settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับความรุนแรง?

คำตอบ


ความรุนแรงถูกกำหนดไว้ว่า "แหล่งทางด้านกายภาพที่มีอิทธิพลสำหรับวัตถุประสงค์ในการฝ่าฝืน ทำลายหรือละเมิด" และน่าเศร้าความรุนแรงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวัน มันอยู่ในหนังและในรายการโทรทัศน์และเราดำเนินชีวิตในโลกที่อำนาจนั้นถูกแสดงให้เห็นผ่านทางความรุนแรง แต่สำหรับคริสเตียนทางของโลกนั้นเป็นสิ่งที่ถูกเอาชนะโดยความจริงของพระคำของพระเจ้า ฉะนั้นพระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับความรุนแรง

ประการแรกความรุนแรงในจิตใจนั้นเป็นอันตรายเท่าๆ กับความรุนแรงที่กระทเวยมือ เลวีนิติ 19:17 กล่าวว่า "อย่าเกลียดชังพี่น้องของเจ้าอยู่ในใจ แต่เจ้าจงตักเตือนเพื่อนบ้านของเจ้า เพื่อเจ้าจะไม่ต้องรับโทษเพราะเขา" เมื่อเรารู้ว่าคนคนหนึ่งกำลังทำบาป เป็นการแสดงความรักหรือไม่ที่จะเก็บเงียบและสร้างความเกลียดชังและความไม่พอใจต่อเขา พระเจ้าตรัสว่าเราควรที่จะพูดตรงไปตรงมาและพระเยซูบอกกับเราใน มัทธิว 5:21 – 22 ว่าการโกรธแค้นสามารถที่จะทำให้มนุษย์ที่กำลังโกรธไปสู่การพิพากษาจากพระเจ้าเร็วเท่ากับระเบิดทางกายภาพ พระเจ้าสามารถที่จะนำความรุนแรงที่เขาแสดงออกมาต่อคนอื่นอาจจะกลับไปสู่เขาได้

แล้วความรุนแรงในสงครามละ อพยพ 20:13 ได้แปลผิดว่า "อย่าฆ่า" แต่แท้จริงแล้วหมายความว่า "อย่าประหาร" พระเจ้าได้อนุญาตให้มีสงครามในประวัติศาสตร์ของประชากรของพระองค์ จากอับราฮัมถึงเดโบราห์ถึงดาวิด ประชากรของพระเจ้าได้ต่อสู้เพื่อเป็นเครื่องมือแห่งการพิพากษาของพระเจ้าที่ชอบธรรมและบริสุทธิ์ โรม 13:1 – 4 บอกเราให้ยอมต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลและชนชาติทั้งหลายมีสิทธิ์ที่จะแบกดาบต่อต้านผู้ที่ทำความชั่วทั้งคนต่างถิ่นและคนในประเทศ

ความรุนแรงนั้นเกิดขึ้นแต่เราต้องยอมรับความแตกต่างระหว่างการพิพากษาที่บริสุทธิ์ในการทำบาปและการอาฆาตแค้นส่วนตัวที่เรามีต่อผู้ที่เราไม่ชอบ ซึ่งเป็นผลของทิฐิที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (สดุดี 73:6) ในขณะที่ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะยอมรับความรุนแรง (โดยเฉพาะการที่วัฒนธรรมแสดงให้เห็นว่าผู้ชายแท้เป็นผู้ที่ไม่เคยร้องไห้ มีแผนการอยู่เสมอและถือปืน) ผู้ชายที่เฉลียวฉลาดที่สุดเขียนเอาไว้ว่า "อย่าอิจฉาคนที่ทารุณ อย่าเลือกทางใดๆ ของเขาเลย" (สุภาษิต 3:31) คำอธิษฐานและความอดทนเอาชนะความรุนแรงและการโมโหในทุกๆ วัน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับความรุนแรง?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries