settings icon
share icon
คำถาม

สิ่งที่พระเจ้าทรงรวมเข้าด้วยกัน

คำตอบ


คำบัญชาที่ว่า “สิ่งที่พระเจ้าทรงรวมเข้าด้วยกัน อย่าให้ใครแยกออกจากกัน” กล่าวถึงการแต่งงานและการหย่าร้าง คำบัญชานี้มาจากคำสอนของพระเยซูเรื่องการแต่งงานและการหย่าร้างในมาระโก 10:1–12 และมัทธิว 19:1–12 มีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อพวกฟาริสีถามพระเยซูว่าถูกต้องหรือไม่ที่ผู้ชายจะหย่ากับภรรยาของเขา พระองค์ตรัสตอบว่า ““ไม่” “ท่านไม่ได้อ่านหรือที่ว่า...ในปฐมกาลพระผู้สร้าง ‘ทรงสร้างพวกเขาเป็นผู้ชายและผู้หญิง’ และกล่าวว่า ‘เพราะเหตุนี้ผู้ชายจะละจากบิดามารดาของตนไปผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกับภรรยาและทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน’? ดังนั้นเขาจึงไม่ได้เป็นสองอีกต่อไปแต่เป็นหนึ่งเดียว ฉะนั้นที่พระเจ้าทรงผูกพันเข้าด้วยกันแล้วอย่าให้มนุษย์มาพรากจากกันเลย”” (มัทธิว 19:4–6 ยืนยันมาจาก ปฐมกาล 1:27, 2:24)

จุดประสงค์ของพระเยซูคือคู่สมรสเป็น “สิ่งที่พระเจ้าทรงรวมเข้าด้วยกัน” การแต่งงานไม่ได้มาจากมนุษย์ แต่การแต่งงานมีจุดกำเนิดมาจากพระเจ้าและเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการที่พระเจ้าออกแบบให้มนุษยชาติยังคงดำรงอยู่ ในการกล่าวว่า “อย่าให้ใครแยกออกจากกัน” ในการแต่งงาน พระเยซูทรงสอนไว้ว่าการหย่าร้างไม่ใช่แผนการของพระเจ้า เมื่อคู่สามีภรรยาแต่งงานกันแล้วพวกเขาได้รับการรวมเข้าด้วยกันโดยพระเจ้าเอง และการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนี้มีเจตนาสำหรับทั้งชีวิต หลักการนี้เป็นความจริงโดยไม่คำนึงว่าคู่สมรสเป็นผู้เชื่อ (หรือขาดความเชื่อ) เมื่อผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าแต่งงานกัน พระเจ้าได้ทรงรวมพวกเขาเข้าด้วยกันไม่ว่าพวกเขาจะตระหนักรู้หรือไม่ก็ตาม ถ้าพระเจ้าได้ทรงรวมพวกเขาเข้าด้วยกันแล้ว หลังจากนั้นก็ไม่มีมนุษย์คนใดมีสิทธิที่จะทำลายการแต่งงานนั้นได้

ต่อมาหลังจากที่พระเยซูตรัสว่า “สิ่งที่พระเจ้าทรงรวมเข้าด้วยกัน อย่าให้ใครแยกออกจากกัน” พวกฟาริสีชี้ให้เห็นว่าโมเสสยอมให้มีการหย่าร้าง พระเยซูเห็นด้วยแต่ยังทรงชี้ให้เห็นอีกว่าการอนุญาตนั้นเกิดเนื่องมาจาก "ใจที่แข็งกระด้าง" (มัทธิว 19:8) ซึ่งเป็นการตรัสซ้ำอีกครั้งว่าการหย่าร้างไม่ใช่แผนการดั้งเดิมของพระเจ้า

คำบัญชาของพระเยซูที่ต่อต้านการแยกสิ่งซึ่งพระเจ้าได้ทรงรวมเข้าด้วยกันนั้นบอกเป็นนัยว่ามีความเป็นไปได้ว่าการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในการแต่งงานจะถูกทำลายและการเป็นเนื้อเดียวกันจะถูกแยกออกจากกันโดยการหย่าร้าง มีการถกเถียงกันในกลุ่มคริสเตียนว่าการหย่าร้างนั้นยุติธรรมหรือไม่ หลายคน (หรือเป็นไปได้ว่าคนส่วนใหญ่) จะอนุญาตให้มีการหย่าร้างในกรณีของการไม่รู้สึกผิดในการนอกใจของคู่สมรสคนใดคนหนึ่ง (ตามมัทธิว 19:9) หรือการละทิ้งคู่สมรสที่เป็นผู้เชื่อโดยคู่สมรสซึ่งไม่ได้เป็นผู้เชื่อเนื่องจากไม่ต้องการแต่งงานกับผู้ที่เชื่ออีกต่อไป (ดู 1 โครินธ์ 7:15) ในกรณีเหล่านี้สายสัมพันธ์ของการแต่งงานถูกทำลายลงด้วยความไม่ซื่อสัตย์หรือการละทิ้งคือการแยกบางสิ่งที่พระเจ้าทรงรวมเข้าด้วยกันออกและสิ่งนี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าใจ

แม้ว่าข้อยกเว้นข้างต้นจะได้รับอนุญาต แต่วัฒนธรรมของเราและบ่อยครั้งที่แม้แต่คริสตจักรเองก็ดูเหมือนจะถือว่าการหย่าร้างเป็นเรื่องที่ร้ายแรงน้อยกว่าที่มันควรจะเป็นอยู่มาก หากการแต่งงานเป็นเพียงสนธิสัญญาของมนุษย์ที่คล้ายกับหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือการเข้าร่วมเป็นสมาชิก ถ้าเป็นเช่นนั้นผู้คนจะมีอิสระที่จะเข้าและออกได้ตามใจปรารถนา การหย่าร้างไม่ได้เป็นเพียงแค่คนสองคนที่ตัดสินใจแยกทางกันแต่เป็นใครคนใดคนหนึ่งหรือเป็นไปได้ว่าคู่สมรสทั้งสองตัดสินใจว่าพวกเขาจะกระทำการอย่างเด็ดขาดเพื่อยุติบางสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เป็นแบบถาวร และนั่นเป็นสิ่งที่ร้ายแรงEnglishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถาม สิ่งที่พระเจ้าทรงรวมเข้าด้วยกัน
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries