ่งที่หรืออีกที่หนึ่งสำหรับคุณสมบัติและการพัฒนา "สังกัด" ของนิกายพระบอัล พระบาอัลแห่งเปโอร์ (กันดารวิถี 25:3) และพระบาอัลเบรีท (ผู้วินิฉัย 8:33) เป็นตัวอย่างสองแบบของพระที่มีความจำกัด

ตามตำนานของชาวคานาอัน บาอัลเป็นบุตรของเอล พระที่มีอำนาจสูงสุด และอาเชราห์ เทพธิดาแห่งทะเล พระบาอัลได้รับการพิจารณาว่ามีพลังมหาศาลที่สุดในพระทั้งหลาย ทำให้ลดความสำคัญของเอลลง ผู้ที่ถูกมองว่าอ่อนแอและใช้การไม่ได้ ในการต่อสู้หลายครั้งพระบาอัลทำลายแยม เทพแห่งทะเลและมอทเทพแห่งความตายและโลกใต้พิภพ พี่สาวน้องสาว/คู่ครองของพระบาอัลคืออัชทาโรทเทพธิดาแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่เชื่อมโยงกับดวงดาวและอานัทเทพธิดาแห่งความรักและสงคราม ชาวคานาอันนมัสการพระบาอัลในฐานะเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์และพระเจ้าแห่งพายุ มีการบรรยายว่าเขาถือสายฟ้าแลบ เป็นผู้ที่เอาชนะศัตรูและสร้างผลผลิตต่างๆ พวกเขานมัสการพระบาอัลในฐานะพระแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่สามารถทำให้มีลูกได้ การนมัสการพระบาอัลถูกวางรากฐานในทางโลกและรวมไปถึงของการเป็นโสเภณีในพระวิหาร ในบางเวลาการทำให้พระบาอัลหายโกรธนั้นต้องมีการบูชามนุษย์โดยเฉพาะเด็กแรกเกิดของผู้ที่มาถวายเครื่องบูชา (เยเรมียาห์ 19:5) ปุโรหิตของพระบาอัลทำให้พระของพวกเขาพอใจด้วยพิธีกรรมที่ป่าเถื่อน ซึ่งประกอบไปด้วยการใช้เสียงดัง การตะโกนอย่างบ้าคลั่ง และการทำร้ายตัวเอง (1 พงกษัตริย์ 18:28)

ก่อนที่ชาวฮีบรูจะเข้ามาในดินแดนแห่งพันธสัญญา องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเตือนไม่ให้นมัสการพระของชาวคานาอัน (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:14 — 15) แต่ชาวอิสราเอลไม่อย่างไรก็ตามก็ยังหันไปนับถือรูปเคารพ ช่วงสมัยของอาหับและเยเซเบล ในช่วงเวลาที่มีการนมัสการพระบาอัลนมัสการมากที่สุดในอิสราเอล พระเจ้าทรงต่อสู้กับลัทธินอกศาสนาผ่านผู้เผยพระวจนะของพระองค์คือเอลียาห์ ประการแรกพระเจ้าแสดงให้เห็นว่าเป็นพระองค์ ไม่ใช่พระบาอัลที่ทรงควบคุมฝนโดยการส่งความแห้งแล้งให้เกิดขึ้นเป็นเวลาสามปีครึ่ง (1 พงกษัตริย์ 17:1) หลังจากนั้นเอลิยาห์ทูลขอให้ทรงเทฝนลงมาบนภูเขาคารเมลเพื่อพิสูจน์อย่างเด็ดขาด และเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าใครคือพระเจ้าที่แท้จริง ตลอดทั้งวันผู้เผยพระวจนะ 450 คนของพระบาอัลก็วิงวอนต่อพระของพวกเขาให้ส่งไฟลงมาจากสวรรค์ แต่แน่นอนว่าเป็นงานที่ง่ายสำหรับพระที่เกี่ยวข้องกับสายฟ้าแลบ แต่ "และเมื่อผ่านเที่ยงวันไปแล้ว เขาก็พร่ำต่อไปจนถึงเวลาถวายบูชา แต่ไม่มีเสียง ไม่มีใครตอบ ไม่มีใครฟัง" (1 พงกษัตริย์ 18:29) หลังจากนั้นสาวกของพระบาอัลก็ยอมแพ้ เอลิยาห์อธิษฐานคำอธิษฐานง่ายๆ แล้วพระเจ้าก็ทรงตอบในทันทีด้วยไฟจากสวรรค์ เป็นหลักฐานที่มีอำนาจมหาศาลและผู้คน "ซบหน้าลงและร้องว่า "พระเยโฮวาห์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า พระเยโฮวาห์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า"'" (ข้อ 39)

ในมัทธิว 12:27 พระเยซูเรียกซาตาน "บาอัลเซบูบ" เชื่อมต่อปีศาจไปยังบาอัล-เซบูบ พระองค์หนึ่งของชาวฟิลิสเตีย (2 พงกษัตริย์ 1:2) ลัทธิพระบาอัลของพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่าการที่ปีศาจปลอมตัวเป็นพระเจ้าและการบูชารูปเคารพทุกอย่างคือการนมัสการของปีศาจอย่างแน่นนอน (1 โครินธ์ 10:20)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระบาอัลคือใคร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries