settings icon
share icon
คำถาม

พระเยซูตายในปีอะไร?

คำตอบ


การตายของพระเยซูและการเป็นขึ้นมาจากความตายในภายหลังนั้นเป็นสองเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดตั้งแต่การสร้างโลก ผ่านทางการตายของพระคริสต์ที่พระเจ้านำผู้ที่ "เหินห่าง" จากพระองค์เนื่องจากความบาปและ "บัดนี้พระองค์ทรงโปรดให้ [พวกเขา] คืนดีกับพระองค์ โดยความตายแห่งพระกายเนื้อหนังของพระองค์ เพื่อจะได้ถวายท่านแด่พระเจ้าให้ [พวกเขา] เป็นผู้บริสุทธิ์ไร้มลทิน และปราศจากตำหนิ" (โคโลสี 1:21 — 22) และผ่านทางการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระคริสต์ ด้วยพระเมตตาของพระเจ้าพระองค์ "ทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่ เข้าสู่ความหวังใจอันมีชีวิตอยู่" (1 เปโตร 1:3) เช่นเดียวกับสถานการณ์ต่างๆ มีการบันทึกว่าพระคัมภีร์ไม่ได้ให้วันที่ซึ่งพระเยซูตายอย่างแน่นอนกับเรา แต่เราสามารถที่จะนึกออกด้วยระดับความแม่นยำที่เที่ยงตรง

แม้ว่าตารางเวลาของโลกตามประวัติศาสตร์จะถูกแบ่งเป็น BC (Before Christ – "ก่อนพระคริสต์") และ AD (Anno Domini — "ในปีขององค์พระเยซูคริสต์") พระเยซูนั้นเกิดอย่างแท้จริงแล้วในช่วงระหว่าง 6 และ 4 ปีก่อนคริสตศักราช ช่วงปีนี้ขึ้นอยู่กับการตายของเฮโรดมหาราช ซึ่งเป็นอัยการสูงสุดของยูเดียตั้งแต่ปีที่ 47 ก่อนคริสตศักราชจนกระทั่งเขาตายในปีที่ 4 ก่อนคริสตศักราช เมื่อ "หลังจากที่เฮโรดตาย" ที่โยเซฟและมารีย์กับกุมารเยซูถูกบอกให้กลับไปยังอิสราเอลจากประเทศอียิปต์ (มัทธิว 2:19)

ปัจจัยจำนวนหนึ่งอนุญาตให้เราที่จะหาปีที่แน่นอนของการตายของพระเยซู เรารู้ว่ายอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเริ่มต้นพันธกิจของเขาในปีคริสตศักราชที่ 26 ตามหมายเหตุของประวัติศาสตร์ในลูกา 3:1 พระเยซูอาจจะเริ่มต้นพันธกิจของพระองค์หลังจากที่ยอห์นเริ่มพันธกิจของเขา พระเยซูทำพันธกิจต่อไปอีกสามปีครึ่งโดยประมาณ ฉะนั้นในตอนท้ายของพันธกิจของพระองค์น่าจะเป็นปีคริสตศักราชที่ 29 – 30

ปอนทิอัส ปีลาตเป็นที่รู้จักกันว่าได้ปกครองยูเดียจากปีคริสตศักราชที่ 26 – 39 การตรึงกางเขนเกิดขึ้นช่วงเทศกาลปัสกา (มาระโก 14:12) และความเป็นจริงที่รวมถึงข้อมูลทางด้านดาราศาสตร์ (ปฏิทินของชาวยิวนั้นเป็นพื้นฐานของปฏิทินจันทรคติ) ทำให้ขอบเขตข้อมูลนั้นแคบลงเหลือสองวันที่คือ 7 เมษายน คริสตศักราชที่ 30 และ 3 เมษายน คริสตศักราชที่ 33 มีการโต้เถียงกันนระดับวิชาการที่สนับสนุนทั้งสองวันที่นี้วันที่ซึ่งช้ากว่า (คริสตศักราชที่ 33) จะต้องการให้พระเยซูทำพันธกิจนานกว่านั้นและเริ่มต้นช้ากว่าเดิม วันที่ซึ่งเร็วกว่า (คริสตศักราชที่ 30) นั้นดูจะสอดคล้องกับสิ่งที่เราคาดคะเนเกี่ยวกับการเริ่มต้นพันธกิจของพระเยซูในลูกา 3:1

หลายสิ่งหลายอย่างได้เกิดขึ้นในเวทีโลกตั้งแต่ช่วงเวลาของพระคริสต์แต่ไม่มีอะไรที่บดบังความยิ่งใหญ่และความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นช่วงคริสตศักราชที่ 30 คือการตายและการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระผู้ช่วยให้รอดของผู้คนในโลก

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเยซูตายในปีอะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries