settings icon
share icon
คำถาม

นรกอยู่ที่ไหน สถานที่ตั้งของนรกอยู่ที่ไหน?

คำตอบ


หลากหลายทฤษฎีเกี่ยวกับสถานตั้งที่ของนรกได้มีการนำเสนอ ในมุมมองแบบพื้นเมืองคือ นรกอยู่ใจกลางของโลก ท่านอื่นๆ เสนอว่า นรกอยู่ในอวกาศในหลุมดำ ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมคำว่า "นรก" แปลมาจากคำว่า Sheol ส่วนในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่คือ Hades (หมายถึง "มองไม่เห็น") และ Gehenna ("หุบเขา Hinnom") Sheol แปลอีกว่า "หลุม" และ "หลุมศพ" ทั้ง Sheol และ Hades เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวของผู้ที่ตายแล้วก่อนวันพิพากษา (สดุดี 9:17, วิวรณ์ 1:18) Gehenna หมายความว่าสภาพของการลงโทษชั่วนิรันดร์จากความตายที่ชั่วร้าย (มาระโก 9:43)

ความคิดที่ว่า นรกอยู่ข้างล่างเรานั้น อาจจะเป็นไปได้ที่อยู่ตรงใจกลางของโลกมาจากบทเช่น ลูกา 10:15 "ฝ่ายเจ้าเมืองคาเปอร์นาอุม ซึ่งได้ถูกยกขึ้นเทียมฟ้า เจ้าจะต้องลงไปถึงนรกต่างหาก" (KJV) เช่นเดียวกับใน 1 ซามูเอล 28:13 — 15 หญิงคนทรงเห็นวิญญาณของซามูเอล "ขึ้นมาจากพื้นดิน" เราต้องสังเกต อย่างไรก็ตาม ทั้งสองบทเกี่ยวข้องกับสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของนรก เมืองคาเปอร์นาอุมถูกดัน "ลง" อาจจะเพราะว่าเป็นการอ้างถึงการถูกประณามมากกว่าทิศทางที่แท้จริง และนิมิตของหญิงคนทรงที่เห็นซามูเอลเป็นแค่นิมิตเท่านั้นเอง

ในพระคัมภีร์ฉบับ King James ในเอเฟซัส 4:9 กล่าวว่าก่ อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสวรรค์ "พระองค์ได้เสด็จลงไปสู่เบื้องต่ำของแผ่นดินโลกก่อนด้วย" คริสเตียนบางคนกล่าวว่า "เบื้องต่ำของแผ่นดินโลก" เป็นการกล่าวถึงนรก ซึ่งเป็นที่ๆ พระเยซูได้ใช้เวลาระหว่างความตายกับการเป็นขึ้นมาจากความตาย อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ฉบับ New International Version แปลได้ดีกว่าคือ "พระองค์ได้เสด็จลงสู่เบื้องต่ำของโลกด้วย" ข้อนี้กล่าวง่ายๆ คือพระเยซูมายังโลก เป็นการกล่าวถึงการปรากฏในร่างใหม่ของพระองค์ ไม่ใช่ในสถานที่หลังจากที่พระองค์ตายแล้ว

ส่วนความคิดที่ว่า นรกอยู่ในอวกาศ อาจจะอยู่ในหลุมดำ ตามความรู้คือ หลุมดำเป็นที่ๆ มีความร้อนมากและความกดอากาศซึ่งไม่มีอะไรแม้กระทั่งแสงสว่างที่จะหลุดรอดออกมาได้ การคาดคะเนอีกอย่างหนึ่งคือโลกนี้เองจะเป็น "ลำธารแห่งไฟ" ซึ่งกล่าวถึงใน วิวรณ์ 20:10 — 15 เมื่อโลกถูกทำลายด้วยไฟ (2 เปโตร 3:10, วิวรณ์ 21:1) เนื่องจากทฤษฎีนี้ พระเจ้าใช้ระบบจักรวาลที่ลุกเป็นไฟให้เป็นสถานที่แห่งความทุกข์ทรมาน สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้า อีกครั้งหนึ่งนี่เป็นเพียงการคาดคะเน

เพื่อที่จะสรุปได้ดังนี้ คือ พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเราถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (หรือทางจักรวาล) ของนรก นรกเป็นสถานที่จริงแห่งความทุกข์ทรมานที่แท้จริง แต่เราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน นรกอาจจะมีที่ตั้งแท้จริงในจักรวาลนี้ หรืออาจจะเป็น "มิติ" ที่แตกต่างโดยสิ้นเชิง ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม ที่ตั้งของนรกนั้นสำคัญน้อยกว่าการที่เราต้องหลีกเลี่ยงที่จะไปที่นั่น

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

นรกอยู่ที่ไหน สถานที่ตั้งของนรกอยู่ที่ไหน?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries