settings icon
share icon
คำถาม

การใช้การกล่าวซ้ำๆ อย่างเปล่าประโยชน์ในการอธิษฐานหมายถึงอะไร?

คำตอบ


พระเยซูกล่าวในการเทศนาบนภูเขาว่า "เมื่อท่านอธิษฐาน ไม่ต้องพูดพร่ำซ้ำซากเหมือนคนต่างศาสนา เพราะเขาคิดว่าพูดมากๆ พระจึงจะได้ยิน" (มัทธิว 6:7) คำว่าเปล่าประโยชน์มีความหมายว่า "ว่างเปล่า" หรือ "ไม่มีประโยชน์" ฉะนั้นพระเยซูกำลังเตือนเราว่าการกล่าววลีซ้ำๆ ในการอธิษฐานจะไม่ช่วยให้พระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานเหล่านี้ พระบิดาในสวรรค์ของเราไม่ได้เป็นกังวลเกี่ยวกับการนับคำ การแสดงออกเกี่ยวกับบทกวีหรือบทสวดมนต์ซ้ำๆ พระองค์ปรารถนา "ความจริงภายใน" (สดุดี 51:6)

พระเยซูชี้ให้เห็นถึงการใช้คำที่กล่าวซ้ำๆ หรือรูปแบบของวลีต่างๆ นั้นเป็นการฝึกฝน "การไม่เชื่อในพระเจ้า" หรือ "สิ่งที่อยู่นอกศาสนา" และไม่ควรเป็นส่วนหนึ่งของการอธิษฐานของคริสเตียน คำอธิษฐานของเราต้องเหมือนกับคำอธิษฐานสั้นๆ ง่ายๆ ของเอลียาห์บนภูเขาคาร์เมลมากกว่าและน้อยกว่าคำอธิษฐานยืดยาวอย่างเปล่าประโยชน์ของผู้เผยพระวจนะของพระบาอัล (ดู 1 พงศ์กษัตริย์ 18:25 – 39)

เมื่อเราอธิษฐาน เรากำลังพูดคุยกับพระเจ้าและกำลังนมัสการพระองค์ เหมือนกับการสนทนาจากหัวใจ ในหลายๆ ศาสนารวมถึงบางนิกายของคริสเตียนได้เขียนคำอธิษฐานที่มีการแนะนำว่าให้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีก บางคริสตจักรไปไกลจนถึงต้องการให้สมาชิกคริสตจักรท่องจำคำอธิษฐานเป็นจำนวนที่เฉพาะเจาะจงเพื่อรับการอภัยบาป สิ่งนี้เป็นลัทธินอกศาสนาและเป็นความเชื่อในทางไสยศาสตร์ รูปแบบการอธิษฐานเหล่านี้คือ "การกล่าวซ้ำๆ อย่างเปล่าประโยชน์" ที่ไม่มีในคริสตจักรของพระคริสต์ พระเยซูได้ไถ่โทษความบาปของเราครั้งหนึ่งครั้งเดียว (ฮีบรู 10:10) และเราก็สามารถที่จะเข้าไปยังบัลลังก์ของพระคุณด้วยความกล้าหาญผ่านทางการกระทำดีแห่งการเสียสละของพระคริสต์ (ฮีบรู 4:15 – 16) ไม่ใช่เพราะคำพูดที่ออกมา "หลายๆ คำ" ของเรา (มัทธิว 6:7)

เป็นเรื่องง่ายที่เราจะติดอยู่กับการกล่าวซ้ำๆ อย่างเปล่าประโยชน์ซึ่งเป็นการกล่าวคำซ้ำๆ ในการอธิษฐานของเราแทนที่จะนึกถึงคำพูดของเราเองหรือการให้คำพูดเหล่านี้ออกมาจากใจของเรา เราต้องมุ่งเป้าหมายไปที่พระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานและถวายเกียรติแด่พระองค์ในใจของเรา ในพระธรรมอิสยาห์ 29:13 พระเจ้าตรัสว่า "ชนชาตินี้เข้ามาใกล้ด้วยปากของเขา และให้เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเขา แต่ใจของเขาห่างไกลจากเรา..."

คำเตือนของพระเยซูต่อการกล่าวซ้ำๆ อย่างเปล่าประโยชน์นั้นหมายถึงว่าเราต้องหลีกเลี่ยงคำซ้ำๆ หรือคำที่ไม่มีความหมายในการอธิษฐานของเรา การที่กล่าวอะไรซ้ำๆ ทำให้เวลาดำเนินไปแต่นั่นไม่ได้เป็นการพิสูจน์ถึงการอุทิศตัวของเราหรือเพิ่มโอกาสในการที่พระเจ้าจะได้ยินเรา เราควรจะสอนลูกของเราเมื่อเขายังอายุน้อยให้อธิษฐานด้วยวิธีการพูดคุยที่เป็นธรรมชาติ ด้วยความเคารพกับผู้ที่เขากำลังพูดคุยด้วย

การอธิษฐานอยู่เรื่อยๆ ไม่เหมือนกับการกล่าวซ้ำๆ อย่างเปล่าประโยชน์ ไม่มีอะไรผิดในการอธิษฐานเผื่อสิ่งเดิมมากกว่าหนึ่งครั้ง (ดู 2 โครินธ์ 12:8) ในที่สุดพระเยซูสอนเราว่าเราควรจะ "อธิษฐานเสมออย่างไม่ลดละ" (ลูกา 18:1) แต่เป็นที่เข้าใจว่าการอธิษฐานของเรานั้นมาจากใจ เป็นไปโดยธรรมชาติและถวายเกียรติแด่พระเจ้า ไม่ใช่คำพูดซ้ำๆ ที่เขียนโดยคนอื่น

พระคัมภีร์สอนเราให้อธิษฐานด้วยความเชื่อ (ยากอบ 1:6) อธิษฐานกับพระเจ้าโดยตรง (มัทธิว 6:9) ในพระนามของพระเยซู (ยอห์น 14:13) เราควรมอบคำอธิษฐานของเราด้วยความเคารพและความถ่อมตัว (ลูกา 18:13) ด้วยความมุ่งมั่น (ลูกา 18:1) ด้วยการยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้า (มัทธิว 6:10) พระคัมภีร์สอนให้เราหลีกเลี่ยงคำอธิษฐานที่เสแสร้งและถูกออกแบบมาเพื่อให้มนุษย์เท่านั้นที่จะฟัง (มัทธิว 6:5) หรือหลีกเลี่ยงการที่จะพึ่งพาการกล่าวซ้ำๆ อย่างเปล่าประโยชน์ (มัทธิว 6:7)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การใช้การกล่าวซ้ำๆ อย่างเปล่าประโยชน์ในการอธิษฐานหมายถึงอะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries